Kundreportage - ebm-papst

EBM-PAPST AB BYTTE FRÅN GALVAT OCH ALUZINK TILL MAGNELIS 


Produktionschefen: ”Det är ett bättre material på så många sätt”

Klimatkrisen, de skenande elpriserna och ökade krav på inomhusluften har de senaste åren gjort att intresset för energieffektiva värme- och ventilationssystem ökat markant. För fläkttillverkaren och BE-kunden ebm-papst i Järfälla har det inneburit ett närmast explosionsartat lyft.


330A3174 kopiera.jpgJa, ja! Det är ett enormt uppsving, framför allt värmepumpssidan är het just nu, säger Magnus Magnusson, inköpschef på ebm-papst i Järfälla, entusiastiskt. 

ebm-papst grundades 1963 i Tyskland av Gerhard Sturm, då under det tyskklingande namnet Elektrobau Mulfingen GmbH & Co. Det nuvarande namnet kom till 2003 då Sturms företag slogs samman med Papst Motoren GmbH och Motoren Ventilatoren Landshut GmbH. 

Men redan för 50 år sedan 1973, startades den svenska verksamheten. Idag har hela koncernen omkring 15 000 anställda varav ett knappt 70-tal jobbar på det svenska huvudkontoret i Järfälla eller något av försäljningskontoren i landet.

Verksamheten har vuxit mycket genom åren, speciellt här i Järfälla där vi började med egen produktion riktad mot den svenska marknaden, berättar produktionschefen Fredrik Persson.

UNIKT MED EGEN TILLVERKNING

Att ett dotterbolag inom ebm-papst startar egen tillverkning är lite unikt. Fläktar och motorer tillverkas fortfarande i Tyskland, men i Järfälla görs anpassningar för att passa de svenska kunderna. 

I det egna produktsortimentet ingår bland annat takfläktar och kammarfläktar för montering i allt från hyresfastigheter till stora arenor. 

Det är stora system med värmeväxlare och aggregat där fläkten bara utgör en del. Men våra fläktar går att hitta i de flesta produkter som jobbar med kyla och värme: värmepumpar, och kylanläggningar bland annat, berättar Magnus Magnusson vidare. 

Idag är ebm-papst världsledande inom tillverkning och försäljning av energieffektiva fläktar och elmotorer. Utöver installationer av helt nya system säljer företaget även så kallade retrofit-lösningar till äldre system, där endast en fläkt eller en motor byts ut. 

Ett helt aggregat går ju sällan sönder. Fläkten däremot går hela tiden, tjugofyra-sju, och det kan vara med fördel att byta fläkten i vissa system av energisparande skäl, konstaterar Magnus Magnusson.

330A3182 kopiera.jpg

ENORMT INTRESSE

De senaste årens enorma uppsving beror dels på ett ökat miljö- och klimatfokus, dels på att kraven på ventilation och ett bra inomhusklimat blivit högre. Detta kräver effektivare fläktar och motorer. 

Fredrik.jpgDen hetaste marknaden just nu är utan tvekan värmepumpar. Bland ebm-papst kunder finns i princip alla stora tillverkare: IVT, Nibe och Bosch för att nämna några.

Trots att produkterna finns nästan överallt, så är det sällan som allmänheten lägger märke till det. Otacksamt kan tyckas, men Magnus Magnusson och Fredrik Persson ser på det ur ett helt annat perspektiv. 

Vi finns där det inte syns, och helst så ska det inte höras heller. Då har vi gjort ett bra jobb, säger de och skrattar. 

En av de saker som gjort ebm-papst framgångsrika är att de var först med så kallade EC-motorer, det vill säga motorer med inbyggd varvtalsreglering. Fördelen med det är att man slipper ha en separat frekvensomriktare, något som innebär en besparing både vid installation och drift. Även aerodynamiken är av stor betydelse för framgången.

