HEA 100 10.1m S355J2

Specifikation
Kg/m 16,7
Kg/st 168,67
Stålsort S355J2
Materialnorm EN 10025-2
Toleransnorm EN 10034
Certifikat EN 10204 3.1
Mantelyta (m2/m) 0,55872
CE-märkning Ja
Byggvarubedömmningen Ja
Sunda Hus Ja
Intrastate Code 72163310
UNSPCS 30101704
Kortbitar
Produkt och dimension Längd Vikt/Enhet Lager/Prel. inkommande

HEA 100 S355J2 (R) L=6000 mm

HEA 100 S355J2 (R) L=6000 mm

Art. 1101532009R
Serial 0113336
Röd,25-40 μm
100,20 kg/st
100,20 kg/st