Marknadsanalys 2023 - Nytt år, nya affärer

csm_Marknadsanalys_4_2018_1_fdf70a3120.jpgStålåret 2023: Nytt år, nya affärer

Marknadsanalys ur Nya Dimensioner nr 1, 2023

Spännande med ett nytt år, nya möten och nya affärer! Affärstidningarna har dessvärre många mörka rubriker, men jag tror det är fel att tala om bra och dåliga år. Ett år består av många framgångar och bakslag. Det är upp till oss alla att öra det bästa av det. Då blir det så bra det kan bli!

Återblick stålvärlden 2022. Enligt statistik från World Steel Association, som är stålproducenternas globala branschorganisation, var 2022 ett svagare år än 2021. Råstålsproduktionen i EU27 blev 156,7 miljoner ton. Det var 10,5% lägre än 2021. Motsvarande för hela Världen blev 1 831,5 miljoner ton. En minskning med 4,3%. 

Grafer 1 2023 (1).jpgVINTERNS UTVECKLING

I slutet på november skrev jag förra analysen. Vad jag inte visste var att spotpriser och efterfrågan av plåt vände uppåt precis då. Jag beskrev också hur en köprusch uppstår och kan nu konstatera att precis just det hände. Det hände dessutom snabbare än väntat. På tre månader steg både bandplåt och grovplåt (fritt verk i ordeuropa enligt S&P Platts) 215 respektive 225€/t samtidigt som ledtiderna från verk ökade. I jämförelse med vad som skett de senaste åren är det inte våldsamt, men ändå rätt påtagligt. Vår bedömning är att det främst är efterfrågan från industrin som ökat, men också att lagervolymen som byggdes upp under våren och sommaren 2022, nu är slut.

När det gäller långa produkter ser det annorlunda ut. Spotpriserna ökade något i början av januari, men har sedan fallit och ligger nu på en nivå 50-60 €/t lägre än vid årets början. 

Tillgängligheten är större än efterfrågan och det beror på en svagare byggkonjunktur. Producenterna söker mer order och har pressat priserna i botten av sina kalkyler. Eftersom i princip all tillverkning av långa produkter bygger på smältning av skrot, blir skrot- och energipriser ett slags kostnadsgolv.

FRAMÅT DÅ?

Analysbild 1 2023 (1).jpgAvtalen för kvartal två kommer styras av spotprisutvecklingen från december och fram till slutet av mars. Det blir höjningar för plåt. Under januari har SSAB och USS Kosice startat upp masugnar som varit stängda, vilket bör göra tillgången bättre i kvartal två. Troligt att fler följer efter då ett stort antal anläggningar fortfarande är ur drift, men de aktar  sig säkert för att producera för mycket.

Långa produkter avtalas oftast månadsvis och nivån kommer justeras beroende av prisförändringar av skrot och energi. De senaste två veckorna har spotpriset på skrot ökat ca 30€/t vilket anses bero på jordbävningen i Turkiet och Syrien. Det kommer påverka stålpriserna på kort sikt. I ett längre perspektiv ökar skrotpriset beroende på ökad plåtproduktion där man vill maximera inblandningen av kylskrot.

Jag repeterar att det behövs väldigt mycket stål även ”dåliga år”.

Fortsätt ta hand om varandra.

MAX FJAESTAD
PRODUKT & INKÖP
BE GROUP SVERIGE AB

csm_Max_Fjaestad_3ae88274ea.jpg