FIRAR 50 ÅR

I februari i år firade ebm-papst i Sverige 50 år. Det svenska bolaget har i dagsläget försäljningskontor på fem orter, utöver Järfälla även Älvsbyn, Örebro, Linköping och Hässleholm. På huvudkontoret i Järfälla finns idag hela kedjan: teknik och konstruktion, lager, order, produktion samt inköp och försäljning, berättar Fredrik Persson.

Magnus.jpgEn av de saker som gör oss starka är att vi har egen utveckling, det så kallade MX-sortimentet, samt att vi hjälper våra kunder att anpassa produkterna efter deras specifika behov. Framför allt retrofit-marknaden är väldigt hands-on, konstaterar Magnus Magnusson.

En av de stora förändringar som ägt rum de senaste åren är att fläktarna blivit både tystare och mer effektiva. Man har också gått från att installera en gigantisk fläkt till att ha många små. Det gäller inte minst anläggningar där behovet av ventilation kan skifta ganska mycket.

Det finns många fördelar med att ha flera mindre fläktar, berättar Magnus Magnusson vidare. Inte minst eftersom det blir enklare att reglera effekten.

 

 

330A3112 kopiera.jpgMAGNELIS® - EN BÄTTRE PLÅT

Ett annat skifte som ägt rum på senare år, och som i allra högsta grad berör BE Group som leverantör, är att ebm-papst gått över från att använda galvad plåt och aluzink till den den metallbelagda plåten Magnelis® i tillverkningen. 
Fördelarna med Magnelis® är många, menar Fredrik Persson och Magnus Magnusson. 

Framför allt så har Magnelis® ett mycket bättre rostskydd än både galvad plåt och aluzink. Den självläker i kanterna och är dessutom lättare att svetsa i. 

Magnelis® är en bättre plåt på så många sätt. Genom att den har en större rosttröghet fäller den dessutom mindre, vilket är bra ur ett miljöperspektiv. I slutändan gör alla de här faktorerna det enklare för oss och tryggare för kunden. Se vårt sortiment av Magnelis® här!

ebm-papst produkter sitter många gånger i krävande miljöer. Det kan röra sig om badhus med mycket klor i luften eller reningsverk med många olika slags gaser som påverkar framför allt ytskikten. Även om finishen är viktigt så är det framför allt de funktionella fördelarna som gör att Magnelis® får toppbetyg. Sedan skiftet har antalet reklamationer sjunkit till nästan noll. 

Jag kan inte komma ihåg att vi haft en enda reklamation sedan vi gick över till Magnelis®. Vi är väldigt nöjda, konstaterar Fredrik Persson och Magnus Magnusson, och passar samtidigt på att ge sin leverantör en eloge: 

BE har varit vår leverantör ända sedan jag började på företaget, säger Magnus Magnusson.

Det var 2018 och vi hade lite problem ett tag, men det var rent kosmetiskt. Och sedan vi gick över till Magnelis® är vi mycket nöjda med kvaliteten på både material och leveranser. 

LEVERANSER FRÅN AMBE

Ida Strömberg, kundansvarig säljare på BE Group, är den som håller i kontakterna med ebm-papst. Hon berättar att ebm-papst får plåten levererad direkt från BE:s dotterbolag AMBE, ArcelorMittal BE Group SSC AB, i Karlstad. 
Det är AMBE och BE Group som marknadsför Magnelis® i Sverige. 

Ida.jpg I och med det så sker alla transporter med täckt bil, och all lastning och lossning sker under tak, vilket också är en stor fördel, konstaterar hon. 

Pandemin och kriget i Ukraina har fått många tillverkare att vara lite extra försiktiga. På ebmpapst tänker man än så länge inte i de banorna. Trycket är fortfarande högt, och målet de kommande åren är att expandera – inte minst i Norden. 

Finland och Norge, men även Danmark, är marknader som växer mycket. Genom att vi sysslat med det här så länge, och inte bara sysslar med försäljning utan också tillverkning, så sticker vi ut jämfört med våra konkurrenter. Det känns väldigt hoppfullt inför framtiden. 

Du kan ansöka om att bli kund hos BE Group här