Universalstång S355J2

Plattstång med bredd om 160 mm eller mer benämns universalstång. Universalstång i stålsort S355J2 är en varmvalsad homogen stålstång med rektangulärt tvärsnitt. Produkten lämpar sig väl för exempelvis svetsning och bockning.
Läs mer
Produkt och dimension Vikt per enhet Lager/Prel. inkommande

Universalstång S355J2 160x8 mm 6.0 m

Universalstång S355J2 160x8 mm 6.0 m

Art. 1100171018
60,00 kg/st
60,00 kg/st

Universalstång S355J2 160x10 mm 6.0 m

Universalstång S355J2 160x10 mm 6.0 m

Art. 1100171011
75,60 kg/st
75,60 kg/st

Universalstång S355J2 160x15 mm 6.0 m

Universalstång S355J2 160x15 mm 6.0 m

Art. 1100171025
112,80 kg/st
112,80 kg/st

Universalstång S355J2 160x20 mm 6.0 m

Universalstång S355J2 160x20 mm 6.0 m

Art. 1100171074
150,60 kg/st
150,60 kg/st

Universalstång S355J2 180x6 mm 6.0 m

Universalstång S355J2 180x6 mm 6.0 m

Art. 1100171013
50,88 kg/st
50,88 kg/st

Universalstång S355J2 180x8 mm 6.0 m

Universalstång S355J2 180x8 mm 6.0 m

Art. 1100171014
67,80 kg/st
67,80 kg/st

Universalstång S355J2 180x10 mm 6.0 m

Universalstång S355J2 180x10 mm 6.0 m

Art. 1100171016
84,60 kg/st
84,60 kg/st

Universalstång S355J2 180x12 mm 6.0 m

Universalstång S355J2 180x12 mm 6.0 m

Art. 1100171033
102,00 kg/st
102,00 kg/st

Universalstång S355J2 180x15 mm 6.0 m

Universalstång S355J2 180x15 mm 6.0 m

Art. 1100171032
127,20 kg/st
127,20 kg/st

Universalstång S355J2 180x20 mm 6.0 m

Universalstång S355J2 180x20 mm 6.0 m

Art. 1100171075
169,80 kg/st
169,80 kg/st

Universalstång S355J2 180x30 mm 6.0 m

Universalstång S355J2 180x30 mm 6.0 m

Art. 1100171147
254,40 kg/st
254,40 kg/st

Universalstång S355J2 200x5 mm 6.0 m

Universalstång S355J2 200x5 mm 6.0 m

Art. 1100171037
47,10 kg/st
47,10 kg/st

Universalstång S355J2 200x6 mm 6.0 m

Universalstång S355J2 200x6 mm 6.0 m

Art. 1100171040
56,52 kg/st
56,52 kg/st

Universalstång S355J2 200x8 mm 6.0 m

Universalstång S355J2 200x8 mm 6.0 m

Art. 1100171019
75,60 kg/st
75,60 kg/st

Universalstång S355J2 200x10 mm 6.0 m

Universalstång S355J2 200x10 mm 6.0 m

Art. 1100171012
94,20 kg/st
94,20 kg/st

Universalstång S355J2 200x12 mm 6.0 m

Universalstång S355J2 200x12 mm 6.0 m

Art. 1100171048
112,80 kg/st
112,80 kg/st

Universalstång S355J2 200x15 mm 6.0 m

Universalstång S355J2 200x15 mm 6.0 m

Art. 1100171047
141,60 kg/st
141,60 kg/st

Universalstång S355J2 200x20 mm 6.0 m

Universalstång S355J2 200x20 mm 6.0 m

Art. 1100171077
188,40 kg/st
188,40 kg/st

Universalstång S355J2 200x25 mm 6.0 m

Universalstång S355J2 200x25 mm 6.0 m

Art. 1100171078
235,20 kg/st
235,20 kg/st

Universalstång S355J2 200x30 mm 6.0 m

Universalstång S355J2 200x30 mm 6.0 m

Art. 1100171162
282,60 kg/st
282,60 kg/st

Universalstång S355J2 från BE Group

Plattstång med bredd om 160 mm eller mer benämns universalstång. Universalstång i stålsort S355J2 är en varmvalsad homogen stålstång med rektangulärt tvärsnitt. Produkten lämpar sig väl för exempelvis svetsning och bockning.
Kemisk analys Se tabell

Kemisk sammansättning vid chargeanalys för långa och platta stålprodukter av stålsorter med krav på slagseghet. EN 10025-2.

Observera att nedanstående tabell är ett utdrag ur EN 10025-2 och att kompletterande information finns i den kompletta normen. Informationen nedan är att betrakta som vägledning.

