Marknadsanalys 2023 - Det finns ljusglimtar - trots allt

csm_Marknadsanalys_4_2018_1_fdf70a3120.jpgStålåret 2023: Det finns ljusglimtar - trots allt

Marknadsanalys ur Nya Dimensioner nr 3, 2023

Det är lätt att bli deprimerad när man läser tidningarna. Mörka rubriker om krig, terrorhot och en ekonomi i kris dominerar. Åtminstone vid en första anblick. Vid en närmare granskning ser vi dock att allt inte är så nattsvart. Det finns ljusglimtar i mörkret, något som även gäller stålbranschen – där det för närvarande går en vattendelare mellan byggsektorn som har det tufft och industrin som kör på i hyfsad fart.

Graf-3-2023-300px.jpgKVARTALET SOM GÅTT

Efter att min förra rapport skrevs, i mitten av maj, har det inte varit lika turbulent som de senaste åren. Den svaga byggkonjunkturen pressade ner spotpriset, publicerat av analysföretaget S&P Platts, för långa produkter som balk och armering med runt 100 euro per ton (€/t) till början av juli där det sedan legat stabilt på en låg nivå som sannolikt är producenternas ”break-even nivå”. Spotpriset på skrot sjönk i juli för att återställas i augusti, vilket också gör det svårare för verken att sänka sina priser. Titta gärna på jbfab.com för detaljer om skrotprisutvecklingen.

Även varmvalsad bandplåt och grovplåt som mest säljs till industrikunder, har haft sjunkande spotpriser under försommaren, men sedan har de återhämtat sig. I skrivande stund är spotpriset för bandplåt 100 €/t lägre än i mitten på maj och grovplåt är 50 €/t lägre. Båda med ökande trend, sannolikt för att kontinentala grossister börjat fylla på sina lager efter semesterperioden.

FRAMÅT

Swedbank och Silf (Sveriges Inköps- och Logistikförbund) publicerar inköpschefsindex månadsvis. För augusti är indexet lägre än i juli, 45,8 procent (48 procent) och det är den trettonde månaden i rad som det ligger under 50 procent vilket är gränsen mellan tillväxt och nedgång. De kallar det ”trög industrikonjunktur” i sina kommentarer. De skriver också att den svaga kronan kan vara ett stöd i den hårdnande globala konkurrensen.

I ett nyhetsbrev från S&P Platts skrivs det om att ovanligt stora kvantiteter varm och kallvalsad plåt väntar på att förtullas in i EU när nya importkvoter blir tillgängliga under fjärde kvartalet. I början av oktober kommer vi att se hur det påverkar spotpriserna. Det kan bli upp eller ner.

Grafbild-3-2023-300px.jpgI dagsläget är energipriserna betydligt mer normala jämfört med i vintras. Till exempel ligger naturgas runt 36 euro per megawattimme (MWh) vilket är 100 euro lägre än i december 2022 (källa: tradingeconomics.com).

Analysfirman MEPS förutspår i sin prognos från augusti stabila eller svagt sjunkande spotpriser för både långa och platta produkter fram till december. Därefter ökar priserna under januari och februari, tror man.

TIPS

Igår lyssnade jag via SR Play på Sommar i P1 med Harald Mix. Ett väldigt intressant program om bland annat satsningen H2 Green Steel, som ska tillverka grönt stål i Boden. Målet för Harald Mix är att minska de globala koldioxidutsläppen

Fortsätt ta hand om varandra.

MAX FJAESTAD
PRODUKT & INKÖP
BE GROUP SVERIGE AB

csm_Max_Fjaestad_3ae88274ea.jpg