Svetsade handelstuber

Handelstuber enligt EN 10217-1 är svetsade stålrör som bland annat är avsedda som ledningsrör för olika media (vatten, luft, slam och andra vätskor) och enklare konstruktioner. Rören är exempelvis också förekommande i samband med anläggningar för fjärrvärme eller snökanoner. Rören levereras i varmvalsat utförande och BE Group lagerhåller rören i stålsort P235TR1, vilket innebär att rören kan motstå högre tryck. Bokstaven "P" i stålsortsbeteckningen anger detta.
Läs mer
Produkt och dimension Vikt per enhet Lager/Prel. inkommande

Handelstub P235TR1, EN 10217-1 33.7x2.6 mm 6.0 m

Handelstub P235TR1, EN 10217-1 33.7x2.6 mm 6.0 m

Art. 1203001050
2,01 kg/m
2,01 kg/m

Handelstub P235TR1, EN 10217-1 42.4x2.6 mm 6.0 m

Handelstub P235TR1, EN 10217-1 42.4x2.6 mm 6.0 m

Art. 1203001130
2,57 kg/m
2,57 kg/m

Handelstub P235TR1, EN 10217-1 48.3x2.6 mm 6.0 m

Handelstub P235TR1, EN 10217-1 48.3x2.6 mm 6.0 m

Art. 1203001210
2,95 kg/m
2,95 kg/m

Handelstub P235TR1, EN 10217-1 60.3x2.9 mm 6.0 m

Handelstub P235TR1, EN 10217-1 60.3x2.9 mm 6.0 m

Art. 1203001310
4,14 kg/m
4,14 kg/m

Handelstub P235TR1, EN 10217-1 76.1x2.9 mm 6.0 m

Handelstub P235TR1, EN 10217-1 76.1x2.9 mm 6.0 m

Art. 1203001430
5,28 kg/m
5,28 kg/m

Handelstub P235TR1, EN 10217-1 88.9x3.2 mm 6.0 m

Handelstub P235TR1, EN 10217-1 88.9x3.2 mm 6.0 m

Art. 1203001530
6,81 kg/m
6,81 kg/m

Handelstub P235TR1, EN 10217-1 108.0x3.6 mm 6.0 m

Handelstub P235TR1, EN 10217-1 108.0x3.6 mm 6.0 m

Art. 1203001630
9,33 kg/m
9,33 kg/m

Handelstub P235TR1, EN 10217-1 114.3x3.6 mm 6.0 m

Handelstub P235TR1, EN 10217-1 114.3x3.6 mm 6.0 m

Art. 1203001670
9,90 kg/m
9,90 kg/m

Handelstub P235TR1, EN 10217-1 139.7x4 mm 6.0 m

Handelstub P235TR1, EN 10217-1 139.7x4 mm 6.0 m

Art. 1203001870
13,50 kg/m
13,50 kg/m

Handelstub P235TR1, EN 10217-1 219.1x6.3 mm 6.0 m

Handelstub P235TR1, EN 10217-1 219.1x6.3 mm 6.0 m

Art. 1203002150
33,10 kg/m
33,10 kg/m

Handelstub P235TR1, EN 10217-1 323.9x7.1 mm 6.0 m

Handelstub P235TR1, EN 10217-1 323.9x7.1 mm 6.0 m

Art. 1203002230
55,60 kg/m
55,60 kg/m

Handelstub P235TR1, EN 10217-1 121.0x4 mm 6.0 m

Handelstub P235TR1, EN 10217-1 121.0x4 mm 6.0 m

Art. 1203001710
11,50 kg/m
11,50 kg/m

Handelstub P235TR1, EN 10217-1 273.0x6.3 mm 6.0 m

Handelstub P235TR1, EN 10217-1 273.0x6.3 mm 6.0 m

Art. 1203002190
41,60 kg/m
41,60 kg/m

Svetsade handelstuber från BE Group

Handelstuber enligt EN 10217-1 är svetsade stålrör som bland annat är avsedda som ledningsrör för olika media (vatten, luft, slam och andra vätskor) och enklare konstruktioner. Rören är exempelvis också förekommande i samband med anläggningar för fjärrvärme eller snökanoner. Rören levereras i varmvalsat utförande och BE Group lagerhåller rören i stålsort P235TR1, vilket innebär att rören kan motstå högre tryck. Bokstaven "P" i stålsortsbeteckningen anger detta.