Aluminiumstång- & profiler

Aluminiumstång- och profiler från BE Group

;

Plattstång 6060

EN AW-6060 är den vanligaste profillegeringen. Den lämpar sig väl för dekorativ anodisering och har en hög korrosionsbeständighet. Legeringen lämpar sig för svetsning.

Se sortiment

Plattstång 6082

EN AW 6082 har en hög hållfasthet och en god korrosionsbeständighet. Legeringen lämpar sig för svetsning och kan anodiseras. Vid krav på mer dekorativ yta efter anodisering används EN AW-6060. Används då krav på hållfasthet och seghet är höga som i bärande element i tex bussar, lastbilar, släpvagnar och husvagnar, fartyg, kranar, broar, stegar och vägräcken mm.

Se sortiment

Fyrkantstång 6026 T9 Lead Free

EN AW 6026 Lead Free har liknande egenskaper som EN AW-6082 men är lättare att bearbeta då den är kortspånig. Medelgoda svets-, korrosions- och anodiseringsegenskaper.

Se sortiment

Fyrkantstång 6060 T6

EN AW-6060 den vanligaste profillegeringen. Den lämpar sig väl för dekorativ anodisering och har en hög korrosionsbeständighet. Legeringen lämpar sig för svetsning.

Se sortiment

Fyrkantstång 6082 T6

EN AW 6082 har en hög hållfasthet och en god korrosionsbeständighet. Legeringen lämpar sig för svetsning och kan anodiseras. Vid krav på mer dekorativ yta efter anodisering används EN AW-6060. Används då krav på hållfasthet och seghet är höga som i bärande element i tex bussar, lastbilar, släpvagnar och husvagnar, fartyg, kranar, broar, stegar och vägräcken mm.

Se sortiment

Rundstång 6026 T6/T9 Lead Free

EN AW 6026 Lead Free har liknande egenskaper som EN AW-6082 men är lättare att bearbeta då den är kortspånig. Medelgoda svets-, korrosions- och anodiseringsegenskaper.

Se sortiment

Rundstång 6060 T6

EN AW-6060 är den vanligaste profillegeringen. Den lämpar sig väl för dekorativ anodisering och har en hög korrosionsbeständighet. Legeringen lämpar sig för svetsning.

Se sortiment

Rundstång 6082 T6

EN AW 6082 har en hög hållfasthet och en god korrosionsbeständighet. Legeringen lämpar sig för svetsning och kan anodiseras. Vid krav på mer dekorativ yta efter anodisering används EN AW-6060. Används då krav på hållfasthet och seghet är höga som i bärande element i tex bussar, lastbilar, släpvagnar och husvagnar, fartyg, kranar, broar, stegar och vägräcken mm.

Se sortiment

L-profil 6060 T6/6082 T6

EN AW-6060 är den vanligaste profillegeringen. Den lämpar sig väl för dekorativ anodisering och har en hög korrosionsbeständighet. Legeringen lämpar sig för svetsning. EN AW 6082 har en hög hållfasthet och en god korrosionsbeständighet. Legeringen lämpar sig för svetsning och kan anodiseras. Vid krav på mer dekorativ yta efter anodisering används EN AW-6060. Används då krav på hållfasthet och seghet är höga som i bärande element i tex bussar, lastbilar, släpvagnar och husvagnar, fartyg, kranar, broar, stegar och vägräcken mm.

Se sortiment

T-profil 6060 T6

EN AW-6060 är den vanligaste profillegeringen. Den lämpar sig väl för dekorativ anodisering och har en hög korrosionsbeständighet. Legeringen lämpar sig för svetsning.

Se sortiment

U-profil 6060 T6

EN AW-6060 är den vanligaste profillegeringen. Den lämpar sig väl för dekorativ anodisering och har en hög korrosionsbeständighet. Legeringen lämpar sig för svetsning.

Se sortiment
Aluminiumlegeringar och användningsområden Se tabell
Legering

Beskrivning/Användningsområde

EN-AW 1050 Olegerad aluminium med god formbarhet och en hög brott töjning. Goda korrosionsegenskaper och god svetsbarhet. Har ett stort användningsområde. Används till bland annat fat och behållare för livsmedel och kemiska produkter kokkärl förpackningar och skyltar. 
EN-AW 6082 Har hög hållfasthet svetsbarhet och korrosionsbarhet. Mindre lämplig för dekorativ anodisering. Används då krav på hållfasthet och seghet är höga. P g a detta är denna legering den mest förekommande konstruktionslegeringen. Används till bärande element i bussar fartyg verktyg för plasttillverkning och dylikt. Profillegering där högre hållfasthet erfordras eller där profilerna är stora/tjockväggiga. 
EN-AW 5083 Har hög hållfasthet svetsbarhet och korrosionsbarhet. Hårdnar snabbt vid bearbetning. Saltvattenbeständig. Används bl a inom skeppsindustrin. 
EN-AW 6063 Profillegering även för komplicerade kundanpassade profiler. Utmärkt för dekorativ anodisering. Bra svetsbarhet och korrosionsbeständig. 
EN-AW 5005 Mycket bra för dekorativ anodisering. Används till fasader och dyl där utseendet är viktigt. 
EN-AW 2014 Kallas ofta för "dural". Hög hållfasthet men sämre korrosionsbeständighet samt svetsbarhet. Används bl a inom flygindustrin. 
EN-AW 5086 Hög hållfasthet hög korrosionsbeständighet saltvattenbeständig används bl.a. inom skepps och tankvagnsindustrin. 
EN-AW 3103 Används vid våtlackering. Utmärkt att profilera. För skyltar tak.
EN-AW 5052 Saltvattensbeständig. Bra formbarhet men styvare än 1050. Bra svetsbarhet korrosionsbeständig. Används till karosser båtar mm
EN-AW 5754 Saltvattensbeständig. Bra formbarhet men styvare än 1050. Bra svetsbarhet korrosionsbeständig. Används till karosser båtar mm. 
ACP 5080 Gjuten slipad aluminiumplåt med god finish och god planhet. Används för verktygstillverkning. Anodiseringsbar. 

