Vår historia

Vår historia är mer än 150 år lång...

BE Groups historia tar sitt avstamp i slutet av 1800-talet. Närmare bestämt år 1885, då bröderna Hans och Jöns Edstrand grundar Bröderna Edstrand. Familjeföretaget har sin bas i Malmö och erbjuder handelsstål till i första hand den lokala industrin. Företaget växer kraftigt under 1900-talet och etablerar successivt verksamhet med lager, produktion och distribution i Göteborg, Stockholm, Jönköping, Sundsvall och Norrköping. Under stora delar av 1900-talet är företaget även verksamt inom andra områden, exempelvis produktion av tegel, kätting, spik och tråd. I mitten av århundradet äger och driver Bröderna Edstrand även  Nyby Bruk i Torshälla vilket möjliggör för detta anrika stålverk (Sveriges första plåtvalsverk), att moderniseras och lägga om sin inriktning till produktion av rostfria stålprodukter. Under de 17 år som Bröderna Edstrand äger Nyby Bruk utvecklas företagets omsättning från 5 till 150 miljoner kronor och antalet anställda går från 300 till 1500 man. Under andra halvan av 1900-talet koncentrerar företaget sin verksamhet successivt på handelsverksamheten inom stål och metaller och de producerande enheterna avyttras. Bröderna Edstrand stannar i familjens ägo fram till 1988, då Trelleborg AB tar över ägandeskapet. 1999 blir sedan investmentbolaget Nordic Capital nya majoritetsägare och efter det bildas ett samägt bolag, där även finska Starckjohann Steel (grundat 1868) ingår.

I slutet av 1990-talet etableras även enheter i flera länder runt Östersjön, bland annat i Danmark, Polen, Lettland och Litauen. Den europeiska expansionen fortsätter i början av 2000-talet med nyetableringar i Tjeckien och Slovakien. År 2006 noteras bolaget på Stockholmsbörsen under det gemensamma koncernnamnet BE Group. 2008 förvärvas 50 procent av aktierna i joint venture-alliansen ArcelorMittal BE Group SSC AB, och ytterligare två år senare införlivas även Kungälvsföretaget Lecor Stålteknik i bolaget.

Efter 80 år på samma adress flyttar huvudkontoret 2017 till nya moderna lokaler på Krangatan i Malmö. Flytten är en del av en omfattande omstrukturering i syfte att effektivisera produktion och administration, öka flexibiliteten och vässa företagets erbjudande ytterligare. År 2020 – efter nästan ett och ett halvt sekel i Malmö – centraliserades den svenska lager- och produktionsverksamheten till Norrköping. Samtidigt investerar bolaget drygt 60 miljoner kronor i en ny automatiserad produktionslinje. Investeringen är en av de största i företagets historia och gör Norrköpingsenheten till ett av norra Europas modernaste och mest effektiva stålservicecenter.

Grundandet  under 1800-talet

1868 grundas Starckjohann & Co av Peter Starckjohann i finska Viborg.

1885 grundas Bröderna Edstrand av Hans och Jöns Edstrand i Malmö.
 

csm_BE_Sthlm_f284b817e5.jpg

 
Utveckling under 1900-talet

1974 noterades Bröderna Edstrand på Stockholms Fondbörs.

1976 tar Starckjohann de första stegen in i det vi idag kallar produktionsservice.

1988 förvärvas Bröderna Edstrand av Trelleborg AB och efter fyra generationers ägande lämnar familjen Edstrand företaget.

Under 1990-talet etablerar företaget enheter i Danmark, Polen, Lettland och Litauen. Parallellt expanderar Starckjohann Steel genom bland annat förvärv av företaget Mercantile och etablering i Estland.

1999 blir Nordic Capital majoritetsägare i Bröderna Edstrand och Starckjohann Steel. De två företagen, inklusive dotterbolag i länderna runt Östersjön, bildar nu en koncern.


Expansion och börsnotering under 2000-talet

Under 2000-talet fortsätter koncernens europeiska expansion med etableringar i Tjeckien och Slovakien.

2004 säljer Trelleborg sina kvarvarande aktier i koncernen.

2006 åternoteras aktien på Stockholmsbörsen och koncernen antar det gemensamma namnet BE Group AB.

2008 förvärvar koncernen 50% av aktierna i det joint venture som går under namnet ArcelorMittal BE Group SSC AB.

2010 förvärvar koncernen Lecor Stålteknik i Kungälv.

2017, 80 år efter invigningen av kontoret på Spadegatan, flyttar koncernen huvudkontoret till Krangatan i Malmö.

2020 centraliseras den svenska lager- och produktionsverksamheten till Norrköping

2022 BE Group förvärvar Goodtech Solutions Manufacturing AB, numera BE Group Produktion Arvika AB. BE Group förvärvar under året även inkråmet i Hercules armeringsfabrik i Norrköping. Lecor Stålteknik AB avyttrades. BE Groups huvudkontor flyttar till Krusegatan i Malmö.