Aluminiumplåt

Aluminiumplåt

1050A H14/24

EN AW 1050 är den renaste formen av aluminium och den vanligaste plåtlegeringen. Legeringen har bra egenskaper för bockning och svetsning och lämpar sig för ytbehandling. EN AW 1050 innehåller 99,5% aluminium, och produceras främst i tjocklek från 0,5 mm - 6 mm. Används ofta till fat och behållare för livsmedel och kemiska produkter, kokkärl, hushållsföremål och förpackningar.

Se sortiment

5754 H22/H32

EN AW 5754 är en mycket vanlig plåtlegering. Den är saltvattenresistent (hög korrosionsbeständighet) och har medelgod hållfasthet, god svetsbarhet och är medelgod för anodisering. Används för väggar och bärande delar i tranpostmedel till land och till havs samt till skåp och boxar.

Se sortiment

6082 T6/T651

EN AW 6082 har hög hållfasthet och god korrosionsbeständighet. Legeringen lämpar sig väl för svetsning och kan anodiseras (ej dekorativ anodisering). Används då krav på hållfasthet är höga, som i bärande element i bussar, lastbilar, släpvagnar, husvagnar, fartyg, kranar, broar, stegar och vägräcken.

Se sortiment

Stucco 1050A H14/24

1050 är den renaste formen av aluminium och den vanligaste plåtlegeringen. Legeringen har bra egenskaper för bockning och svetsning samt lämpar sig för ytbehandling. Legeringen innehåller 99,5% aluminium. Stuccoplåt är mönstervalsad och används för sin dekorativa yta.

Se sortiment

5005 H14/24 anod kval plast 1 sid

EN AW 5005 är lämpad för bearbetning och bockning och har en hög korrosionsbeständighet samt god svetsbarhet. Legeringen är mycket lämplig för dekorativ anodisering.

Se sortiment

5005 H14/24 natur 15my plast 1 sid

Naturanodiserad plåt. Legering EN AW 5005 är lämpad för bearbetning och bockning och har en hög korrosionsbeständighet samt god svetsbarhet. Legeringen är mycket lämplig för dekorativ anodisering.

Se sortiment

Vad är aluminiumplåt?

Aluminiumplåt är en otroligt mångsidig produkt som används i en mängd olika branscher och tillämpningar. Från byggnader till bilar, förpackningar och elektronik - aluminiumplåt är ett material som kombinerar styrka, hållbarhet och lättvikt. Men vad är egentligen aluminiumplåt, och varför är det så populärt? I denna artikel kommer vi att utforska allt du behöver veta om aluminiumplåt, dess egenskaper, användningsområden, tillverkningsprocess och mycket mer. 

Aluminiumplåt är helt enkelt en tunn platta av aluminium som kan variera i tjocklek beroende på användningsområde. Den kan formas och bearbetas på många olika sätt, vilket gör den extremt flexibel och anpassningsbar. 

Egenskaper hos aluminiumplåt 

Aluminiumplåt är känt för sin låga vikt, vilket gör det lätt att hantera och transportera. Det har också en hög hållfasthet i förhållande till sin vikt och är mycket formbart. 

Aluminium bildar en tunn oxidfilm på ytan när det exponeras för luft, vilket skyddar materialet mot vidare korrosion. Detta gör aluminiumplåt mycket hållbart och långlivat, även under tuffa förhållanden. 

Olika användningsområden för aluminiumplåt 

• I byggindustrin används aluminiumplåt ofta för tak, fasader och fönsterkarmar på grund av dess hållbarhet och estetiska utseende. 

• Aluminiumplåt är en viktig komponent i bil- och flygplansindustrin tack vare sin kombination av lättvikt och styrka, vilket bidrar till bränsleeffektivitet och säkerhet. 

• Mat- och dryckesindustrin förlitar sig på aluminiumplåt för förpackningar eftersom det skyddar produkterna mot ljus, luft och fukt. 

• Aluminiumplåt används också inom elektronik för höljen och komponenter tack vare dess goda värmeledningsförmåga och elektriska ledningsförmåga.

 

Aluminiumlegeringar och användningsområden

Se tabell
Legering

Beskrivning/Användningsområde

EN-AW 1050 Olegerad aluminium med god formbarhet och en hög brott töjning. Goda korrosionsegenskaper och god svetsbarhet. Har ett stort användningsområde. Används till bland annat fat och behållare för livsmedel och kemiska produkter kokkärl förpackningar och skyltar. 
EN-AW 6082 Har hög hållfasthet svetsbarhet och korrosionsbarhet. Mindre lämplig för dekorativ anodisering. Används då krav på hållfasthet och seghet är höga. P g a detta är denna legering den mest förekommande konstruktionslegeringen. Används till bärande element i bussar fartyg verktyg för plasttillverkning och dylikt. Profillegering där högre hållfasthet erfordras eller där profilerna är stora/tjockväggiga. 
EN-AW 5083 Har hög hållfasthet svetsbarhet och korrosionsbarhet. Hårdnar snabbt vid bearbetning. Saltvattenbeständig. Används bl a inom skeppsindustrin. 
EN-AW 6063 Profillegering även för komplicerade kundanpassade profiler. Utmärkt för dekorativ anodisering. Bra svetsbarhet och korrosionsbeständig. 
EN-AW 5005 Mycket bra för dekorativ anodisering. Används till fasader och dyl där utseendet är viktigt. 
EN-AW 2014 Kallas ofta för "dural". Hög hållfasthet men sämre korrosionsbeständighet samt svetsbarhet. Används bl a inom flygindustrin. 
EN-AW 5086 Hög hållfasthet hög korrosionsbeständighet saltvattenbeständig används bl.a. inom skepps och tankvagnsindustrin. 
EN-AW 3103 Används vid våtlackering. Utmärkt att profilera. För skyltar tak.
EN-AW 5052 Saltvattensbeständig. Bra formbarhet men styvare än 1050. Bra svetsbarhet korrosionsbeständig. Används till karosser båtar mm
EN-AW 5754 Saltvattensbeständig. Bra formbarhet men styvare än 1050. Bra svetsbarhet korrosionsbeständig. Används till karosser båtar mm. 
ACP 5080 Gjuten slipad aluminiumplåt med god finish och god planhet. Används för verktygstillverkning. Anodiseringsbar. 

