VKR S355J2H rektangulär

VKR-hålprofil S355J2H rektangulär. Fyrkantsrör från BE Group

Produkt och dimension Vikt Lager/Prel. inkommande

VKR-hålprofil S355J2H 50x30x3.2 mm 6.0 m

VKR-hålprofil S355J2H 50x30x3.2 mm 6.0 m

Art. 1201300999
21,66 kg/st
21,66 kg/st

VKR-hålprofil S355J2H 80x40x5 mm 12.0 m

VKR-hålprofil S355J2H 80x40x5 mm 12.0 m

Art. 1201301240
101,04 kg/st
101,04 kg/st

VKR-hålprofil S355J2H 90x50x5 mm 12.0 m

VKR-hålprofil S355J2H 90x50x5 mm 12.0 m

Art. 1201301320
119,88 kg/st
119,88 kg/st

VKR-hålprofil S355J2H 100x50x4 mm 12.0 m

VKR-hålprofil S355J2H 100x50x4 mm 12.0 m

Art. 1201301480
105,36 kg/st
105,36 kg/st

VKR-hålprofil S355J2H 100x50x5 mm 12.0 m

VKR-hålprofil S355J2H 100x50x5 mm 12.0 m

Art. 1201301540
129,60 kg/st
129,60 kg/st

VKR-hålprofil S355J2H 100x50x6.3 mm 12.0 m

VKR-hålprofil S355J2H 100x50x6.3 mm 12.0 m

Art. 1201301620
159,60 kg/st
159,60 kg/st

VKR-hålprofil S355J2H 100x60x5 mm 12.0 m

VKR-hålprofil S355J2H 100x60x5 mm 12.0 m

Art. 1201301860
139,20 kg/st
139,20 kg/st

VKR-hålprofil S355J2H 100x60x6.3 mm 12.0 m

VKR-hålprofil S355J2H 100x60x6.3 mm 12.0 m

Art. 1201301920
170,40 kg/st
170,40 kg/st

VKR-hålprofil S355J2H 120x60x3.6 mm 12.0 m

VKR-hålprofil S355J2H 120x60x3.6 mm 12.0 m

Art. 1201302040
115,92 kg/st
115,92 kg/st

VKR-hålprofil S355J2H 120x60x5 mm 12.0 m

VKR-hålprofil S355J2H 120x60x5 mm 12.0 m

Art. 1201302100
157,20 kg/st
157,20 kg/st

VKR-hålprofil S355J2H 120x60x6.3 mm 12.0 m

VKR-hålprofil S355J2H 120x60x6.3 mm 12.0 m

Art. 1201302180
194,40 kg/st
194,40 kg/st

VKR-hålprofil S355J2H 120x80x5 mm 12.0 m

VKR-hålprofil S355J2H 120x80x5 mm 12.0 m

Art. 1201302380
176,40 kg/st
176,40 kg/st

VKR-hålprofil S355J2H 120x80x6.3 mm 12.0 m

VKR-hålprofil S355J2H 120x80x6.3 mm 12.0 m

Art. 1201302460
218,40 kg/st
218,40 kg/st

VKR-hålprofil S355J2H 120x80x8 mm 12.0 m

VKR-hålprofil S355J2H 120x80x8 mm 12.0 m

Art. 1201302520
271,20 kg/st
271,20 kg/st

VKR-hålprofil S355J2H 140x70x6.3 mm 12.0 m

VKR-hålprofil S355J2H 140x70x6.3 mm 12.0 m

Art. 1201302700
230,40 kg/st
230,40 kg/st

VKR-hålprofil S355J2H 140x80x6.3 mm 12.0 m

VKR-hålprofil S355J2H 140x80x6.3 mm 12.0 m

Art. 1201302760
242,40 kg/st
242,40 kg/st

VKR-hålprofil S355J2H 150x100x5 mm 12.0 m

VKR-hålprofil S355J2H 150x100x5 mm 12.0 m

Art. 1201302840
223,20 kg/st
223,20 kg/st

VKR-hålprofil S355J2H 150x100x6.3 mm 12.0 m

VKR-hålprofil S355J2H 150x100x6.3 mm 12.0 m

Art. 1201302920
277,20 kg/st
277,20 kg/st

VKR-hålprofil S355J2H 150x100x8 mm 12.0 m

VKR-hålprofil S355J2H 150x100x8 mm 12.0 m

Art. 1201303000
346,80 kg/st
346,80 kg/st

VKR-hålprofil S355J2H 150x100x10 mm 12.0 m

VKR-hålprofil S355J2H 150x100x10 mm 12.0 m

Art. 1201303080
423,60 kg/st
423,60 kg/st
Kemisk analys Se tabell

Kemisk sammansättning vid chargeanalys för långa och platta stålprodukter av stålsorter med krav på slagseghet. EN 10025-2, EN 10028 eller 10149.

