Produktionsservice

Produktionsservice för krävande projekt

Vårt erbjudande inom produktionsservice omfattar olika processer där vi bearbetar stål, rör, armering, specialstål, rostfritt och aluminium för att uppfylla specifika behov hos våra kunder. Genom att lägga ut delar av produktionen till BE kan ditt företag fokusera på kärnverksamheten, minska kostnaderna samt öka produktivitet och lönsamhet. 

BE Groups samlade tillgång till material och produktionskapacitet gör att kan vi erbjuda snabb och kostnadseffektiv materialbearbetning. Eftersom vi bearbetar material åt många olika kunder och projekt kan vi optimera materialåtgången och tillse att kapacitetsutnyttjandet är högt. Att köpa bearbetat material innebär också att man som kund slipper hantera spillmaterial och skrotfall i sin verksamhet och man behöver inte investera och underhålla maskiner- och kringutrustning för dessa tidiga steg i produktionsprocessen. Dessa tidiga steg ingår ju dessutom sällan i en verkstads eller ett byggprojekts prioriterade kärnverksamhet. Med vår produktionsservice kan man spara tid, jobba kostnadseffektivt och koncentrera sig på det som man tycker är sina viktigaste produktionsflöden.

Via menyn till vänster finns fördjupad information om vårt erbjudande inom produktionsservice och det finns även ett avsnitt med teknik- och konstruktionsstöd.