Kallvalsad plåt

Kallvalsad plåt är tillverkad av varmvalsad betad plåt .Plåten valsas genom ett antal valspar där tjockleken reduceras i kallt tillstånd. Därefter glödgas och trimvalsas plåten för att erhålla de egenskaper som önskas. Kallvalsad plåt tillverkas i tjocklekar från 0,7 till 3,0 mm. Kallvalsad plåt har många användningsområden där man ställer krav på plåt med snäva toleranser och fin yta, som tex vid tillverkning av kylskåp, skåp för omklädningsrum, radiatorer, hissar, lysrörsarmaturer, vitvaror och inte minst inom fordonsindustrin.
Läs mer
Produkt och dimension Vikt per enhet Lager/Prel. inkommande

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2000x1000x0.7 mm

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2000x1000x0.7 mm

Art. 2201101340
11,20 kg/st
11,20 kg/st

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2500x1250x0.7 mm

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2500x1250x0.7 mm

Art. 2201101425
17,50 kg/st
17,50 kg/st

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2000x1000x1 mm

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2000x1000x1 mm

Art. 2201101850
16,00 kg/st
16,00 kg/st

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2500x1250x1 mm

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2500x1250x1 mm

Art. 2201101935
25,00 kg/st
25,00 kg/st

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 3000x1500x1 mm

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 3000x1500x1 mm

Art. 2201102020
36,00 kg/st
36,00 kg/st

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2000x1000x1.25 mm

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2000x1000x1.25 mm

Art. 2201102105
20,00 kg/st
20,00 kg/st

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2500x1250x1.25 mm

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2500x1250x1.25 mm

Art. 2201102190
31,25 kg/st
31,25 kg/st

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 3000x1500x1.25 mm

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 3000x1500x1.25 mm

Art. 2201102275
45,00 kg/st
45,00 kg/st

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2000x1000x1.5 mm

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2000x1000x1.5 mm

Art. 2201102360
24,00 kg/st
24,00 kg/st

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2500x1250x1.5 mm

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2500x1250x1.5 mm

Art. 2201102445
37,50 kg/st
37,50 kg/st

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 3000x1500x1.5 mm

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 3000x1500x1.5 mm

Art. 2201102530
54,00 kg/st
54,00 kg/st

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2000x1000x2 mm

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2000x1000x2 mm

Art. 2201102615
32,00 kg/st
32,00 kg/st

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2500x1250x2 mm

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2500x1250x2 mm

Art. 2201102785
50,00 kg/st
50,00 kg/st

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 3000x1500x2 mm

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 3000x1500x2 mm

Art. 2201103040
72,00 kg/st
72,00 kg/st

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2000x1000x2.5 mm

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2000x1000x2.5 mm

Art. 2201103210
40,00 kg/st
40,00 kg/st

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2500x1250x2.5 mm

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2500x1250x2.5 mm

Art. 2201103380
62,50 kg/st
62,50 kg/st

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 3000x1500x2.5 mm

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 3000x1500x2.5 mm

Art. 2201103465
90,00 kg/st
90,00 kg/st

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2000x1000x3 mm

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2000x1000x3 mm

Art. 2201103550
48,00 kg/st
48,00 kg/st

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2500x1250x3 mm

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2500x1250x3 mm

Art. 2201103635
75,00 kg/st
75,00 kg/st

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 3000x1500x3 mm

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 3000x1500x3 mm

Art. 2201103805
108,00 kg/st
108,00 kg/st

Kallvalsad plåt från BE Group

Kallvalsad plåt är tillverkad av varmvalsad betad plåt .Plåten valsas genom ett antal valspar där tjockleken reduceras i kallt tillstånd. Därefter glödgas och trimvalsas plåten för att erhålla de egenskaper som önskas. Kallvalsad plåt tillverkas i tjocklekar från 0,7 till 3,0 mm. Kallvalsad plåt har många användningsområden där man ställer krav på plåt med snäva toleranser och fin yta, som tex vid tillverkning av kylskåp, skåp för omklädningsrum, radiatorer, hissar, lysrörsarmaturer, vitvaror och inte minst inom fordonsindustrin.
Kemisk analys Se tabell

Kemisk sammansättning vid chargeanalys för långa och platta stålprodukter av stålsorter med krav på slagseghet. EN 10025-2.

Observera att nedanstående tabell är ett utdrag ur EN 10025-2 och att kompletterande information finns i den kompletta normen. Informationen nedan är att betrakta som vägledning.

Beteckning stålsort Desoxidationsmetod   FN=ej otätat FF=heltätat Max C % för nominell tjocklek i mm <16 Max C % för nominell tjocklek i mm <16<40 Max C % för nominell tjocklek i mm >40 (c) Si % max. Mn %  max. P %  max. (d) S % max. (d, e) N %  max. (f) Cu %  max.  Övriga % max. (g)
S235JR FN 0.17 0.17 0.20 - 1.40 0.035 0.035 0.012 0.55 -
S235J0 FN 0.17 0.17 0.17 - 1.40 0.030 0.012 0.012 0.55 -
S235J2 FF 0.17 0.17 0.17 - 1.40 0.025 - - 0.55 -
S275JR FN 0.21 0.21 0.22 - 1.50 0.035 0.012 0.012 0.55 -
S275J0 FN 0.18 0.18 0.18(h) - 1.50 0.030 0.012 0.012 0.55 -
S275J2 FF 0.18 0.18 0.18(h) - 1.50 0.025 - - 0.55 -
S355JR FN 0.24 0.24 0.24 0.55 1.60 0.035 0.012 0.012 0.55 -
S355J0 FN 0.20 0.20(i) 0.22 0.55 1.60 0.030 0.012 0.012 0.55 -
S355J2 FF 0.20 0.20(i) 0.22 0.55 1.60 0.025 - - 0.55 -
S355K2 FF 0.20 0.20(i) 0.22 0.55 1.60 0.025 - - 0.55 -

