UNP-balk S355J2

UNP-balk lagerläggs i dimension 80 till 400 i längder om 10,1-12,1 meter. Stålsort S355J2. UNP står för Normal-Profil U. Den kännetecknas av att flänsarnas insida sluttar en aning mot ytterkanten. UNP används främst i de fall där man har nytta av den sluttande flänsen. UNP är en äldre standard och har i stor utsträckning ersatts av UPE profilen. Vi erbjuder även kapning, borrning, blästring och målning av UNP-balk
Läs mer
Produkt och dimension Vikt per enhet Lager/Prel. inkommande

UNP 80 12.1m S355J2

UNP 80 12.1m S355J2

Art. 1101150082
105,27 kg/st
105,27 kg/st

UNP-balk S355J2 från BE Group

UNP-balk lagerläggs i dimension 80 till 400 i längder om 10,1-12,1 meter. Stålsort S355J2. UNP står för Normal-Profil U. Den kännetecknas av att flänsarnas insida sluttar en aning mot ytterkanten. UNP används främst i de fall där man har nytta av den sluttande flänsen. UNP är en äldre standard och har i stor utsträckning ersatts av UPE profilen. Vi erbjuder även kapning, borrning, blästring och målning av UNP-balk