För leverantörer

För leverantörer

Våra leverantörer är en viktig del av vår verksamhet och utveckling. Vi strävar efter att vara den mest hållbara och långsiktiga partnern för dig som leverantör. Gemensamt fokus på att utveckla upplevelsen för våra slutanvändare, gemensam affärsutveckling, tydlig kommunikation och professionella processer är viktiga områden för att göra skillnad i vår industri.

Som utgångspunkt förväntar vi oss att alla våra leverantörer ska vara med i vår strävan att agera i enlighet med våra värderingar, Dynamiska, Transparenta och Hållbara i alla handlingar och beslut.

Vi kommer att fortsätta att utveckla denna sida och alla idéer eller önskemål om vad du vill att vi ska dela eller göra möjliga här, är välkomna. Ge er input till din normala kontakt inom BE Groups Sourcing-team. Dina idéer är mycket uppskattade!

Downloads

Code of conduct for suppliers

Download BE Group's Code of Conduct for Suppliers.
PDF

Data processor agreement

Download BE Group's Data Processor Agreement for Suppliers.
PDF

Sustainability report

Download BE Group's sustainability Report.
PDF

Do you want to become a supplier to BE Group?

Please fill out the Supplier application form if you wish to be in our supplier database.

You are evaluated in our system and will be contacted if you meet BE Group's assesment criteria for future procurement.