Rör

Stålrör är en huvudprodukt inom industriell produktion och byggnation. BE Group erbjuder ett sortiment med svetsade konstruktionsrör, d.v.s. hålprofiler VKR/KKR/KCKR, samt ett omfattande sortiment av svetsade stålrör, handelstuber, svetsade precisionsstålrör (runda/kvadratiska/rektangulära) samt varmförzinkade stolprör.
Läs mer
Hålprofiler

Hålprofiler

Hålprofiler, som även benämns som konstruktionsrör, är konstruktionselement som vanligen används i stålkonstruktioner där de bärande elementen är synliga. Konstruktionsrör används ofta som pelare. Konstruktionsrör kan vara formade i varmt eller kallt tillstånd, vilket ger olika egenskaper som måste beaktas vid dimensioneringen. De vanligaste hålprofilerna är de fyrkantiga VKR och KKR samt de runda VCKR och KCKR.

Se sortiment
Svetsade stålrör

Svetsade stålrör

Svetsade stålrör, även benämnda som ledningsrör eller flödesrör, lagerhålls av BE Group enligt EN 10255 i stålsort S195. Rören är enkla att bocka och forma och även godkända för tryckbärande ändamål. Användningsområdena är många, till exempel enklare konstruktioner som räcken, lejdare samt till sprinklersystem, vattenledningar mm. Dock ej till mekaniska konstruktioner.

Se sortiment
Svetsade handelstuber

Svetsade handelstuber

Handelstuber enligt EN 10217-1 är svetsade stålrör som bland annat är avsedda som ledningsrör för olika media (vatten, luft, slam och andra vätskor) och enklare konstruktioner. Rören är exempelvis också förekommande i samband med anläggningar för fjärrvärme eller snökanoner. Rören levereras i varmvalsat utförande och BE Group lagerhåller rören i stålsort P235TR1, vilket innebär att rören kan motstå högre tryck. Bokstaven "P" i stålsortsbeteckningen anger detta.

Se sortiment
Svetsade precisionsstålrör

Svetsade precisionsstålrör

Svetsade precisionsstålrör är vanligt förekommande och används till lättare konstruktioner. Dessa rör kännetecknas av tunn godstjocklek, måttnoggrannhet, snäva dimensionstoleranser och fina ytor. Rören är lämpliga för ytbehandlingar, såsom förkromning för kallbandstillverkade rör och varmförzinkning eller lackering för varmvalsade/betade rör.

Se sortiment
Stolprör varmförzinkade

Stolprör varmförzinkade

Svetsade stolprör varmförzinkade 50-80 my. Stålsort S235JRH.

Se sortiment

Rör

Stålrör är en huvudprodukt inom industriell produktion och byggnation. BE Group erbjuder ett sortiment med svetsade konstruktionsrör, d.v.s. hålprofiler VKR/KKR/KCKR, samt ett omfattande sortiment av svetsade stålrör, handelstuber, svetsade precisionsstålrör (runda/kvadratiska/rektangulära) samt varmförzinkade stolprör.