 

Översättningstabell aluminiumlegeringar Se tabell
Observera att jämförelserna nedan är att betrakta som vägledning.  

EN-AW

SS DIN 1712 AA
1050A [Al 99.5] 4007 Al 995 1050A
1070A [Al 99.7] 4005 Al 997 1070A
1200 [Al 99.0] 4010 Al 99 1200
1350 [E Al 99.5] 4008 E-Al 995 1350
       
2007 [AlCu4PbMgMn]   AlCuMgPb 2007
2011 [AlCu6BiPb] 4355 AlCuBiPb 2011
2014 [ALCu4SiMg] 4338 AlCuSiMn 2014
2017A [AlCu4MgSi(A)]   AlCuMg1 2017A
2024 [AlCu4Mg1]   AlCuMg2 2024
       
3003 [AlMn1Cu]   AlMnCu 3003
3005 [AlMn1Mg0.5] 4054 AlMn1Mg0.5 3005
3103 [AlMn1] 4054 AlMn1Mg0.5 3103
3105 [AlMn05Mg0.5]   AlMn0.5Mg0.5 3105
       
5005 [AlMg1(B)] 4106 AlMg1 5005
5019 [AlMg5]      
5052 [AlMg2.5] 4120 AlMg2.5 5052
5056A [AlMg5]*   AlMg5 5056A
5083 [AlMg45Mn07] 4140 AlMg4.5Mn 5083
5086 [AlMg4]   AlMg4Mn 5086
5154A [AlMg3.5(A)]     5154A
5251 [AlMg2]   AlMg2Mn0.3 5251
5754 [AlMg3] 4107 AlMg3 5754
       
6005 [AlSiMg] 4107   6005
6005A [AlSiMg(A)]   AlMgSi0.7 6005A
6012 [AlMgSiPb]   AlMgSiPb 6012
6060 [AlMgSi] 4103 AlMgSi0.5 6060
6061 [AlMg1SiCu]   AlMg1SiCu 6061
6063 [AlMg07Si] 4103   6063
6082 [AlSi1MgMn] 4212 AlMgSi1 6082
6262 [AlMg1SiPb]   AlMg1SiPb 6262
       
7020 [AlZn45Mg1] 4425 AlZn4.5Mg1 7020
7022 [AlZn5Mg3Cu] 4425 AlZnMgCu0.5 7022
7075 [AlZn55MgCu]   AlZnMgCu1.5 7075

 

Legeringsbeskrivning: Plåt och band - Kallvalsad plåt med bredd max 1350 mm Se tabell

Skala: Från A (mycket lämplig) till E (olämplig).

EN AW (Tidigare SS-nr) 1050A 2011 5005 5754 6082
Tillstånd SS -02,-14,-16,-18 -03,-08 -02,-14,-16,-18 -02,-12,-14-,16 -02,-04,-06
Korrosionshärdighet - Allmän A,A,A,A D,D A,A,A,A A,A,A,A B,B,B
Korrosionshärdighet - Spänningskorrosion A,A,A,A D,B A,A,A,A A,B,B,B A,B,A
Korrosionshärdighet - Marin miljö B,B,B,B D,D B,B,B,B A,A,A,A B,B,B
Formbarhet i kallt tillstånd A,A,A,A C,D A,B,C,C A,B,B,C A,B,C
Skärande bearbetning E,E,E,E A,A E,D,D,D D,D,D,D D,C,C
Svetsbarhet gasbågsvetsning A,A,A,A D,D A,A,A,A A,A,A,A A,A,A
Anodisering - Dekorativ A,A,A,A 2) D,D A,A,A,A C,C,C,C C,C,C
Anodisering - Skyddsanodisering A,A,A,A C,C A,A,A,A A,A,A,A A,A,A
  God korrosionshärdighet och mycket god kallformbarhet. Används till fat och behållare för livsmedel och kemiska produkter, kokkärl, hushållsföremål och förpackningar. Mycket god skärbarhet och hög hållfasthet. Mindre god korrosionshärdighet. Används för automatbearbetning. Ungefär samma korrosionshärdighet och kallformbarhet som olegerat aluminium men med högre hållfasthet. Lämplig för dekorativ anodisering. Används till fasadbeklädnader, behållare, fat och apparatdelar, där man kräver gott ytutseende. God hållfasthet även mot utmattning och god korrosionshärdighet. Lämplig för användning i bl a havsatmosfär. Används för väggar och bärande delar i transportmedel till lands och havs, svetsade konstruktioner. Materialet är i tillstånd -30 och -32 anpassat till krav i Tryckärlskommissionens Tryckärls- och Rörledningsnormer. Hög hållfasthet och god korrosionshärdighet. Mindre lämplig för dekorativ anodisering. Används då krav på hållfasthet och seghet är höga, som i bärande element i bussar, lastbilar, släpvagnar och husvagnar, fartyg, kranar, broar, stegar och vägräcken etc.