Kallvalsad plåt

Kallvalsad plåt - Tunnplåt - Stål - DC01 - BE Group
Produkt och dimension Vikt Lager/Prel. inkommande

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2000x1000x0.7 mm

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2000x1000x0.7 mm

Art. 2201101340
11,20 kg/st
11,20 kg/st

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2500x1250x0.7 mm

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2500x1250x0.7 mm

Art. 2201101425
17,50 kg/st
17,50 kg/st

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2000x1000x1 mm

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2000x1000x1 mm

Art. 2201101850
16,00 kg/st
16,00 kg/st

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2500x1250x1 mm

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2500x1250x1 mm

Art. 2201101935
25,00 kg/st
25,00 kg/st

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 3000x1500x1 mm

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 3000x1500x1 mm

Art. 2201102020
36,00 kg/st
36,00 kg/st

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2000x1000x1.25 mm

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2000x1000x1.25 mm

Art. 2201102105
20,00 kg/st
20,00 kg/st

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2500x1250x1.25 mm

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2500x1250x1.25 mm

Art. 2201102190
31,25 kg/st
31,25 kg/st

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 3000x1500x1.25 mm

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 3000x1500x1.25 mm

Art. 2201102275
45,00 kg/st
45,00 kg/st

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2000x1000x1.5 mm

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2000x1000x1.5 mm

Art. 2201102360
24,00 kg/st
24,00 kg/st

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2500x1250x1.5 mm

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2500x1250x1.5 mm

Art. 2201102445
37,50 kg/st
37,50 kg/st

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 3000x1500x1.5 mm

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 3000x1500x1.5 mm

Art. 2201102530
54,00 kg/st
54,00 kg/st

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2000x1000x2 mm

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2000x1000x2 mm

Art. 2201102615
32,00 kg/st
32,00 kg/st

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2500x1250x2 mm

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2500x1250x2 mm

Art. 2201102785
50,00 kg/st
50,00 kg/st

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 3000x1500x2 mm

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 3000x1500x2 mm

Art. 2201103040
72,00 kg/st
72,00 kg/st

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2500x1250x2.5 mm

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2500x1250x2.5 mm

Art. 2201103380
62,50 kg/st
62,50 kg/st

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2000x1000x3 mm

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2000x1000x3 mm

Art. 2201103550
48,00 kg/st
48,00 kg/st

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2500x1250x3 mm

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 2500x1250x3 mm

Art. 2201103635
75,00 kg/st
75,00 kg/st

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 3000x1500x3 mm

Kallvalsad plåt DC01 anoljad 3000x1500x3 mm

Art. 2201103805
108,00 kg/st
108,00 kg/st

Kemisk analys

Se tabell

Kemisk sammansättning vid chargeanalys för långa och platta stålprodukter av stålsorter med krav på slagseghet. EN 10025-2, EN 10028 eller 10149.

Observera att nedanstående tabell är ett utdrag och att kompletterande information finns i den kompletta normen. Informationen nedan är att betrakta som vägledning.

