Sexkantstång 1.4305 h11

Sexkantstål i stålsorten 1.4305 är legerat med svavel för att öka skärbarheten och effektivisera spånavskiljning. 1.4305 är med andra ord skärbarhetsförbättrat . Detta medför dock att korrosionsmotståndet försämras något jämfört med austenitiska 1.4301. Denna stålsort kallas vanligtvis för automatstål och återfinns endast i stångprodukter. Tolerans h11 d.v.s. en minustolerans vilket tillåter stångdiametern att vara något mindre än det nominella måttet.
Läs mer

Sexkantstång 1.4305 h11

Sexkantstål i stålsorten 1.4305 är legerat med svavel för att öka skärbarheten och effektivisera spånavskiljning. 1.4305 är med andra ord skärbarhetsförbättrat . Detta medför dock att korrosionsmotståndet försämras något jämfört med austenitiska 1.4301. Denna stålsort kallas vanligtvis för automatstål och återfinns endast i stångprodukter. Tolerans h11 d.v.s. en minustolerans vilket tillåter stångdiametern att vara något mindre än det nominella måttet.