Marknadsanalys 2022 - Höstmys

Stålåret 2022: 
csm_Marknadsanalys_4_2018_1_fdf70a3120.jpgHöstmys

Marknadsanalys ur Nya Dimensioner nr 3, 2022

Efter en skön sommar har vi kommit till tiden för svampplockning, kvällskurser och tända ljus, men även mer normalt umgänge mellan kunder och leverantörer. Ett tillfälle är Elmia Subcontractor i Jönköping där BE Group ställer ut. Välkomna!

STÅLHÄNDELSER UNDER SOMMAREN

Tiden strax efter utbrottet av konflikten i Ukraina köpte många stora aktörer så mycket stålprodukter de kunde. Allt för att inte stå tomma. När detta material efter några månader levererats, började behoven i marknaden vika.

marknadsanalysgrafSeptember.pngByggprojekt sköts upp på grund av kostnadsproblem, fordonsindustrin fick nya utmaningar att få fram komponenter och dessutom var det sommarsemester för de flesta stålbrukare. Fulla lager och sjunkande behov ledde till lägre spotpriser.

Enligt statistik från S&P Global föll spotpriset på grovplåt med 450€/t under maj och juni. I början av juli steg priset något för att sedan fortsätta falla ytterligare 225€/t till mitten på augusti. För varm - valsad bandplåt såg det lite annorlunda ut. Prisfallet började redan i april men har sedan mitten av maj fallit ytterligare 400€/t. Kallvalsad och galvaniserad plåt har haft liknande utveckling.

Spotpriserna för balk och armering följde sin egen utveckling. Sannolikt påverkat av skrotpriserna som varit synnerligen volatila. De var på sin högsta punkt i mitten på maj. Sedan dess har spotpriserna minskat med 300€/t för balk och drygt 350 €/t för armering.

FRAMÅT DÅ?

 Det är väl ingen som missat att energikostnaderna rusat i höjden? För ståltillverkning brukar energi vara en påtaglig, men inte dominerande kostnad. Nu börjar det svida. Långa produkter, armering och specialstål tillverkas oftast genom att smälta skrot. 475-500 kWh/t stål brukar det krävas.

Naturgas är ett vanligt bränsle för att värma ämnen för valsning. Med osäkerheten om leveranser från Ryssland har priset för naturgas ökat. I skrivande stund nås vi av nyheten att flödet av rysk gas i Nord Stream 1 stängts av -
eftersom man fått ett läckage i en turbin och att detta måste åtgärdas.

MarknadsanalysBildSeptember-min.pngVissa menar att det är politik snarare än teknik som orsakar störningen. Enligt siten tradingeconomics.com/commodity/eu-natural-gas har gaspriset, som under april och maj låg runt 100€/MWh, ökat kraftigt och med stora svängningar. Idag den 14 september är det runt 210€/MWh.

Kombinationen av svaga marknadsprognoser och höga energikostnader får Europas ledande producent, ArcelorMittal, att nu stänga masugnar och annan stålproduktion i Tyskland, Frankrike & Spanien. De har inte publicerat hur stor kapacitet som försvinner, men min bedömning är att det överstiger två miljoner ton per år.

Om gasen försvinner permanent, betyder det helt nya förutsättningar för europeisk stålindustri. Många valsverk kommer att bli tvingade att stänga eftersom de inte får bränsle. Då uppstår sannolikt en ny stålbrist.

Produkter med fasta kvartalsavtal, i huvudsak plåt, har under tredje kvartalet haft priser som legat betydligt över de spotpriser vi nu ser. Där förväntar vi oss prissänkningar även om spotpriserna nått botten.
 

Ta hand om varandra.

MAX FJAESTAD
PRODUKT & INKÖP
BE GROUP SVERIGE AB

csm_Max_Fjaestad_3ae88274ea.jpg