Beteckning stålsort Desoxidationsmetod   FN=ej otätat FF=heltätat Max C % för nominell tjocklek i mm <16 Max C % för nominell tjocklek i mm <16<40 Max C % för nominell tjocklek i mm >40 (c) Si % max. Mn %  max. P %  max. (d) S % max. (d, e) N %  max. (f) Cu %  max.  Övriga % max. (g)
S235JR FN 0.17 0.17 0.20 - 1.40 0.035 0.035 0.012 0.55 -
S235J0 FN 0.17 0.17 0.17 - 1.40 0.030 0.012 0.012 0.55 -
S235J2 FF 0.17 0.17 0.17 - 1.40 0.025 - - 0.55 -
S275JR FN 0.21 0.21 0.22 - 1.50 0.035 0.012 0.012 0.55 -
S275J0 FN 0.18 0.18 0.18(h) - 1.50 0.030 0.012 0.012 0.55 -
S275J2 FF 0.18 0.18 0.18(h) - 1.50 0.025 - - 0.55 -
S355JR FN 0.24 0.24 0.24 0.55 1.60 0.035 0.012 0.012 0.55 -
S355J0 FN 0.20 0.20(i) 0.22 0.55 1.60 0.030 0.012 0.012 0.55 -
S355J2 FF 0.20 0.20(i) 0.22 0.55 1.60 0.025 - - 0.55 -
S355K2 FF 0.20 0.20(i) 0.22 0.55 1.60 0.025 - - 0.55 -
S355MCc   0.12 0.12 - 0.50 1.50 0.025 0.020 - - j
S420MCc   0.12 0.12 - 0.50 1.60 0.025 0.015 - - j
S650MCc   0.12 0.12 - 0.50 2.00 0.025 0.015 - - j
S355J0WP FN 0.12 0.12 0.12 0.75 1.0 0.06-0.15 0.035 0.009 0.25-0.55 0.65 Ni
P265GHc   0.20 0.20 0.20 0.40 0.80-1.40 0.025 0.010 0.012 0.30 k
HB450m FF 0.25 0.25 0.25 0.70 1.60 0.025 0.010 - 0.30  
S690QLc FF 0.20 0.20 0.20 0.80 1.70 0.020 0.010 0.015 0.50 l

c) För profiler med nominell tjocklek > 100 mm skall C-halt överenskommas (option 26).
d) För långa produkter kan P och S halten vara 0.005% högre.
e) För långa produkter får max S-halt ökas med 0,015 % för förbättrad bearbetbarhet efter överenskommelse om stålet är behandlat för förbättrad sulfidmorfologi och den kemiska analysen visas min. 0,002 % Ca.
f) Maximihalten för kväve gäller inte om den kemiska analysen visar en lägsta halt av total Al av 0,020 % eller minst 0,015 % syrelösligt Al eller om tillräckligt mycket andra kvävebindande ämnen finns. I detta fall skall de kvävebindande ämnena anges i intyget.
g) Om andra ämnen tillsätts skall det anges i kontrollintyget.
h) För nominell tjocklek >150 mm: C = 0,20 % max.
i) För nominell tjocklek >30 mm: C = 0,22 % max.
j) Summan av Nb, V och Ti ska vara max. 0.22%
k) Summan av Cr, Cu, Mn och Ni ska vara max. 0.70%
l) Det ska finnas minst 0,010% finkornbildande ämnen närvarande. Även aluminium är ett av dessa ämnen. Minimihalten 0,010% avser lösligt aluminium. Detta värde anses uppnått om total aluminiumhalt är minst 0,013% vid tvist ska löslig halt bestämmas. 
m) Tillverkas ej enligt EN. Hållfasthetsdata och analys är således ej normerade, utan baseras på leverantörernas datablad. Hållfasthet gäller för T=20mm. Beteckningen anspelar på materialets hårdhet i Brinell.

Mekaniska egenskaper - Sträckgräns

Se tabell

Mekaniska egenskaper vid rumstemperatur för långa och platta produkter av stålsorter med specificerad slagseghet. EN 10025-2, EN 10028 eller EN 10149

Observera att nedanstående tabeller är ett utdrag och att kompletterande information finns i den kompletta normen. Informationen nedan är att betrakta som vägledning.

Minimum sträckgräns ReH (a) MPa (b). Nominell tjocklek, mm

Beteckning Stålsort <16 >16 <40 >40 <63 >63 <80 >80 <100 >100 <150 >150 <200 >200 <250 >250 <400 (c)
S235JR 235 255 215 215 215 195 185 175 -
S235J0 235 255 215 215 215 195 185 175 -
S235J2 235 255 215 215 215 195 185 175 165
S275JR 275 265 255 245 235 225 215 205 -
S275J0 275 265 255 245 235 225 215 205 -
S275J2 275 265 255 245 235 225 215 205 195
S355JR 355 345 335 325 315 295 285 275 -
S355J0 355 345 335 325 315 295 285 275 -
S355J2 355 345 335 325 315 295 285 275 265
S355K2 355 345 335 325 315 295 285 275 265
S355MCc 355   - - - - - - -
S420MCc 420   - - - - - - -
S650MCc 650d   - - - - - - -
S355J0WP 355 345 - - - - - - -
P265GHc 265 255 245e 215e 215 200 185 185 -
HB450m - 960 - - - - - - -
S690QLc 690n1 690n1 650n2 650 650 630 - - -

