Rostfri kallvalsad plåt

Plåt - kallvalsad - Stålsort DC01 - BE Group

1.4301 2B

Kallvalsad rostfri plåt med ytfinish 2B. EN 1.4301 tillhör den austenitiska grupperingen som svarar för ca 70% av världsmarknaden. Stålsorten har god formbarhet och svetsbarhet. I regel är 1.4301 omagnetisk men vid kallbearbetning blir det svagt magnetiskt. God korrosionsmotstånd i allmänhet men i kloridhaltig miljö är stålsorten inte att rekommendera. Dubbelklassad med EN 1.4307. PRE 17,5 (Pitting Resistance Equivalent).

Se sortiment

1.4404 2B

Kallvalsad syrafast plåt med ytfinish 2B. EN 1.4404 tillhör den austenitiska grupperingen som svarar för ca 70% av världsmarknaden. Stålsorten är omagnetiskt, har god formbarhet och svetsbarhet. 1.4404 är legerat med 2,0-2,5 % molybden (Mo) vilket ger ett förhöjt korrosionsmotstånd jämfört med 1.4301. Dubbelklassad med EN 1.4401. PRE 23,1 (Pitting Resistance Equivalent).

Se sortiment