Juridiskt meddelande

Juridiskt meddelande

Copyright 2022 BE Group Sverige AB, om inget annat särskilt anges. All rights reserved.

BE Group och namnen på BE Groups produkter som här omnämns är varumärken eller registrerade varumärken för BE Group. Namnen på företag och produkter som identifieras eller visas på www.begroup.se kan vara varumärken för sina respektive innehavare.

Läs igenom följande villkor innan du använder webbsidan. Om du inte godtar dessa villkor får webbplatsen och dess innehåll inte användas.

Webbplatsen innehåller handlingar, trycksaker och bilder från BE Group. Webbplatsen kan när som helst komma att ändras enligt BE Groups gottfinnande och utan föregående skriftligt meddelande. Du får inte på något sätt omarbeta, ändra, modifiera eller anpassa webbplatsen eller någon av BE Groups trycksaker eller bilder.

BE Group ger inte några som helst utfästelser eller garantier om att webbplatsen ska vara utan avbrott eller vara felfri. BE Group ger inte heller några som helst utfästelser eller garantier beträffande information, trycksakerna eller bilderna på webbplatsen, vare sig uttryckligt eller implicit, vilket inbegriper men inte begränsas till underförstådda försäkringar om säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte, och BE Group ska inte under några omständigheter vara ansvarig gentemot dig för förlust eller skada som uppstår genom användning av webbplatsen eller webbplatsens information, trycksaker eller bilder.

BE Group ger inte några som helst utfästelser eller garantier om någon annan webbplats som du kan nå genom webbplatsen. Dessa erbjuds endast för bekvämlighets skull och innebär inte att BE Group rekommenderar och tar på sig något ansvar för innehållet på eller användningen av dessa webbplatser. Det är dessutom ditt eget ansvar att vidta åtgärder och se till att det du väljer att ta del av är fritt från sådant som virus, maskar, trojaner och annat som är av destruktiv karaktär.

Kontakta BE Group om du skulle ha några frågor rörande detta rättsliga meddelande.