 

Översättningstabell aluminiumlegeringar

Se tabell
Observera att jämförelserna nedan är att betrakta som vägledning.  

EN-AW

SS DIN 1712 AA
1050A [Al 99.5] 4007 Al 995 1050A
1070A [Al 99.7] 4005 Al 997 1070A
1200 [Al 99.0] 4010 Al 99 1200
1350 [E Al 99.5] 4008 E-Al 995 1350
       
2007 [AlCu4PbMgMn]   AlCuMgPb 2007
2011 [AlCu6BiPb] 4355 AlCuBiPb 2011
2014 [ALCu4SiMg] 4338 AlCuSiMn 2014
2017A [AlCu4MgSi(A)]   AlCuMg1 2017A
2024 [AlCu4Mg1]   AlCuMg2 2024
       
3003 [AlMn1Cu]   AlMnCu 3003
3005 [AlMn1Mg0.5] 4054 AlMn1Mg0.5 3005
3103 [AlMn1] 4054 AlMn1Mg0.5 3103
3105 [AlMn05Mg0.5]   AlMn0.5Mg0.5 3105
       
5005 [AlMg1(B)] 4106 AlMg1 5005
5019 [AlMg5]      
5052 [AlMg2.5] 4120 AlMg2.5 5052
5056A [AlMg5]*   AlMg5 5056A
5083 [AlMg45Mn07] 4140 AlMg4.5Mn 5083
5086 [AlMg4]   AlMg4Mn 5086
5154A [AlMg3.5(A)]     5154A
5251 [AlMg2]   AlMg2Mn0.3 5251
5754 [AlMg3] 4107 AlMg3 5754
       
6005 [AlSiMg] 4107   6005
6005A [AlSiMg(A)]   AlMgSi0.7 6005A
6012 [AlMgSiPb]   AlMgSiPb 6012
6060 [AlMgSi] 4103 AlMgSi0.5 6060
6061 [AlMg1SiCu]   AlMg1SiCu 6061
6063 [AlMg07Si] 4103   6063
6082 [AlSi1MgMn] 4212 AlMgSi1 6082
6262 [AlMg1SiPb]   AlMg1SiPb 6262
       
7020 [AlZn45Mg1] 4425 AlZn4.5Mg1 7020
7022 [AlZn5Mg3Cu] 4425 AlZnMgCu0.5 7022
7075 [AlZn55MgCu]   AlZnMgCu1.5 7075

 

Legeringsbeskrivning: Plåt och band - Kallvalsad plåt med bredd max 1350 mm

Se tabell

Skala: Från A (mycket lämplig) till E (olämplig).

EN AW (Tidigare SS-nr) 1050A 2011 5005 5754 6082
Tillstånd SS -02,-14,-16,-18 -03,-08 -02,-14,-16,-18 -02,-12,-14-,16 -02,-04,-06
Korrosionshärdighet - Allmän A,A,A,A D,D A,A,A,A A,A,A,A B,B,B
Korrosionshärdighet - Spänningskorrosion A,A,A,A D,B A,A,A,A A,B,B,B A,B,A
Korrosionshärdighet - Marin miljö B,B,B,B D,D B,B,B,B A,A,A,A B,B,B
Formbarhet i kallt tillstånd A,A,A,A C,D A,B,C,C A,B,B,C A,B,C
Skärande bearbetning E,E,E,E A,A E,D,D,D D,D,D,D D,C,C
Svetsbarhet gasbågsvetsning A,A,A,A D,D A,A,A,A A,A,A,A A,A,A
Anodisering - Dekorativ A,A,A,A 2) D,D A,A,A,A C,C,C,C C,C,C
Anodisering - Skyddsanodisering A,A,A,A C,C A,A,A,A A,A,A,A A,A,A
  God korrosionshärdighet och mycket god kallformbarhet. Används till fat och behållare för livsmedel och kemiska produkter, kokkärl, hushållsföremål och förpackningar. Mycket god skärbarhet och hög hållfasthet. Mindre god korrosionshärdighet. Används för automatbearbetning. Ungefär samma korrosionshärdighet och kallformbarhet som olegerat aluminium men med högre hållfasthet. Lämplig för dekorativ anodisering. Används till fasadbeklädnader, behållare, fat och apparatdelar, där man kräver gott ytutseende. God hållfasthet även mot utmattning och god korrosionshärdighet. Lämplig för användning i bl a havsatmosfär. Används för väggar och bärande delar i transportmedel till lands och havs, svetsade konstruktioner. Materialet är i tillstånd -30 och -32 anpassat till krav i Tryckärlskommissionens Tryckärls- och Rörledningsnormer. Hög hållfasthet och god korrosionshärdighet. Mindre lämplig för dekorativ anodisering. Används då krav på hållfasthet och seghet är höga, som i bärande element i bussar, lastbilar, släpvagnar och husvagnar, fartyg, kranar, broar, stegar och vägräcken etc.