Konstruktions- och maskinstål

Allmänna konstruktionsstål används främst i svetsade och icke svetsade konstruktioner med måttliga hållfasthetskrav. Beroende på användningsområde prioriteras olika egenskaper, som svetsbarhet och bearbetningsbarhet.
Läs mer
Rundstång C45E

Rundstång C45E

C45E/SS 1672 är ett stål för seghärdningsändamål som lagerläggs i varmvalsat eller normaliserat tillstånd. Förutom för seghärdning är SS 1672 lämpligt att induktions- eller flamhärda varvid en ythårdhet på HRc 55– 61 kan erhållas. Användningsområden är axelmaterial, maskinelement, skiftnycklar mm.

Se sortiment
Rundstång S355J2+M Ovako

Rundstång S355J2+M Ovako

S355J2+M Ovako (520 M/SS 2142 M) är ett mikrolegerat stål som används där det ställs större krav på hållfasthet än i ett allmänt konstruktionsstål. Stålet har dokumenterat god svetsbarhet och skärbarhet. S355J2+M Ovako (520 M/SS 2142 M) lagerläggs i SiCa behandlat tillstånd vilket ger stålet mycket god maskinbearbetbarhet. Generellt klarar stålen dessutom slagseghetskravet min. 27J vid -20°C. Används till axlar och är vanligt förekommande inom hydraulikindustrin. Kan sätthärdas om krav på ythårdhet och slitstyrka önskas.

Se sortiment
Rundstång S355J2/S355J2+N

Rundstång S355J2/S355J2+N

S355J2 är ett allmänt konstruktionsstål. Stålet används i svetsade eller icke svetsade konstruktioner och i enklare axlar med måttliga hållfasthetskrav.

Se sortiment
Rundstång Hydax 15 Ovako

Rundstång Hydax 15 Ovako

EN S355J2 Hydax 15 Ovako (2142) är ett mikrolegerat konstruktionsstål med förhöjd svavelhalt. Stålet har mycket god maskinbearbetbarhet samt har god svetsbarhet.I övrigt lika med EN S355J2.

Se sortiment

Allmänna konstruktions- och maskinstål från BE Group

Allmänna konstruktionsstål används främst i svetsade och icke svetsade konstruktioner med måttliga hållfasthetskrav. Beroende på användningsområde prioriteras olika egenskaper, som svetsbarhet och bearbetningsbarhet.