Observera att nedanstående tabell är ett utdrag och att kompletterande information finns i den kompletta normen. Informationen nedan är att betrakta som vägledning.

Beteckning stålsort Desoxidationsmetod   FN=ej otätat FF=heltätat Max C % för nominell tjocklek i mm <16 Max C % för nominell tjocklek i mm <16<40 Max C % för nominell tjocklek i mm >40 (c) Si % max. Mn %  max. P %  max. (d) S % max. (d, e) N %  max. (f) Cu %  max.  Övriga % max. (g)
S235JR FN 0.17 0.17 0.20 - 1.40 0.035 0.035 0.012 0.55 -
S235J0 FN 0.17 0.17 0.17 - 1.40 0.030 0.012 0.012 0.55 -
S235J2 FF 0.17 0.17 0.17 - 1.40 0.025 - - 0.55 -
S275JR FN 0.21 0.21 0.22 - 1.50 0.035 0.012 0.012 0.55 -
S275J0 FN 0.18 0.18 0.18(h) - 1.50 0.030 0.012 0.012 0.55 -
S275J2 FF 0.18 0.18 0.18(h) - 1.50 0.025 - - 0.55 -
S355JR FN 0.24 0.24 0.24 0.55 1.60 0.035 0.012 0.012 0.55 -
S355J0 FN 0.20 0.20(i) 0.22 0.55 1.60 0.030 0.012 0.012 0.55 -
S355J2 FF 0.20 0.20(i) 0.22 0.55 1.60 0.025 - - 0.55 -
S355K2 FF 0.20 0.20(i) 0.22 0.55 1.60 0.025 - - 0.55 -
S355MCc   0.12 0.12 - 0.50 1.50 0.025 0.020 - - j
S420MCc   0.12 0.12 - 0.50 1.60 0.025 0.015 - - j
S650MCc   0.12 0.12 - 0.50 2.00 0.025 0.015 - - j
S355J0WP FN 0.12 0.12 0.12 0.75 1.0 0.06-0.15 0.035 0.009 0.25-0.55 0.65 Ni
P265GHc   0.20 0.20 0.20 0.40 0.80-1.40 0.025 0.010 0.012 0.30 k
HB450m FF 0.25 0.25 0.25 0.70 1.60 0.025 0.010 - 0.30  
S690QLc FF 0.20 0.20 0.20 0.80 1.70 0.020 0.010 0.015 0.50 l

c) För profiler med nominell tjocklek > 100 mm skall C-halt överenskommas (option 26).
d) För långa produkter kan P och S halten vara 0.005% högre.
e) För långa produkter får max S-halt ökas med 0,015 % för förbättrad bearbetbarhet efter överenskommelse om stålet är behandlat för förbättrad sulfidmorfologi och den kemiska analysen visas min. 0,002 % Ca.
f) Maximihalten för kväve gäller inte om den kemiska analysen visar en lägsta halt av total Al av 0,020 % eller minst 0,015 % syrelösligt Al eller om tillräckligt mycket andra kvävebindande ämnen finns. I detta fall skall de kvävebindande ämnena anges i intyget.
g) Om andra ämnen tillsätts skall det anges i kontrollintyget.
h) För nominell tjocklek >150 mm: C = 0,20 % max.
i) För nominell tjocklek >30 mm: C = 0,22 % max.
j) Summan av Nb, V och Ti ska vara max. 0.22%
k) Summan av Cr, Cu, Mn och Ni ska vara max. 0.70%
l) Det ska finnas minst 0,010% finkornbildande ämnen närvarande. Även aluminium är ett av dessa ämnen. Minimihalten 0,010% avser lösligt aluminium. Detta värde anses uppnått om total aluminiumhalt är minst 0,013% vid tvist ska löslig halt bestämmas. 
m) Tillverkas ej enligt EN. Hållfasthetsdata och analys är således ej normerade, utan baseras på leverantörernas datablad. Hållfasthet gäller för T=20mm. Beteckningen anspelar på materialets hårdhet i Brinell.

Mekaniska egenskaper - Sträckgräns Se tabell

Mekaniska egenskaper vid rumstemperatur för långa och platta produkter av stålsorter med specificerad slagseghet. EN 10025-2, EN 10028 eller EN 10149

Observera att nedanstående tabeller är ett utdrag och att kompletterande information finns i den kompletta normen. Informationen nedan är att betrakta som vägledning.