c) För profiler med nominell tjocklek > 100 mm skall C-halt överenskommas (option 26).
d) För långa produkter kan P och S halten vara 0.005% högre.
e) För långa produkter får max S-halt ökas med 0,015 % för förbättrad bearbetbarhet efter överenskommelse om stålet är behandlat för förbättrad sulfidmorfologi och den kemiska analysen visas min. 0,002 % Ca.
f) Maximihalten för kväve gäller inte om den kemiska analysen visar en lägsta halt av total Al av 0,020 % eller minst 0,015 % syrelösligt Al eller om tillräckligt mycket andra kvävebindande ämnen finns. I detta fall skall de kvävebindande ämnena anges i intyget.
g) Om andra ämnen tillsätts skall det anges i kontrollintyget.
h) För nominell tjocklek >150 mm: C = 0,20 % max.
i) För nominell tjocklek >30 mm: C = 0,22 % max.

Mekaniska egenskaper - Sträckgräns Se tabell

Mekaniska egenskaper vid rumstemperatur för långa och platta produkter av stålsorter med specificerad slagseghet. EN 10025-2. 

Observera att nedanstående tabeller är utdrag ur EN 10025-2 och att kompletterande information finns i den kompletta normen. Informationen nedan är att betrakta som vägledning.

Minimum sträckgräns ReH (a) MPa (b). Nominell tjocklek, mm

Beteckning Stålsort <16 >16 <40 >40 <63 >63 <80 >80 <100 >100 <150 >150 <200 >200 <250 >250 <400 (c)
S235JR 235 255 215 215 215 195 185 175 -
S235J0 235 255 215 215 215 195 185 175 -
S235J2 235 255 215 215 215 195 185 175 165
S275JR 275 265 255 245 235 225 215 205 -
S275J0 275 265 255 245 235 225 215 205 -
S275J2 275 265 255 245 235 225 215 205 195
S355JR 355 345 335 325 315 295 285 275 -
S355J0 355 345 335 325 315 295 285 275 -
S355J2 355 345 335 325 315 295 285 275 265
S355K2 355 345 335 325 315 295 285 275 265

a) För plåt, band och bredplattstång med bredd > 600 mm gäller tvärprov (t) vinkelrätt mot valsriktningen. För alla övriga formvaror gäller värden för längsprov (l), parallellt med valsriktningen.
b) 1 MPa = 1 N/mm2.
c) Värdena gäller för platta produkter.

Mekaniska egenskaper - Brottgräns Se tabell

Mekaniska egenskaper vid rumstemperatur för långa och platta produkter av stålsorter med specificerad slagseghet. EN 10025-2. 

Observera att nedanstående tabeller är utdrag ur EN 10025-2 och att kompletterande information finns i den kompletta normen. Informationen nedan är att betrakta som vägledning.

Minimum brottgräns MPa (b). Nominell tjocklek, mm

Beteckning Stålsort <3 >3 <100 >100 <150 >150 <250 >250 <400 (c)
S235JR 360-510 360-510 350-500 340-390 -
S235J0 360-510 360-510 350-500 340-390 -
S235J2 360-510 360-510 350-500 340-390 -
S275JR 430-580 410-560 400-540 380-540 235380-540
S275J0 430-580 410-560 400-540 380-540 -
S275J2 430-580 410-560 400-540 380-540 -
S355JR 510-680 470-630 450-600 450-600 380-540
S355J0 510-680 470-630 450-600 450-600 -
S355J2 510-680 470-630 450-600 450-600 -
S355K2 510-680 470-630 450-600 450-600 450-600

a) För plåt, band och bredplattstång med bredd > 600 mm gäller tvärprov (t) vinkelrätt mot valsriktningen. För alla övriga formvaror gäller värden för längsprov (l), parallellt med valsriktningen.
b) 1 MPa = 1 N/mm2.
c) Värdena gäller för platta produkter.

Översättningstabell för allmänna konstruktionsstål Se tabell

Observera att jämförelserna endast är att betrakta som vägledning

Enl. utdrag EN10027-1 Enl. närmast tidigare jämförbar SS-norm Enl. närmast tidigare jämförbar DIN-norm (17100)
S235JR SS-1311 USt37-2
S235JR SS-1312-00 RSt37-2
S235J0 - St37-3U
S235J2 - St37-3N
S275JR SS-1412-00 St44-2
S275J0 - St44-3U
S275J2 SS-1414-01 St44-3N
S355JR SS-2172-00 -
S355J0 SS-2132-01 St52-3U
S355J2 SS-2134-01 St52-3N
S355J2/N/M - -
S355K132 - -

 

Beteckningar för konstruktionsstål Se bild

Vägledning gällande vanliga beteckningar för konstruktionsstål