Kvalitet

Aktivt arbete med kvalitetssäkring

BE Group har arbetat aktivt med kvalitetssäkring sedan början av 1990-talet. Vårt system för kvalitetsledning är idag certifierat enligt den nya utgåvan SS-EN ISO 9001. I vårt dagliga arbete använder vi oss dessutom av en kvalitetspolicy för att säkerställa att kunden får det vi kallar ”rätt kvalitet”, denna kvalitetspolicy utlovas varje enskild kund hos BE Group.

Kvalitetspolicy

  • BE Group skall vara en långsiktigt pålitlig och respekterad samarbetspartner.

  • Att skapa kundnöjdhet är ett centralt begrepp för oss. Därför följer vi upp och strävar efter att förbättra denna.

  • Våra produkter skall väl tillgodose de krav och förväntningar som våra kunder har. Dessa krav och förväntningar ska vi uppfylla utan undantag genom att göra rätt från början. Därmed säkerställer vi ”rätt kvalitet”.

  • Vår personal ska genom väl planerad information och kompetensutveckling kunna svara upp mot kundernas krav och förväntningar.

  • Alla medarbetare ska engageras i kvalitetsarbetet. Det krävs medverkan och effektivt samarbete av all personal i organisationen för att åstadkomma ”rätt kvalitet”.

  • Kvalitetssystemet ska vara föremål för löpande utvärdering och revision. Det ger oss möjlighet att ständigt vidareutveckla våra processer för att uppnå ”rätt kvalitet”.

Nedan hittar du länkar till certifikat och deklarationer