HEA-balk S355J2

HEA-balk lagerläggs i dimension 100 till 600 i längder om 10,1-18,1 meter. Stålsort S355J2. HEA står för Europeisk bredflänsprofil A. HEA-balken har betydligt bredare fläns än IPE-balken och därmed bättre vridstyvhet, men också högre egenvikt. HEA-profilen används även till pelare tack vare dess goda motståndskraft mot knäckning. BE Group erbjuder även kapning, borrning, blästring och målning av HEA-balk.
Läs mer
Produkt och dimension Vikt per enhet Lager/Prel. inkommande

HEA 100 10.1m S355J2

HEA 100 10.1m S355J2

Art. 1101532009
168,67 kg/st
168,67 kg/st

HEA 100 12.1m S355J2

HEA 100 12.1m S355J2

Art. 1101532011
202,07 kg/st
202,07 kg/st

HEA 100 15.1m S355J2

HEA 100 15.1m S355J2

Art. 1101534000
252,17 kg/st
252,17 kg/st

HEA 120 10.1m S355J2

HEA 120 10.1m S355J2

Art. 1101532014
200,99 kg/st
200,99 kg/st

HEA 120 12.1m S355J2

HEA 120 12.1m S355J2

Art. 1101532081
240,79 kg/st
240,79 kg/st

HEA 120 15.1m S355J2

HEA 120 15.1m S355J2

Art. 1101534001
300,49 kg/st
300,49 kg/st

HEA 140 10.1m S355J2

HEA 140 10.1m S355J2

Art. 1101532015
249,47 kg/st
249,47 kg/st

HEA 140 12.1m S355J2

HEA 140 12.1m S355J2

Art. 1101532018
298,87 kg/st
298,87 kg/st

HEA 140 15.1m S355J2

HEA 140 15.1m S355J2

Art. 1101532079
372,97 kg/st
372,97 kg/st

HEA 160 10.1m S355J2

HEA 160 10.1m S355J2

Art. 1101532017
307,04 kg/st
307,04 kg/st

HEA 160 12.1m S355J2

HEA 160 12.1m S355J2

Art. 1101532020
367,84 kg/st
367,84 kg/st

HEA 160 15.1m S355J2

HEA 160 15.1m S355J2

Art. 1101532023
459,04 kg/st
459,04 kg/st

HEA 160 18.1m S355J2

HEA 160 18.1m S355J2

Art. 1101532024
550,24 kg/st
550,24 kg/st

HEA 180 10.1m S355J2

HEA 180 10.1m S355J2

Art. 1101532026
358,55 kg/st
358,55 kg/st

HEA 180 12.1m S355J2

HEA 180 12.1m S355J2

Art. 1101532027
429,55 kg/st
429,55 kg/st

HEA 180 15.1m S355J2

HEA 180 15.1m S355J2

Art. 1101532030
536,05 kg/st
536,05 kg/st

HEA 180 18.1m S355J2

HEA 180 18.1m S355J2

Art. 1101532095
642,55 kg/st
642,55 kg/st

HEA 200 10.1m S355J2

HEA 200 10.1m S355J2

Art. 1101532033
427,23 kg/st
427,23 kg/st

HEA 200 12.1m S355J2

HEA 200 12.1m S355J2

Art. 1101532038
511,83 kg/st
511,83 kg/st

HEA 200 15.1m S355J2

HEA 200 15.1m S355J2

Art. 1101532042
638,73 kg/st
638,73 kg/st

HEA-balk från BE Group

HEA-balk lagerläggs i dimension 100 till 600 i längder om 10,1-18,1 meter. Stålsort S355J2. HEA står för Europeisk bredflänsprofil A. HEA-balken har betydligt bredare fläns än IPE-balken och därmed bättre vridstyvhet, men också högre egenvikt. HEA-profilen används även till pelare tack vare dess goda motståndskraft mot knäckning. BE Group erbjuder även kapning, borrning, blästring och målning av HEA-balk.
Kemisk analys Se tabell

Kemisk sammansättning vid chargeanalys för långa och platta stålprodukter av stålsorter med krav på slagseghet. EN 10025-2.

Observera att nedanstående tabell är ett utdrag ur EN 10025-2 och att kompletterande information finns i den kompletta normen. Informationen nedan är att betrakta som vägledning.

Beteckning stålsort Desoxidationsmetod   FN=ej otätat FF=heltätat Max C % för nominell tjocklek i mm <16 Max C % för nominell tjocklek i mm <16<40 Max C % för nominell tjocklek i mm >40 (c) Si % max. Mn %  max. P %  max. (d) S % max. (d, e) N %  max. (f) Cu %  max.  Övriga % max. (g)
S235JR FN 0.17 0.17 0.20 - 1.40 0.035 0.035 0.012 0.55 -
S235J0 FN 0.17 0.17 0.17 - 1.40 0.030 0.012 0.012 0.55 -
S235J2 FF 0.17 0.17 0.17 - 1.40 0.025 - - 0.55 -
S275JR FN 0.21 0.21 0.22 - 1.50 0.035 0.012 0.012 0.55 -
S275J0 FN 0.18 0.18 0.18(h) - 1.50 0.030 0.012 0.012 0.55 -
S275J2 FF 0.18 0.18 0.18(h) - 1.50 0.025 - - 0.55 -
S355JR FN 0.24 0.24 0.24 0.55 1.60 0.035 0.012 0.012 0.55 -
S355J0 FN 0.20 0.20(i) 0.22 0.55 1.60 0.030 0.012 0.012 0.55 -
S355J2 FF 0.20 0.20(i) 0.22 0.55 1.60 0.025 - - 0.55 -
S355K2 FF 0.20 0.20(i) 0.22 0.55 1.60 0.025 - - 0.55 -

