Företagsansvar

Ansvarsfullt företagande

BE Groups hållbarhetsarbete bygger på ambitionen att skapa ett ansvarsfullt företagande som ska genomsyra hela verksamheten. Vi arbetar för att begränsa organisationens miljöpåverkan samt att koncernen ska vara en ekonomiskt, socialt och etiskt ansvarsfull aktör. 

Med hållbarhet som del i vår värdegrund

Av de ledord som ligger till grund för BE Groups värderingar är hållbar förmodligen det allra viktigaste, eftersom det ska genomsyra allt vi gör och alla de beslut som vi fattar – både på kort och på lång sikt. Hållbarhet är grunden för att vi ska fortsätta vara ett långsiktigt framgångsrikt företag. Det handlar dels om att minimera vår påverkan på miljön och klimatet, dels om att agera ansvarsfullt och respektfullt i relation till både anställda och våra externa samarbetspartners. Hållbarhet handlar också om att vara lönsamma, göra kloka investeringar och säkra verksamheten på lång sikt.

Genom att använda vänstermenyn kan du läsa mer om våra fokusområden och vad det innebär för oss.

csm_Steel_autumn_767px_27d4a58b44.jpg