Rostfritt

Rostfri kallvalsad plåt

Rostfri kallvalsad plåt med ytbeskaffenhet 2B. Ursprungmaterialet är varmvalsad plåt som sedan kallvalsas mellan högglanspolerande valsar för att uppnå önskad tjocklek. Efter betningsprocessen blir resultatet en grå och något reflekterande yta. BE Group lagerför kallvalsad plåt i 0,5-6,0 mm

Se sortiment

Rostfri varmvalsad plåt

Rostfri plåt med ytbeskaffenhet 1D. Varmvalsad plåt som glödgats och betats. Resultatet blir en grå matt yta. BE Group lagerför varmvalsad formatplåt i tjocklekarna 3,0-12,0 mm i stålsorterna 1.4301 och 1.4404.

Se sortiment

Rostfri ytbehandlad plåt

Ytbehandlad plåt i rostfritt stål finns i många olika former och ytor. Den vanligast förekommande ytan är en borstad Scotch Brite eller DP20 som ger ett förhöjt estetiskt intryck, exempelvis till diskbänkar eller fläktkåpor. Mönstervalsad plåt ses ofta i hissar, transportband eller som halkskydd.

Se sortiment

Värmebeständig plåt

Värmebeständig rostfri plåt har legerats för att klara temperaturer på upp till 1050° C. BE Group lagerför stålsorten 1.4835 (253MA) upp till och med tjocklek 10,0 mm.

Se sortiment

Rostfri Duplex plåt

Rostfri plåt som benämns Duplex är en blandning av 50% ferritiskt och 50% austenitiskt stål. Resultatet blir ett höghållfast rostfritt stål med ett utmärkt korrosionsmotstånd.

Se sortiment

Rostfri stång & rostfria profiler

Plattstång, rundstång, sexkantstång, fyrkantstång, vinkelstång och u-profil ingår i BE Groups sortiment av stång och profiler. Här återfinns det svavellegerade automatstålet 1.4305, med skärbarhetsförbättrande egenskaper, såväl som stålsorterna 1.4404 och 1.4301.

Se sortiment

Rostfria fyrkantsrör

Rostfria fyrkantsrör, även kallade profilrör är tillverkade av rostfria band som kallformas till önskad dimension för att sedan svetsas samman. Grövre rör tillverkas med så kallad "pressbrake-teknik" vilket innebär att två u-profiler svetsas ihop till ett fyrkantsrör. Fyrkantsrör har ett brett användningsområde, stativ, ramverk, bordsben, till bärande konstruktioner. BE Group lagerför slipade och oslipade profilrör i stålsorterna 1.4301 och titanstabiliserade 1.4571. BE lagerför både kvadratiska och rektangulära rör.

Se sortiment

Rostfria runda rör

Rostfria svetsade rör finns i många olika varianter och för olika ändamål. Glödgade rör är t.ex. att föredra vid rörbockning, medans oglödgade processrör lämpar sig väl till ledningsrör. Tillgängliga stålsorter från BE Groups lager är 1.4301, 1.4404 samt det lite mer höglegerade 1.4432

Se sortiment

Vad är rostfritt stål?

Rostfritt byggstål är en förädlad produkt och därmed dyrare än vanligt konstruktionsstål. Men eftersom materialkostnaden endast är en liten del av produktions- och underhållskostnaden för en byggnad, kan det ofta löna sig att överväga rostfritt stål som alternativ till vanligt konstruktionsstål i en totalkalkyl. Rostfritt stål som byggmaterial används främst inom fyra huvudområden:

•    Inom process-, läkemedels- och livsmedelsindustrin där föreskrifterna innehåller särskilt höga krav på hygien och korrosionsbeständighet, eller i miljöer känsliga för magnetism. 
•    I marina miljöer där det ställs stora krav på konstruktionens livslängd och motståndskraft mot korrosion, till exempel i hamnar, broar och oljeriggar. 
•    Inom modern arkitektur där man vill framhäva konstruktionens design med ett attraktivt och uppseendeväckande uttryck, exempelvis som fasadbeklädnad. 
•    I klimatområden med hög luftfuktighet, till exempel i kustnära miljöer, där rostfritt stål är ett fördelaktigt alternativ till rostskyddsbehandlade konstruktionsstål.

Rostfritt stål består av järn som legerats med olika ämnen, framförallt krom, nickel och molybden. De rostfria stålen delas in i olika grupper (ferriter, austeniter, martensiter och duplexa stål) beroende på hur stålets legering och mikrostruktur ser ut. Inom stålbyggnad används framförallt austeniter och duplexa rostfria stål. Austeniter är de vanligaste rostfria stålen. Här ingår bland annat det som i vardagligt tal kallas syrafast stål och 18/8-stål. Austeniter är svetsbara och har god korrosionsbeständighet. Austenitiska stål används i de flesta rostfria standardprofiler som balkar, stänger och rör. Vanliga stålsorter inom stålbyggnad är EN 1.4301 och EN 1.4404.

Duplexa stål är en blandning av austenit och ferrit, med låg nickelhalt. Blandningen ger duplexa stål en mycket hög hållfasthet, dubbelt så hög som för austeniter. Den låga nickelhalten gör också att duplexa stål är mindre känsliga för nickelprisets variationer på världsmarknaden. Duplexa stål används framförallt där man har användning för hög hållfasthet i kombination med god korrosionsbeständighet. Duplexa stål är svetsbara till varandra, till andra rostfria stål och till vanliga konstruktionsstål. Vanliga duplexa stålsorter är EN 1.4462, LDX 2101 och 2304.