Marknadsanalys februari 2022 - Nytt år nya möjligheter

Stålåret 2022: 
csm_Marknadsanalys_4_2018_1_fdf70a3120.jpgNytt år nya möjligheter

Marknadsanalys ur Nya Dimensioner nr 1, februari 2022
 

Hur skönt var det inte att höra statsministern förkunna att landet nu ska avskaffa begränsningarna avseende pandemin? Människors törst efter konserter, teater och sportevenemang kan äntligen släckas. För egen del tänker jag verkligen ta alla chanser som ges. Sofflocket är utslitet, kylskåpet också!

Enligt stålverkens globala branschorganisation, World Steel Association, nådde den globala råstålsproduktionen 1 912 miljoner ton under 2021. Det är en ökning med 3,6 procent jämfört med 2020. Nästan hela ökningen av råstålsproduktionen skedde i västvärlden, eftersom Kina bromsade kraftigt under andra halvan av året. I Europa producerades under förra året 152,5 miljoner ton råstål.
Det är en ökning med 15,4 procent jämfört med 2020! 

De europeiska spotpriserna för malmbaserade produkter – i huvudsak plåt – sjönk under andra halvåret 2021. Efter bristsituationen under våren kom producenterna ikapp samtidigt som fordonsindustrin, på grund av den omtalade bristen på halvledare, inte konsumerade enligt sina prognoser. Det blev rekyl på de stora prishöjningar som varit.

Avtalspriserna, som styr och ställer på den nordiska marknaden, följde samma spår, men senare i tid. Det slog igenom till kvartal 1. Prisfallet var rekordartat, 8–15 procent. Prisnivån ligger trots detta på en betydligt högre nivå än den vi såg under 2019.

Motsvarande spotpriser för skrotbaserade långa produkter, exempelvis balk och armering, sjönk betydligt mindre under hösten, men hade heller inte stigit lika mycket tidigare. I slutet av 2021 och i januari har spotpriserna ökat ganska snabbt. Det beror delvis på att skrotpriset ökat, men framför allt på skenande elkostnader. En typisk ljusbågsugn behöver 475 kWh för att producera ett ton stål. Om elpriset ökar en krona per kWh så blir det en stor kostnadsökning. Avtalspriserna för långa produkter är vanligen på månadsbas och har följt spotpriserna ganska troget.

Skrotpriserna fortsätter att ligga på hög nivå. Den svenska skrotköparen AB Järnbruks-förnödenheter höjde sitt inköpspris till februari med 250 kronor efter att ha hållit det oförändrat till december och januari. Intrycket är att efterfrågan på skrot har ökat i takt med försöken att göra stål med lägre koldioxidavtryck. Det är sannolikt en utveckling som kommer fortsätta.

Våren är en underbar tid att följa, men vilken utveckling läget på stålfronten ska ta är ovanligt svårt att spå. Det står och väger. Plåtproducenterna säger att de har fulla orderböcker och att när tillgången på halvledare ökar så kommer fordonsindustrin att sluka stora behov för att producera ikapp sina sena order. 

På köparsidan är man inte lika övertygad om att komponenterna kommer och man väntar in i det sista med att lägga order. Spot priserna har legat ganska stilla under januari.

Långa produkter – speciellt armering – har högre förbrukning under sommarhalvåret då byggsektorn har bättre förutsättningar än på vintern. Det tenderar att driva upp priserna under våren. Som motvikt kan man tänka att vårvärmens ankomst leder till lägre elpriser.

Efter tre månader med svagt sjunkande, men ändå bra, noteringar har nu svensk industris inköpschefsindex (PMI) återigen ökat till 62,4 för januari.

Sammantaget tycker jag att det finns förutsättningar för ett bra stålår, sannolikt med betydligt färre tvära kast. Sedan kan ju stormaktsbråk ändra på allt, men det hoppas vi slippa.

Ta hand om varandra.
 

MAX FJAESTAD
INKÖP & MARKNAD
BE GROUP SVERIGE

csm_Max_Fjaestad_3ae88274ea.jpg