Specialstål

Legerade stål

Legerade konstruktionsstål erbjuds antingen som seghärdningstål eller sätthärdningsstål. Stålen används där man kräver en kombination av seghet, slitstyrka, motstånd mot slag- och stötpåkänning samt god utmattningshållfasthet. Seghärdningsstålen lagerläggs i seghärdat tillstånd och kan ta upp högre påkänningar än maskinstål och allmänna konstruktionsstål, därmed kan man dimensionera detaljen slankare vilket ger lägre detaljvikt. Sätthärdningsstålen lagerläggs i glödgat tillstånd, har god bearbetbarhet och kan därefter sätthärdas och får då hög slitstyrka, högt utmattningsmotstånd och även hög ythårdhet.

Se sortiment

Konstruktions- och maskinstål

Allmänna konstruktionsstål används främst i svetsade och icke svetsade konstruktioner med måttliga hållfasthetskrav. Beroende på användningsområde prioriteras olika egenskaper, som svetsbarhet och bearbetningsbarhet.

Se sortiment

Kalldragen stång

Kalldragen stång, även kallad komprimerad axel eller kompax är ett stångmaterial som är framtaget för moderna stångmatade bearbetningsmaskiner. Stålet är kalldraget i stålsort S35532C+C med styrd svavelhalt för god bearbetbarhet, levereras med yt-tolerans h9. BE Group lagerför också kalldragen plattstål och kilstål.

Se sortiment

Automatstål

Automatstål är ett stål med mycket god skärbarhet, vilket innebär att man kan tillåta höga skärhastigheter med korta spån och erhåller en bra ytbeskaffenhet. Automatstål levereras blylegerat eller blyfritt i kalldraget utförande med tolerans h9–h11.

Se sortiment

Slipad axel

Centerlesslipad axel, även kallad CEAX eller bara slipad axel, är ett vanligt konstruktionsstål för maskinelement och axlar. BE Group lagerhåller slipad axel i stålsorterna C45E samt 20MnV6 med tolerans h8.

Se sortiment

Ämnesrör E470

Ämnesrör är sömlösa rör med större väggtjocklek. De maskinbearbetas och används till komponenter med hål när skärande bearbetning av stång skulle innebära längre produktionstid och ett större materialspill. BE Group lagerhåller ett brett sortiment av varmvalsade ämnesrör i stålsort E470 EN10294-1, ett mikrolegerat stål med förbättrad skärbarhet. De skärbarhetsförbättrande egenskaperna erhålls genom att stålet metallurgiskt har behandlats med kiselkalcium (SiCa).

Se sortiment