BE's nya plasmaskärare

KLART FÖR START FÖR BE:S NYA PLASMASKÄRARE

BE Group har investerat i en ny toppmodern plasmaskärare från tyska Messer. Bakom investeringen ligger en ökad efterfrågan på skurna plåtdetaljer – inte minst från OEM-kunder.
– Nu utökar vi vår kapacitet samtidigt som vi höjer kvaliteten på skuret material, konstaterar Andreas Rustan, försäljningschef storkund på BE Group.

Nya plasman, Rickard Wedin tekniker Intercat + Andreas o Patrik.jpg

Tanken var att den nya plasmamaskinen skulle ha varit på plats redan förra hösten, men som mycket annat försenades starten på grund av pandemin. Går allt som planerat startar produktionen istället under februari. På BE:s produktionsanläggning i Norrköping fanns tidigare en maskin för plasmaskärning och fyra maskiner för gasskärning. För att ge plats åt den nya plasmaskäraren har en av de äldre gasskärningsmaskinerna plockats bort.
Andreas Rustan och kollegan Patrik Åberg, produktions- och logistikchef, ser många fördelar med att få in en splitter ny plasmaskärare.
– Framför allt gör den oss mindre sårbara när efterfrågan på skuret material ökar. Sedan har det hänt en hel del de senaste åren, tekniken har blivit bättre, vilket gör att vi kan förbättra vårt erbjudande.

ÖKAD FLEXIBILITET
Den nya plasmaskäraren har plats för en plåt på 10 x 2,5 meter, och är därmed något mindre än den befintliga maskinen. I gengäld är den försedd med den allra senaste teknologin, vilket gör den både effektivare och mer driftsäker. 
– Genom att den är mindre så blir den dessutom mer flexibel, vilket är en fördel inte minst ur materialoptimeringssynpunkt. Spillet minskar och det är något som både vi och många av våra kunder värdesätter, konstaterar Andreas Rustan vidare.
Det finns fler fördelar med den nya plasmamaskinen. Förbättrad skärförmåga gör snitten jämnare samtidigt som toleranserna blir snävare. Det i sin tur gör att behovet av efterbearbetning minskar. I förlängningen innebär det tidsbesparingar och sänkta kostnader både för BE och BE:s kunder.

Nya plasman, gamla plasman 2.jpg

Nya plasman, Andreas o Patrik 2 (1).jpgÖKAD EFTERFRÅGAN PÅ SKURET
Bakgrunden till den nya investeringen är framför allt den ökade efterfrågan på skuret material, både från gamla och nya kunder. Trenden har varit den samma under många år nu, berättar Andreas Rustan.
– Ända sedan jag började på BE Group för snart 20 år sedan har efterfrågan på bearbetat material ökat. Många kunder uppskattar den servicen eftersom det innebär att de kan fokusera mer på sin kärnverksamhet.
Bland de befintliga kunder som utnyttjar BE:s kapacitet inom skärning finns flera stora OEM-kunder och deras underleverantörer. En del av dem har vuxit mycket de senaste åren, berättar Andreas Rustan. Deras ökade behov var en viktig anledning till att investeringen i en ny plasmaskärningsmaskin kommer just nu.

VILL VÄXA TILLSAMMANS
– Detta är viktiga kunder till oss, och vi är en prioriterad samarbetspartner för dem. Det finns en vilja från båda håll att vi ska växa tillsammans, och då krävs det att vi har kapacitet att leverera både rätt kvalitet och i rätt tid, säger Andreas Rustan.
– Just kapaciteten har varit ett litet orosmoment tidigare. Med bara en maskin för plasmaskärning har vi varit känsliga för produktionsstörningar. Den oron slipper vi nu. Investeringen i en ny plasmaskärare är alltså både ett sätt att utveckla och att trygga verksamheten, avslutar Patrik Åberg.

 

Fakta om BE Groups nya plasmaskärningsmaskin:

Placering: BE's produktions- och skärcenter i Norrköping
Märke : Messer
Kapacitet: Klarar plåtar i dimensioner upp till cirka 10 x 2 meter

Fem fördelar med den nya maskinen
Höjd kvalite på utfört arbete
- Ökad precision och snävare toleranser
- Mindre klimatpåverkan genom förbättrad materialoptimering
- Kortare ledtider och förbättrad leveransprecision
- Minskad risk för produktionsstörningar