Minimum sträckgräns ReH (a) MPa (b). Nominell tjocklek, mm

Beteckning Stålsort <16 >16 <40 >40 <63 >63 <80 >80 <100 >100 <150 >150 <200 >200 <250 >250 <400 (c)
S235JR 235 255 215 215 215 195 185 175 -
S235J0 235 255 215 215 215 195 185 175 -
S235J2 235 255 215 215 215 195 185 175 165
S275JR 275 265 255 245 235 225 215 205 -
S275J0 275 265 255 245 235 225 215 205 -
S275J2 275 265 255 245 235 225 215 205 195
S355JR 355 345 335 325 315 295 285 275 -
S355J0 355 345 335 325 315 295 285 275 -
S355J2 355 345 335 325 315 295 285 275 265
S355K2 355 345 335 325 315 295 285 275 265
S355MCc 355   - - - - - - -
S420MCc 420   - - - - - - -
S650MCc 650d   - - - - - - -
S355J0WP 355 345 - - - - - - -
P265GHc 265 255 245e 215e 215 200 185 185 -
HB450m - 960 - - - - - - -
S690QLc 690n1 690n1 650n2 650 650 630 - - -

a) För plåt, band och bredplattstång med bredd > 600 mm gäller tvärprov (t) vinkelrätt mot valsriktningen. För alla övriga formvaror gäller värden för längsprov (l), parallellt med valsriktningen.
b) 1 MPa = 1 N/mm2.
c) Värdena gäller för platta produkter.
d) För tjocklek > 8 mm kan minimum sträckgräns vara 20 MPa lägre
e) Tjockleksintervallen är 40-60, 60-100 mm
m) Tillverkas ej enligt EN. Hållfasthetsdata och analys är således ej normerade, utan baseras på leverantörens datablad. Hållfasthet gället för T=20mm. Beteckningen anspelar på materialets hårdhet i Brinell.
n) Tjockleksintervallen är 3-50 (n1), 50-100 (n2) och 100-150 (n3) mm
 

Mekaniska egenskaper - Brottgräns Se tabell

Mekaniska egenskaper vid rumstemperatur för långa och platta produkter av stålsorter med specificerad slagseghet. EN 10025, EN 10028 eller EN 10149

Observera att nedanstående tabeller är ett utdrag och att kompletterande information finns i den kompletta normen. Informationen nedan är att betrakta som vägledning.

Minimum brottgräns MPa (b). Nominell tjocklek, mm

Beteckning Stålsort <3 >3 <100 >100 <150 >150 <250 >250 <400 (c)
S235JR 360-510 360-510 350-500 340-390 -
S235J0 360-510 360-510 350-500 340-390 -
S235J2 360-510 360-510 350-500 340-390 -
S275JR 430-580 410-560 400-540 380-540 235380-540
S275J0 430-580 410-560 400-540 380-540 -
S275J2 430-580 410-560 400-540 380-540 -
S355JR 510-680 470-630 450-600 450-600 380-540
S355J0 510-680 470-630 450-600 450-600 -
S355J2 510-680 470-630 450-600 450-600 -
S355K2 510-680 470-630 450-600 450-600 450-600
S355MCc 430-550 - - - -
S420MCc 480-620 - - - -
S650MCc 700-880 - - - -
S355J0WP 510-680 470-630 - - -
P265GHc 410-530 410-530 400-530 390-530 -
HB450m 1 400 - - - -
S690Qc   770-940 760-930 - -

 

c) Värdena gäller för platta produkter.
m) Tillverkas ej enligt EN. Hållfasthetsdata och analys är således ej normerade, utan baseras på leverantörens datablad. Hållfasthet gället för T=20mm. Beteckningen anspelar på materialets hårdhet i Brinell.

 

Översättningstabell för allmänna konstruktionsstål Se tabell

Observera att jämförelserna endast är att betrakta som vägledning

Enl. utdrag EN10027-1 Enl. närmast tidigare jämförbar SS-norm Enl. närmast tidigare jämförbar DIN-norm (17100)
S235JR SS-1311 USt37-2
S235JR SS-1312-00 RSt37-2
S235J0 - St37-3U
S235J2 - St37-3N
S275JR SS-1412-00 St44-2
S275J0 - St44-3U
S275J2 SS-1414-01 St44-3N
S355JR SS-2172-00 -
S355J0 SS-2132-01 St52-3U
S355J2 SS-2134-01 St52-3N
S355J2/N/M - -
S355K132 - -

 

Beteckningar för konstruktionsstål Se bild

Vägledning gällande vanliga beteckningar för konstruktionsstål