Kapning & sågning

Kapning och sågning

BE Groups kapnings- och sågningsverksamhet hjälper dig att sänka kostnaderna för hantering och bearbetning och samtidigt korta ledtiderna. Våra servicecenter för kapning kan bearbeta alla produktslag inom vårt sortiment för balk, stång, profiler och konstruktionsrör.

Kapat och sågat material kan också vidarebearbetas alltefter dina behov. Exempelvis med borrning, gradning, gängning, blästring eller målning. Ju mer vi kan göra, desto mindre tid behöver du själv lägga på dessa tidiga steg i produktionsprocessen.

Kontakta gärna våra säljare för mer information om vårt erbjudande inom kapning och sågning, exempelvis beträffande priser och ledtider. Vänligen observera att kapning av specialstål presenteras separat.

Kaptoleranser vid kapning 90°: balk, hålprofiler, vinkel, u-stål, t-stång.

LÄNGD I MM

Tolerans i mm

50 - 119 +/- 0,8
120 - 399 +/- 1,2
400 - 3999 +/- 2,0
4000 - 4999 +/- 2,5
5000 - 7999 +/- 3,0
8000 - 9999 +/- 3,5
10000 - 18 000 +/- 4,0


- Vid gerkap gäller tillägg med +/-1° för vinkeltoleransen samt +/-1 mm på längdtoleransen.
- På rundstång/rör gerkapas enbart en sida.
- Önskar kund snävare tolerans än tabellen visar, kontakta
teknisk försäljning. 

Kaptoleranser vid kapning 90°: rundstång, fyrkantstång, plattstång, hålprofiler <6m

LÄNGD I MM Dim <150mm Dim 150 - 299mm Dim >300mm
10 - 119 +/- 0,5 +/- 1,2 +/- 1,5
120 - 399 +/- 0,5 +/- 1,2 +/- 2,5
400 - 999 +/- 0,8 +/- 2,0 +/- 2,5
1000 - 1999 +/- 1,2 +/- 2,5 +/- 3,0
2000 - 3999 +/- 2,0 +/- 3,0 +/- 4,0
4000 - 4999 +/- 2,5 +/- 4,0 +/- 5,0
5000 - 6000 +/- 3,0 +/- 4,0 +/- 5,0


- Vid gerkap gäller tillägg med +/-1° för vinkeltoleransen samt +/-1 mm på längdtoleransen.
- På rundstång/rör gerkapas enbart en sida.
- Önskar kund snävare tolerans än tabellen visar, kontakta
teknisk försäljning.