Kapning specialstål

Kapning av specialstål

Färdigkapat specialstål innebär att materialet kan gå direkt in i nästa steg i din produktion. Som kund behöver du därför varken investera i kapmaskiner, kringutrustning eller hantera spån eller skrotfall. BE Group står för lagerhållning, maskinpark och att materialåtgången opimeras. När du köper kapat specialstål vet du däremot exakt vad din detalj har kostat när det är dags för nästa steg i din produktionsprocess.

I vår maskinpark ingår bandsågar och höghastighetskapmaskiner anpassade för olika typer av dimensioner och seriestorlekar. Via samarbetspartners ute i Europa kan vi därutöver också erbjuda leveranser av kapat material i ännu större dimensionsformat än de vår egen maskinpark hanterar.

kapning av stål.jpg

Kaptoleranser vid kapning 90°: rundstång, fyrkantstång, sexkantstång <6m

LÄNGD I MM Dim <150mm Dim 150 - 299mm Dim >300mm
10 - 119 +/- 0,5 +/- 1,2 +/- 1,5
120 - 399 +/- 0,5 +/- 1,2 +/- 2,5
400 - 999 +/- 0,8 +/- 2,0 +/- 2,5
1000 - 1999 +/- 1,2 +/- 2,5 +/- 3,0
2000 - 3999 +/- 2,0 +/- 3,0 +/- 4,0
4000 - 4999 +/- 2,5 +/- 4,0 +/- 5,0
5000 - 6000 +/- 3,0 +/- 4,0 +/- 5,0


- Vid gerkap gäller +/-1° för vinkeltoleransen och +/-1mm på längdtoleransen.
- På rundstång/rör gerkapas enbart en sida.
- Önskar kund snävare tolerans än tabellen visar, kontakta
teknisk försäljning.