Beteckning stålsort Desoxidationsmetod   FN=ej otätat FF=heltätat Max C % för nominell tjocklek i mm <16 Max C % för nominell tjocklek i mm <16<40 Max C % för nominell tjocklek i mm >40 (c) Si % max. Mn %  max. P %  max. (d) S % max. (d, e) N %  max. (f) Cu %  max.  Övriga % max. (g)
S235JR FN 0.17 0.17 0.20 - 1.40 0.035 0.035 0.012 0.55 -
S235J0 FN 0.17 0.17 0.17 - 1.40 0.030 0.012 0.012 0.55 -
S235J2 FF 0.17 0.17 0.17 - 1.40 0.025 - - 0.55 -
S275JR FN 0.21 0.21 0.22 - 1.50 0.035 0.012 0.012 0.55 -
S275J0 FN 0.18 0.18 0.18(h) - 1.50 0.030 0.012 0.012 0.55 -
S275J2 FF 0.18 0.18 0.18(h) - 1.50 0.025 - - 0.55 -
S355JR FN 0.24 0.24 0.24 0.55 1.60 0.035 0.012 0.012 0.55 -
S355J0 FN 0.20 0.20(i) 0.22 0.55 1.60 0.030 0.012 0.012 0.55 -
S355J2 FF 0.20 0.20(i) 0.22 0.55 1.60 0.025 - - 0.55 -
S355K2 FF 0.20 0.20(i) 0.22 0.55 1.60 0.025 - - 0.55 -

c) För profiler med nominell tjocklek > 100 mm skall C-halt överenskommas (option 26).
d) För långa produkter kan P och S halten vara 0.005% högre.
e) För långa produkter får max S-halt ökas med 0,015 % för förbättrad bearbetbarhet efter överenskommelse om stålet är behandlat för förbättrad sulfidmorfologi och den kemiska analysen visas min. 0,002 % Ca.
f) Maximihalten för kväve gäller inte om den kemiska analysen visar en lägsta halt av total Al av 0,020 % eller minst 0,015 % syrelösligt Al eller om tillräckligt mycket andra kvävebindande ämnen finns. I detta fall skall de kvävebindande ämnena anges i intyget.
g) Om andra ämnen tillsätts skall det anges i kontrollintyget.
h) För nominell tjocklek >150 mm: C = 0,20 % max.
i) För nominell tjocklek >30 mm: C = 0,22 % max.

Mekaniska egenskaper - Sträckgräns Se tabell

Mekaniska egenskaper vid rumstemperatur för långa och platta produkter av stålsorter med specificerad slagseghet. EN 10025-2. 

Observera att nedanstående tabeller är utdrag ur EN 10025-2 och att kompletterande information finns i den kompletta normen. Informationen nedan är att betrakta som vägledning.

Minimum sträckgräns ReH (a) MPa (b). Nominell tjocklek, mm

Beteckning Stålsort <16 >16 <40 >40 <63 >63 <80 >80 <100 >100 <150 >150 <200 >200 <250 >250 <400 (c)
S235JR 235 255 215 215 215 195 185 175 -
S235J0 235 255 215 215 215 195 185 175 -
S235J2 235 255 215 215 215 195 185 175 165
S275JR 275 265 255 245 235 225 215 205 -
S275J0 275 265 255 245 235 225 215 205 -
S275J2 275 265 255 245 235 225 215 205 195
S355JR 355 345 335 325 315 295 285 275 -
S355J0 355 345 335 325 315 295 285 275 -
S355J2 355 345 335 325 315 295 285 275 265
S355K2 355 345 335 325 315 295 285 275 265

a) För plåt, band och bredplattstång med bredd > 600 mm gäller tvärprov (t) vinkelrätt mot valsriktningen. För alla övriga formvaror gäller värden för längsprov (l), parallellt med valsriktningen.
b) 1 MPa = 1 N/mm2.
c) Värdena gäller för platta produkter.

Mekaniska egenskaper - Brottgräns Se tabell

Mekaniska egenskaper vid rumstemperatur för långa och platta produkter av stålsorter med specificerad slagseghet. EN 10025-2. 

Observera att nedanstående tabeller är utdrag ur EN 10025-2 och att kompletterande information finns i den kompletta normen. Informationen nedan är att betrakta som vägledning.

Minimum brottgräns MPa (b). Nominell tjocklek, mm

Beteckning Stålsort <3 >3 <100 >100 <150 >150 <250 >250 <400 (c)
S235JR 360-510 360-510 350-500 340-390 -
S235J0 360-510 360-510 350-500 340-390 -
S235J2 360-510 360-510 350-500 340-390 -
S275JR 430-580 410-560 400-540 380-540 235380-540
S275J0 430-580 410-560 400-540 380-540 -
S275J2 430-580 410-560 400-540 380-540 -
S355JR 510-680 470-630 450-600 450-600 380-540
S355J0 510-680 470-630 450-600 450-600 -
S355J2 510-680 470-630 450-600 450-600 -
S355K2 510-680 470-630 450-600 450-600 450-600

a) För plåt, band och bredplattstång med bredd > 600 mm gäller tvärprov (t) vinkelrätt mot valsriktningen. För alla övriga formvaror gäller värden för längsprov (l), parallellt med valsriktningen.
b) 1 MPa = 1 N/mm2.
c) Värdena gäller för platta produkter.

Översättningstabell för allmänna konstruktionsstål Se tabell

Observera att jämförelserna endast är att betrakta som vägledning

Enl. utdrag EN10027-1 Enl. närmast tidigare jämförbar SS-norm Enl. närmast tidigare jämförbar DIN-norm (17100)
S235JR SS-1311 USt37-2
S235JR SS-1312-00 RSt37-2
S235J0 - St37-3U
S235J2 - St37-3N
S275JR SS-1412-00 St44-2
S275J0 - St44-3U
S275J2 SS-1414-01 St44-3N
S355JR SS-2172-00 -
S355J0 SS-2132-01 St52-3U
S355J2 SS-2134-01 St52-3N
S355J2/N/M - -
S355K132 - -

 

Beteckningar för konstruktionsstål Se bild

Vägledning gällande vanliga beteckningar för konstruktionsstål