c) För profiler med nominell tjocklek > 100 mm skall C-halt överenskommas (option 26).
d) För långa produkter kan P och S halten vara 0.005% högre.
e) För långa produkter får max S-halt ökas med 0,015 % för förbättrad bearbetbarhet efter överenskommelse om stålet är behandlat för förbättrad sulfidmorfologi och den kemiska analysen visas min. 0,002 % Ca.
f) Maximihalten för kväve gäller inte om den kemiska analysen visar en lägsta halt av total Al av 0,020 % eller minst 0,015 % syrelösligt Al eller om tillräckligt mycket andra kvävebindande ämnen finns. I detta fall skall de kvävebindande ämnena anges i intyget.
g) Om andra ämnen tillsätts skall det anges i kontrollintyget.
h) För nominell tjocklek >150 mm: C = 0,20 % max.
i) För nominell tjocklek >30 mm: C = 0,22 % max.

Mekaniska egenskaper - Sträckgräns Se tabell

Mekaniska egenskaper vid rumstemperatur för långa och platta produkter av stålsorter med specificerad slagseghet. EN 10025-2. 

Observera att nedanstående tabeller är utdrag ur EN 10025-2 och att kompletterande information finns i den kompletta normen. Informationen nedan är att betrakta som vägledning.

Minimum sträckgräns ReH (a) MPa (b). Nominell tjocklek, mm

Beteckning Stålsort <16 >16 <40 >40 <63 >63 <80 >80 <100 >100 <150 >150 <200 >200 <250 >250 <400 (c)
S235JR 235 255 215 215 215 195 185 175 -
S235J0 235 255 215 215 215 195 185 175 -
S235J2 235 255 215 215 215 195 185 175 165
S275JR 275 265 255 245 235 225 215 205 -
S275J0 275 265 255 245 235 225 215 205 -
S275J2 275 265 255 245 235 225 215 205 195
S355JR 355 345 335 325 315 295 285 275 -
S355J0 355 345 335 325 315 295 285 275 -
S355J2 355 345 335 325 315 295 285 275 265
S355K2 355 345 335 325 315 295 285 275 265

a) För plåt, band och bredplattstång med bredd > 600 mm gäller tvärprov (t) vinkelrätt mot valsriktningen. För alla övriga formvaror gäller värden för längsprov (l), parallellt med valsriktningen.
b) 1 MPa = 1 N/mm2.
c) Värdena gäller för platta produkter.

Mekaniska egenskaper - Brottgräns Se tabell

Mekaniska egenskaper vid rumstemperatur för långa och platta produkter av stålsorter med specificerad slagseghet. EN 10025-2. 

Observera att nedanstående tabeller är utdrag ur EN 10025-2 och att kompletterande information finns i den kompletta normen. Informationen nedan är att betrakta som vägledning.

Minimum brottgräns MPa (b). Nominell tjocklek, mm

Beteckning Stålsort <3 >3 <100 >100 <150 >150 <250 >250 <400 (c)
S235JR 360-510 360-510 350-500 340-390 -
S235J0 360-510 360-510 350-500 340-390 -
S235J2 360-510 360-510 350-500 340-390 -
S275JR 430-580 410-560 400-540 380-540 235380-540
S275J0 430-580 410-560 400-540 380-540 -
S275J2 430-580 410-560 400-540 380-540 -
S355JR 510-680 470-630 450-600 450-600 380-540
S355J0 510-680 470-630 450-600 450-600 -
S355J2 510-680 470-630 450-600 450-600 -
S355K2 510-680 470-630 450-600 450-600 450-600

a) För plåt, band och bredplattstång med bredd > 600 mm gäller tvärprov (t) vinkelrätt mot valsriktningen. För alla övriga formvaror gäller värden för längsprov (l), parallellt med valsriktningen.
b) 1 MPa = 1 N/mm2.
c) Värdena gäller för platta produkter.

Översättningstabell för allmänna konstruktionsstål Se tabell

Observera att jämförelserna endast är att betrakta som vägledning

Enl. utdrag EN10027-1 Enl. närmast tidigare jämförbar SS-norm Enl. närmast tidigare jämförbar DIN-norm (17100)
S235JR SS-1311 USt37-2
S235JR SS-1312-00 RSt37-2
S235J0 - St37-3U
S235J2 - St37-3N
S275JR SS-1412-00 St44-2
S275J0 - St44-3U
S275J2 SS-1414-01 St44-3N
S355JR SS-2172-00 -
S355J0 SS-2132-01 St52-3U
S355J2 SS-2134-01 St52-3N
S355J2/N/M - -
S355K132 - -

 

Beteckningar för konstruktionsstål Se bild

Vägledning gällande vanliga beteckningar för konstruktionsstål