Karriär

Jobba hos oss

Som aktör inom stålindustrin är vi med och bidrar till välfärden i Sverige och till det hållbara samhället, genom att leverera rätt material i rätt tid till våra kunder som är med och bygger Sverige. Vårt mål är att vara ledande i branschen vad gäller försäljning och kundupplevelse och vi anser att det är genom våra medarbetare som vi gör skillnad. 

Som medarbetare på BE Group får du arbeta i en välkomnande och inkluderande miljö där vi hjälper varandra att bli framgångsrika. Det finns goda möjligheter att utvecklas och genom korta beslutsvägar finns även stort utrymme för egna initiativ och idéer. 

På BE Group kan du arbeta inom flera olika områden, allt från inköp och försäljning till att vara med och bearbeta och distribuera våra produkter. Bakom varje leverans till kund finns våra medarbetare som tar ansvar för varje del i processen, från erbjudande till leverans. Vår verksamhet är helt enkelt uppbyggd kring människor. Vi menar att det är människor som får saker och ting att hända och som gör att vi kan uppfylla våra kundlöften.

Söker du nya utmaningar och är nyfiken på vad vi kan erbjuda dig så hittar du mer information om våra olika avdelningar här: 

 

Försäljning

Som säljare på BE arbetar du med stort fokus på kundrelationen och affären. Kundens upplevelse är alltid ditt primära fokus och genom att agera proaktivt i vårt dagliga arbete stärker vi vår konkurrenskraft. Hos oss kan du arbeta som innesäljare, utesäljare, teknisk säljare samt säljsupport som är en stödfunktion till säljorganisationen. 

Produkt & Inköp

Produkt- och inköpsavdelningens främsta uppgift är att säkerställa materialförsörjningen på ett kostnadseffektivt, kvalitetssäkrat och hållbart sätt till vårt lager. Här kan du arbeta med operativt inköp, både direktinköp och till lager. Du kan även arbeta som produktchef och därmed vara med och utveckla vårt erbjudande samt ta ansvar för leverantörsstrategier och avtal. 

Logistik

Inom området logistik ligger fokus på att leverera material ut till våra kunder med hög leveransprecision och optimerade transporter. Det innefattar både att ta emot och lagerföra vårt inköpta material, plocka kundorder och planera transporter. Transportavdelningen sköter transportplanering samt bokning av våra dagliga leveranser ut till våra kunder och lagret hanterar materialet som ska in och ut från anläggningen i Norrköping.

Produktion

Produktionens uppgift är att med hög kvalitet och kostnadseffektivitet skära och bearbeta material enligt våra kunders önskemål, vilket görs genom CNC-bearbetning, gasskärning och plasmaskärning innan det sedan efterbehandlas och slipas. Inom produktion kan du också arbeta med exempelvis produktionsplanering eller som produktionsledare.

Ekonomi

Ekonomiavdelningen tar tillvara företagets ekonomiska intressen med ansvar för bland annat fakturahantering, redovisning, controlling, kreditbedömning och löneadministration.

Stödfunktioner

Hos oss finns även andra, lite mindre men ack så viktiga, funktioner i verksamheten. IT säkerställer att vi har rätt digitala verktyg och att dessa fungerar på ett optimalt sätt samt utvecklar användandet av våra system i verksamheten. 

HR är en strategisk och operativ affärspartner till organisationens chefer i frågor som berör bland annat rekrytering, kompetensutveckling, rehabilitering, arbetsrättsliga ärenden och organisationsutveckling.