Borrning - Gradning - Gängning

Borrning - Gradning - Gängning

BE Groups integrerade utrustning för kapning, borrning, gradning, gängning och försänkning av långa stålprodukter ger dig många möjligheter att effektivisera arbetsprocessen och samtidigt uppnå hög kvalitet. Färdiga detaljer som är klara att sätta samman med bultförband ger en snabb och förenklad montering.

Vår samlade produktionskapacitet gör att vi kan erbjuda stabila leveranser och konkurrenskraftiga priser. Med våra maskiner blir det möjligt att genomföra allt från grundläggande till komplexa processer. Borrning kan utföras från tre olika riktningar i två plan. Skicka oss dina konstruktionsritningar i digitala format (Xsteel, CIMsteel, Autocad, SolidWorks, Hyper-steel, StruCad), så omvandlas de till CNC-data, som sedan överförs direkt till borrlinjerna, vilket säkerställer en produktion som är både exakt och effektiv.

Delarna kan levereras monteringsklara direkt till byggplatsen eller också till din egen produktionsanläggning. Materialet kan också vidarebearbetas alltefter dina behov. Slutsatsen blir att ju mer vi kan göra, desto mindre tid behöver du lägga på att omvandla material till användbara komponenter.

borrning-gradning-gängning.jpg