Blästring & målning

Blästring & målning

BE Group erbjuder blästring och målning av balk, stång, profiler, rör och plåt. 

Genom att överta processer som är tidsödande och som kan få hela ditt projekt att förlora i tempo kan BE Group erbjuda ett mervärde genom att leverera material som är färdigt att användas. Materialet kan levereras direkt till byggplatsen alternativt till din egen produktionsanläggning.

Vi erbjuder blästring och målning med AKVANOR 81 RÖD som är en vattenburen färg. Ett mer miljövänligt alternativ med låg VOC-halt för minskade luftföroreningar och minskad exponering av farliga ämnen. Detta innebär viktiga förbättringar för både miljö och arbetsmiljö samtidigt som det förenklar processer för drift och underhåll, vilket i sin tur ökar produktionskapaciteten.

Renhetsgrad och skikttjocklekar :

  • Blästring SA 2,5
  • Skikttjocklek 15-20 µm 
  • Skikttjocklek 25-40 µm 
  • Skikttjocklek 40 µm
  • Rostskyddsfärgen finns i rött.
     

Kulörkoder färger:

• Närmst - RAL 3009
• Närmst - NCS S4550-Y80R

Kompletterande information om AKVANOR 81 RÖD

• AKVANOR 81 RÖD är en vattenburen akrylprimer som minskar exponeringen för farliga ämnen. Färgen avdunstar främst vatten vilket gör den till ett miljövänligt val med låg VOC-halt (VOC, Volatile Organic Compounds).

• Arbete med AKVANOR 81 RÖD innebär att utsläppen av VOC-halter förbättras med cirka 95%, jämfört med lösningsmedelsbaserad färg.

• Som enkomponentsfärg är AKVANOR 81 RÖD mycket enkel att använda. Färgen är snabbt torr efter målning för vidare hantering.

• Resultatet efter målning är en slät och matt yta för stålkonstruktioner. Färgens användarvänlighet förstärks av möjligheten att tvätta målningsutrustningen med vatten, samt färgens milda lukt.

• AKVANOR 81 RÖD går utmärkt att svetsa i utan slipning och är godkänd som tillhörande emissionsklass M1 för byggmaterial.

• Det skiljer inte något beträffande kvalitet eller livslängd på vattenburen färg jämfört med lösningsmedelsbaserad färg, vid användning som transportgrund.

• BE Group har genomfört flertalet vidhäftningstester.

Ladda ned BE Groups produktblad om vattenburen färg i PDF 

Ladda ned producentens säkerhetsdatablad  i PDF

Ladda ned producentens produktdatablad i PDF