Balk

Stålbalkar förekommer i flera olika former och utformanden. Under årens lopp har byggindustrin provat många olika profiler som alla haft sina för- och nackdelar. Med tiden har standardisering resulterat i dagens standardprofiler, som är noggrant specificerade enligt normerna. Standardbalkar som lagerförs i olika längder och dimensioner utgörs vanligen av varmvalsade I-, H- eller U-balkar. Svetsade balkar som specialtillverkas på beställning är även vanligt förekommande. Dessa kan levereras i många olika former.
Läs mer
HEA-balk S355J2

HEA-balk S355J2

HEA-balk lagerläggs i dimension 100 till 600 i längder om 10,1-18,1 meter. Stålsort S355J2. HEA står för Europeisk bredflänsprofil A. HEA-balken har betydligt bredare fläns än IPE-balken och därmed bättre vridstyvhet, men också högre egenvikt. HEA-profilen används även till pelare tack vare dess goda motståndskraft mot knäckning. BE Group erbjuder även kapning, borrning, blästring och målning av HEA-balk.

Se sortiment
HEB-balk S355J2

HEB-balk S355J2

HEB-balk lagerläggs i dimension 100 till 600 i längder om 10,1-18,1 meter. Stålsort S355J2. HEB står för Europeisk bredflänsprofil B. HEB-balken skiljer sig från HEA genom grövre godstjocklek och högre egenvikt. HEB-profilen har samma användningsområden som HEA och används främst i de fall man kan tillgodoräkna sig HEB-balkens kraftigare utförande vid dimensioneringen. BE Group erbjuder även kapning, borrning, blästring och målning av HEB-balk.

Se sortiment
IPE-balk S275JR

IPE-balk S275JR

IPE-balk lagerläggs i dimension 80-600 i längder om 10,1-18,1 meter. Stålsort S275JR. IPE står för Europa-Profil I. IPE är den balkprofil som vanligen används när balken ska byggas in, till exempel i en vägg, och om det inte finns någon risk att balken kan vippa omkull. IPE-balken kännetecknas av att profilhöjden är betydligt större än flänsarnas bredd. Flänsarnas insida sluttar dessutom en aning mot ytterkanten. Vi erbjuder även kapning, borrning, blästring och målning av IPE-balk.

Se sortiment
IPE-balk S355J2

IPE-balk S355J2

IPE-balk lagerläggs i dimension 80-600 i längder om 10,1-18,1 meter. Stålsort S355J2. IPE står för Europa-Profil I. IPE är den balkprofil som vanligen används när balken ska byggas in, till exempel i en vägg, och om det inte finns någon risk att balken kan vippa omkull. IPE-balken kännetecknas av att profilhöjden är betydligt större än flänsarnas bredd. Flänsarnas insida sluttar dessutom en aning mot ytterkanten. Vi erbjuder även kapning, borrning, blästring och målning av IPE-balk.

Se sortiment
UPE-balk S355J2

UPE-balk S355J2

UPE-balk lagerläggs i dimension 80 till 400 i längder om 10,1-15,1 meter. Stålsort S355J2. UPE står för Europa-Profil U och är numera den vanligast förekommande U-balkprofilen. Profilen har parallella flänsar för enklare sammanfogning. Vi erbjuder även kapning, borrning, blästring och målning av UPE-balk

Se sortiment
UNP-balk S235JR

UNP-balk S235JR

UNP-balk lagerläggs i dimension 80 till 400 i längder om 10,1-12,1 meter. Stålsort S235JR. UNP står för Normal-Profil U. Den kännetecknas av att flänsarnas insida sluttar en aning mot ytterkanten. UNP används främst i de fall där man har nytta av den sluttande flänsen. UNP är en äldre standard och har i stor utsträckning ersatts av UPE profilen. Vi erbjuder även kapning, borrning, blästring och målning av UNP-balk.

Se sortiment
UNP-balk S355J2

UNP-balk S355J2

UNP-balk lagerläggs i dimension 80 till 400 i längder om 10,1-12,1 meter. Stålsort S355J2. UNP står för Normal-Profil U. Den kännetecknas av att flänsarnas insida sluttar en aning mot ytterkanten. UNP används främst i de fall där man har nytta av den sluttande flänsen. UNP är en äldre standard och har i stor utsträckning ersatts av UPE profilen. Vi erbjuder även kapning, borrning, blästring och målning av UNP-balk

Se sortiment

Balk från BE Group

Stålbalkar förekommer i flera olika former och utformanden. Under årens lopp har byggindustrin provat många olika profiler som alla haft sina för- och nackdelar. Med tiden har standardisering resulterat i dagens standardprofiler, som är noggrant specificerade enligt normerna. Standardbalkar som lagerförs i olika längder och dimensioner utgörs vanligen av varmvalsade I-, H- eller U-balkar. Svetsade balkar som specialtillverkas på beställning är även vanligt förekommande. Dessa kan levereras i många olika former.