Legerade stål

Legerade konstruktionsstål erbjuds antingen som seghärdningstål eller sätthärdningsstål. Stålen används där man kräver en kombination av seghet, slitstyrka, motstånd mot slag- och stötpåkänning samt god utmattningshållfasthet. Seghärdningsstålen lagerläggs i seghärdat tillstånd och kan ta upp högre påkänningar än maskinstål och allmänna konstruktionsstål, därmed kan man dimensionera detaljen slankare vilket ger lägre detaljvikt. Sätthärdningsstålen lagerläggs i glödgat tillstånd, har god bearbetbarhet och kan därefter sätthärdas och får då hög slitstyrka, högt utmattningsmotstånd och även hög ythårdhet.
Läs mer
Rundstång 16NiCrS4

Rundstång 16NiCrS4

Sätthärdningsstålet 16NiCrS4 lagerläggs i varmvalsat eller varmvalsat plus värmebehandlat tillstånd (-08) där hårdheten i materialet är max HB 217, detta för att ge bästa möjliga maskinbearbetbarhet. För att optimera stålets skärbarhet är svavelhalten styrd till 0,030 – 0,050 %. Stålet används bl. a. till kugghjul och slitrullar där hög slitstyrka och ythårdhet önskas. I stort sett bearbetas materialet till färdig detalj innan det sätthärdas, endast slipningsoperationen utföres efter värmebehandlingen. En viss formförändring kan erhållas i materialet i samband med värmebehandlingen. Efter sätthärdningen erhålls en ythårdhet på HRc 58– 63.

Se sortiment
Rundstång 25CrMoS4+QT

Rundstång 25CrMoS4+QT

Det legerade stålet 25CrMoS4 lagerläggs i seghärdat tillstånd. Stålsorten används bland annat som axelmaterial där krav ställs på högre hållfasthet och i applikationer med låg vikt. 25CrMoS4 är svetsbart i en begränsad omfattning. BE Group lagerlägger stålet i draget eller skalsvarvat utförande.

Se sortiment
Rundstång 42CrMoS4+QT

Rundstång 42CrMoS4+QT

Stålsorten lagerläggs i seghärdat tillstånd och används som axelmaterial samt i klena och medelgrova maskindelar, t. ex. vevstakar, där påkänningarna är höga. Ej lämpligt för svetsning utan förvärmning. Stålsorten är lämplig för induktions- eller flamhärdning om ythårdhet eller ökad slitstyrka önskas. Ythårdhet HRc 52–60 erhålls.

Se sortiment
Rundstång 34CrNiMoS6+QT

Rundstång 34CrNiMoS6+QT

Stålsort 34CrNiMoS6 lagerlägges i seghärdat tillstånd. Används i medelgrova eller grova konstruktionsdetaljer t. ex. axlar och kugghjul som utsätts för höga påkänningar och där kravet på seghet är stort.Stålet är inte svetsbart utan förvärmning. Kan nitrerhärdas varvid en ythårdhet på ca HV 650 uppnås

Se sortiment

Legerade konstruktionsstål från BE Group

Legerade konstruktionsstål erbjuds antingen som seghärdningstål eller sätthärdningsstål. Stålen används där man kräver en kombination av seghet, slitstyrka, motstånd mot slag- och stötpåkänning samt god utmattningshållfasthet. Seghärdningsstålen lagerläggs i seghärdat tillstånd och kan ta upp högre påkänningar än maskinstål och allmänna konstruktionsstål, därmed kan man dimensionera detaljen slankare vilket ger lägre detaljvikt. Sätthärdningsstålen lagerläggs i glödgat tillstånd, har god bearbetbarhet och kan därefter sätthärdas och får då hög slitstyrka, högt utmattningsmotstånd och även hög ythårdhet.