Kundreportage - Tegelstaden

Kran.jpgLyckat trepartssamarbete i Norrköping

NÄRHET OCH KVALITET AVGÖRANDE NÄR TEGELSTADEN VALDE LEVERANTÖR

Investeringen i en egen armeringsfabrik har inte bara stärkt BE Groups erbjudande på armering. Den har stora ekonomiska och logistiska fördelar och öppnar dessutom upp för nya spännande affärer. Som i Inre hamnen i Norrköping, där ett lyckat trepartssamarbete får ett projekt med stora utmaningar att flyta betydligt enklare.

April 2023. I Inre Hamnen i Norrköping pågår en febril aktivitet. Det är trångt på de än så länge halvfärdiga gatorna. I gyttret av hantverkare och tunga transportbilar som lastar och lossar växer en ny stadsdel med lägenheter, kontor, butiker, kanaler och promenadstråk fram.

Förvandlingen av det tidigare hamnområdet inleddes för snart fyra år sedan och kommer att pågå i ytterligare ett par år, men redan nästa vår är det tänkt att de första bostadsgästerna ska flytta in.

En av de allra första entreprenörerna på plats var bygg- och fastighetsbolaget Tegelstaden. På uppdrag av HSB bygger de ett bostadshus med 51 lägenheter i sju plan ovan mark, källare med garage samt innergård, berättar Tegelstadens platschef Markus Karlsson.

- När vi kom hit i september förra året var det en djungel av pålar och spont runt hela bygget. Arbetet med infrastrukturen, som vägar, parker och inte minst broar hade pågått ett tag, men vi var de första som började bygga hus här, säger han och blickar ut över den stora byggarbetsplatsen.

Tegelstaden.jpg

ArmeringBE.jpgSTORA UTMANINGAR

Inre hamnen byggs i direkt anslutning till Motala ström. Planer på att utveckla och bygga bostäder här har funnits länge. Utbyggnaden sker i etapper och är allt blir klart kommer det att finnas omkring 3000 lägenheter här.

Strömmen flyter genom hela området och ger det en väldigt speciell karaktär. Här byggs nya kanaler och badplatser, men det har också sina utmaningar att bygga så nära vatten.

Vattnet skapar ett stort tryck och har en enorm flytkraft. För att undvika att bygget ska släppa från pålarna och flyta upp så har vi haft pumpar igång fram till för bara några månader sedan. Åtta månader in i bygget är inte trycket från vattnet ett problem längre. Istället är det logistiken och platsbristen som är en utmaning. Det är trångt, konstaterar Markus Karlsson vidare, och leveranserna organiseras enligt ett detaljerat tidsschema. Minimala marginaler ökar effektiviteten, men det gör också processen sårbar. Det räcker med att en leverans blir försenad för att det ska bildas långa köer utanför grindarna till arbetsplatsen.

Ett sätt att undvika kaos har varit att ta in en extern logistiksamordnare som planerar och samordnar alla leveranser.

- Så länge alla håller sig till planen så funkar det, säger Markus Karlsson.

Byggandet.jpg ARMERING FRÅN BE

Tegelstaden köper allt sitt stål till projektet från Optimera i Norrköping. Optimera å sin sida köper stålet från BE Group. Trepartsamarbetet underlättar väldigt, eftersom det innebär att de bara behöver ha en leverantör på allt byggmaterial.

Vi köper allt byggmaterial och alla andra förnödenheter också från Optimera. För oss är det en väldigt smidig lösning, det gör det enkelt att komplettera när något saknas.

Hittills har BE levererat närmare 300 ton stål till bygget via Optimera. Ytterligare 30 ton återstår. Det handlar nästan uteslutande om armering av olika slag: inläggningsfärdig armering, så kallad ILF-armering, och 16-millimeters järn till grunden, men även en hel del armeringsmatta till väggarna, berättar Fredrik Moberg, kundansvarig säljare på BE Group.

En stor del av materialet levereras från BE:s nya armeringsfabrik i Norrköping som ligger bara några minuters resa från arbetsplatsen.

NÄRHET OCH KVALITET AVGÖRANDE

Närheten är en viktig faktor vid val av leverantör. Kvaliteten, servicenivån och tillgängligheten är andra faktorer som avgjorde till BE:s fördel. Tobbe Håkansson, säljare på Optimera, är den som håller i kontakterna med Tegelstaden och BE Group.

Markus Karlsson.jpgAtt armeringsfabriken ligger i närheten är en jättefördel. Vi försöker att leverera så mycket vi kan direkt från BE så att det inte behöver mellanlanda hos oss. Korta transporter är bra både för ekonomin och klimatet. Närheten underlättar även när material behöver kompletteras akut. Vi märker en stor skillnad nu både när det gäller leveranshastigheten och kvaliteten, konstaterar han.

Markus Karlsson instämmer:

Det finns en vilja från BE att hitta bra lösningar och det är jätteviktigt när det är så här pressade situationer och bråttom på arbetsplatsen.

BÄST I NORRA EUROPA

Det är lite drygt ett år sedan BE Group köpte den nya armeringsfabriken av NCC. Syftet med investeringen var att skapa ett bredare erbjudande på armering och samtidigt öka kontrollen av transporter och kvalitet.

Målsättningen från BE Groups sida är att bli bäst i norra Europa på armering.

Vi är supernöjda med BE Group som leverantör. Vi har en rak och transparent kommunikation och de är väldigt enkla att ha att göra med, konstaterar Markus Karlsson och Tobbe Håkansson samstämmigt.

Totalt har Tegelstaden ett knappt 20 tal egna anställda på plats. Dessutom har man ett antal underentreprenörer som hjälper till. Den totala byggytan är 1600 kvadratmeter. När Nya Dimensioner kommer på besök har man nått till våningsplan tre.

KLART VÅREN 2024

Grunden var ett kapitel för sig, berättar Markus Karlsson. Plattan är 45 centimeter tjock och armerades med 16-millimeters järn med nio centimeters mellanrum i både över- och underkant.

Schaktet var tre meter under marknivå och vi behövde använda oss av en ramp för att komma ner. Den stora kranen stod i marknivå så istället fick vi använda oss av kranbilar och teleskopare för att få ner stålet. De la ut det i buntar med fem meters mellanrum, sedan var det bara för oss att börja bära, säger Markus Karlsson och skrattar.

Under andra kvartalet 2024 ska huset vara klart för inflyttning. Något som kommer att ställa ännu högre krav på logistiken.

Då ska ju även allmänheten vara med och dela på utrymmet. Det är ett väldigt speciellt projekt det här, jag har aldrig varit delaktig i något liknande projekt tidigare.

På taket.jpg