Företagsansvar

Ansvarsfullt företagande

BE Groups hållbarhetsarbete bygger på ambitionen att skapa ett ansvarsfullt företagande som ska genomsyra hela verksamheten. Vi arbetar för att begränsa organisationens miljöpåverkan samt att koncernen ska vara en ekonomiskt, socialt och etiskt ansvarsfull aktör. 

csm_Steel_autumn_767px_27d4a58b44.jpg

Uppförandekod - Code of Conduct

BE Groups uppförandekod (Code of Conduct) talar om vilket ansvar vi har gentemot affärspartners, ägare, anställda och samhälle. 

De etiska riktlinjerna som ingår i uppförandekoden omfattar samtliga anställda inom BE Group. Alla chefer inom koncernen ansvarar för att se till att medarbetarna följer uppförandekoden och att själva agera som en förebild.

Läs vår uppförandekod (PDF, engelska)

 

Hållbarhetsarbete

BE Group arbetar för att begränsa organisationens miljöpåverkan samt strävar efter att vara en ekonomiskt, socialt och etiskt ansvarsfull aktör. Hållbarhetsarbetet bygger på ambitionen att skapa ett ansvarsfullt företagande vilket ska genomsyra hela verksamheten och denna hållbarhetsrapport gäller för koncernen och samtliga helägda dotterbolag.

Läs vår hållbarhetsrapport 2021 (PDF)