Om BE Group

Ett ledande stålserviceföretag

BE Group är ett ledande handels- och serviceföretag med ett brett sortiment inom stål, rostfritt stål och aluminium. 

Med gedigen kompetens och effektiva processer inom inköp, logistik, och produktion erbjuder vi lagerförsäljning, produktionsservice och direktleveranser till våra kunder utifrån deras specifika behov av stål- och metallprodukter.

Kunderna finns framför allt inom tillverknings- och byggindustrin i Sverige, Finland och Baltikum. 

Korta fakta om BE Group AB:

Omsättning: 5 328 miljoner SEK (2023)
Rörelseresultat: -52 miljoner SEK (2023)
Underliggande rörelseresultat: 30 miljoner SEK (2023)
Antal anställda: 678 (genomsnitt 2023)
Marknader: Dotterbolag i Sverige, Finland och Polen. Huvudkontoret ligger i Malmö.
Produkter: BE Groups produktsortiment omfattar handelsstål, stålrör, specialstål, armering, rostfritt stål och aluminium.
Ägare: BE Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm sedan november 2006.

  

 

Vår målsättning är att vara bäst på de marknader där vi är aktiva. I vår affärsidé ligger inte bara att vi ska vara en ledande aktör när det gäller att köpa, sälja och bearbeta stål, vi ska dessutom vara en professionell samarbetspartner till våra kunder. Vi ska vara ett stöd i deras utveckling, hjälpa dem att identifiera såväl styrkor som svagheter och kunna erbjuda den bästa lösningen när det gäller tillgänglighet, kompetens och leveranssäkerhet. Vi ska vara ledande när det gäller försäljning och kundupplevelse. Med fokus på lönsamhet och med kundens bästa för ögonen ska vi arbeta som ett lag för att uppnå de mål vi satt upp.

Vision

BE Group ska vara det mest professionella, framgångsrika och respekterade stålservicebolaget på de marknader vi är verksamma

Affärsidé

BE Group är en oberoende effektiv distributör av stål, rostfritt stål, aluminium och värdeskapande service till nordisk tillverknings- och byggindustri.

Effektiv distribution

Vi erbjuder effektiv distribution av vårt sortiment inom stål, armering, specialstål, rostfritt och aluminium genom samordning inom inköp, lagerhållning och transport.

Värdeskapande produktion

Med produktionsservice erbjuder vi vidareförädling av produkterna, exempelvis bearbetning genom kapning och skärning, för att uppfylla specifika behov hos kunderna. Kundernas behov av bearbetat material kan bero på att man vill effektivisera processer, frigöra resurser, minimera egen lagerhållning eller fokusera på sin kärnverksamhet.

Steel_worker_1920x345px.jpg

Våra värderingar

Genomtänkta och väl förankrade värderingar är en förutsättning för utveckling och framgång. Företagets värderingar ska genomsyra hela organisationen, allt som sägs och görs och alla de beslut som fattas. De är ramarna som håller ihop verksamhetens olika delar, som svetsar samman och tar ut den gemensamma färdriktningen för all personal. Värderingarna skapar trygghet och förståelse, ger vägledning i hur vi ska förhålla oss till varandra och till omvärlden, och de utgör grunden för en tydlig kommunikation både internt och externt. Inom BE Group har vi de senaste åren arbetat med att identifiera, formulera och utvärdera de värderingar som ska ligga till grund för verksamheten. Dessa är:

  • Dynamiska - Innovativ och handlingskraftig
  • Transparenta - Prestation och ledarskap
  • Hållbara - Miljö, personal och lönsamhet