Omvärldsanalys

Omvärldsanalys med BE Group

I detta avsnitt diskuterar produktchef Max Fjaestad och marknadschef Magnus Thulin följande:

• Stor variation av beläggning och ledtider mellan olika producenter

• Kontinentala spotpriser är hårt klämda mellan höga energi & råvarukostnader på ena sidan och låga behov hos många slutförbrukare.

• Reflektion om vad det innebär om stål från malmproduktion beläggs med full kostnad för utsläppsrätter.