a) För plåt, band och bredplattstång med bredd > 600 mm gäller tvärprov (t) vinkelrätt mot valsriktningen. För alla övriga formvaror gäller värden för längsprov (l), parallellt med valsriktningen.
b) 1 MPa = 1 N/mm2.
c) Värdena gäller för platta produkter.
d) För tjocklek > 8 mm kan minimum sträckgräns vara 20 MPa lägre
e) Tjockleksintervallen är 40-60, 60-100 mm
m) Tillverkas ej enligt EN. Hållfasthetsdata och analys är således ej normerade, utan baseras på leverantörens datablad. Hållfasthet gället för T=20mm. Beteckningen anspelar på materialets hårdhet i Brinell.
n) Tjockleksintervallen är 3-50 (n1), 50-100 (n2) och 100-150 (n3) mm
 

Mekaniska egenskaper - Brottgräns

Se tabell

Mekaniska egenskaper vid rumstemperatur för långa och platta produkter av stålsorter med specificerad slagseghet. EN 10025, EN 10028 eller EN 10149

Observera att nedanstående tabeller är ett utdrag och att kompletterande information finns i den kompletta normen. Informationen nedan är att betrakta som vägledning.

Minimum brottgräns MPa (b). Nominell tjocklek, mm

Beteckning Stålsort <3 >3 <100 >100 <150 >150 <250 >250 <400 (c)
S235JR 360-510 360-510 350-500 340-390 -
S235J0 360-510 360-510 350-500 340-390 -
S235J2 360-510 360-510 350-500 340-390 -
S275JR 430-580 410-560 400-540 380-540 235380-540
S275J0 430-580 410-560 400-540 380-540 -
S275J2 430-580 410-560 400-540 380-540 -
S355JR 510-680 470-630 450-600 450-600 380-540
S355J0 510-680 470-630 450-600 450-600 -
S355J2 510-680 470-630 450-600 450-600 -
S355K2 510-680 470-630 450-600 450-600 450-600
S355MCc 430-550 - - - -
S420MCc 480-620 - - - -
S650MCc 700-880 - - - -
S355J0WP 510-680 470-630 - - -
P265GHc 410-530 410-530 400-530 390-530 -
HB450m 1 400 - - - -
S690Qc   770-940 760-930 - -

 

c) Värdena gäller för platta produkter.
m) Tillverkas ej enligt EN. Hållfasthetsdata och analys är således ej normerade, utan baseras på leverantörens datablad. Hållfasthet gället för T=20mm. Beteckningen anspelar på materialets hårdhet i Brinell.

 

Översättningstabell för allmänna konstruktionsstål

Se tabell

Observera att jämförelserna endast är att betrakta som vägledning

Enl. utdrag EN10027-1 Enl. närmast tidigare jämförbar SS-norm Enl. närmast tidigare jämförbar DIN-norm (17100)
S235JR SS-1311 USt37-2
S235JR SS-1312-00 RSt37-2
S235J0 - St37-3U
S235J2 - St37-3N
S275JR SS-1412-00 St44-2
S275J0 - St44-3U
S275J2 SS-1414-01 St44-3N
S355JR SS-2172-00 -
S355J0 SS-2132-01 St52-3U
S355J2 SS-2134-01 St52-3N
S355J2/N/M - -
S355K132 - -

 

Beteckningar för konstruktionsstål

Se bild

Vägledning gällande vanliga beteckningar för konstruktionsstål