Plattstång S355J2

Plattstång i stålsort S355J2 är en varmvalsad homogen stålstång med rektangulärt tvärsnitt. Produkten lämpar sig väl för exempelvis svetsning och bockning.
Läs mer
Produkt och dimension Vikt per enhet Lager/Prel. inkommande

Plattstång S355J2 20x8 mm 6.0 m

Plattstång S355J2 20x8 mm 6.0 m

Art. 1100151052
7,56 kg/st
7,56 kg/st

Plattstång S355J2 30x5 mm 6.0 m

Plattstång S355J2 30x5 mm 6.0 m

Art. 1100151010
7,08 kg/st
7,08 kg/st

Plattstång S355J2 30x8 mm 6.0 m

Plattstång S355J2 30x8 mm 6.0 m

Art. 1100151077
11,28 kg/st
11,28 kg/st

Plattstång S355J2 30x12 mm 6.0 m

Plattstång S355J2 30x12 mm 6.0 m

Art. 1100151262
16,98 kg/st
16,98 kg/st

Plattstång S355J2 30x15 mm 6.0 m

Plattstång S355J2 30x15 mm 6.0 m

Art. 1100151362
21,18 kg/st
21,18 kg/st

Plattstång S355J2 30x20 mm 6.0 m

Plattstång S355J2 30x20 mm 6.0 m

Art. 1100151502
28,26 kg/st
28,26 kg/st

Plattstång S355J2 40x5 mm 6.0 m

Plattstång S355J2 40x5 mm 6.0 m

Art. 1100151016
9,42 kg/st
9,42 kg/st

Plattstång S355J2 40x6 mm 6.0 m

Plattstång S355J2 40x6 mm 6.0 m

Art. 1100151022
11,28 kg/st
11,28 kg/st

Plattstång S355J2 40x8 mm 6.0 m

Plattstång S355J2 40x8 mm 6.0 m

Art. 1100151092
15,06 kg/st
15,06 kg/st

Plattstång S355J2 40x10 mm 6.0 m

Plattstång S355J2 40x10 mm 6.0 m

Art. 1100151172
18,84 kg/st
18,84 kg/st

Plattstång S355J2 40x15 mm 6.0 m

Plattstång S355J2 40x15 mm 6.0 m

Art. 1100151372
28,26 kg/st
28,26 kg/st

Plattstång S355J2 40x20 mm 6.0 m

Plattstång S355J2 40x20 mm 6.0 m

Art. 1100151512
37,68 kg/st
37,68 kg/st

Plattstång S355J2 40x25 mm 6.0 m

Plattstång S355J2 40x25 mm 6.0 m

Art. 1100151612
47,10 kg/st
47,10 kg/st

Plattstång S355J2 40x30 mm 6.0 m

Plattstång S355J2 40x30 mm 6.0 m

Art. 1100151705
56,52 kg/st
56,52 kg/st

Plattstång S355J2 50x6 mm 6.0 m

Plattstång S355J2 50x6 mm 6.0 m

Art. 1100151032
14,16 kg/st
14,16 kg/st

Plattstång S355J2 50x8 mm 6.0 m

Plattstång S355J2 50x8 mm 6.0 m

Art. 1100151102
18,84 kg/st
18,84 kg/st

Plattstång S355J2 50x10 mm 6.0 m

Plattstång S355J2 50x10 mm 6.0 m

Art. 1100151182
23,52 kg/st
23,52 kg/st

Plattstång S355J2 50x12 mm 6.0 m

Plattstång S355J2 50x12 mm 6.0 m

Art. 1100151282
28,26 kg/st
28,26 kg/st

Plattstång S355J2 50x15 mm 6.0 m

Plattstång S355J2 50x15 mm 6.0 m

Art. 1100151382
35,34 kg/st
35,34 kg/st

Plattstång S355J2 50x20 mm 6.0 m

Plattstång S355J2 50x20 mm 6.0 m

Art. 1100151522
47,10 kg/st
47,10 kg/st

Plattstång S355J2 från BE Group

Plattstång i stålsort S355J2 är en varmvalsad homogen stålstång med rektangulärt tvärsnitt. Produkten lämpar sig väl för exempelvis svetsning och bockning.
Kemisk analys Se tabell

Kemisk sammansättning vid chargeanalys för långa och platta stålprodukter av stålsorter med krav på slagseghet. EN 10025-2.

Observera att nedanstående tabell är ett utdrag ur EN 10025-2 och att kompletterande information finns i den kompletta normen. Informationen nedan är att betrakta som vägledning.

Beteckning stålsort Desoxidationsmetod   FN=ej otätat FF=heltätat Max C % för nominell tjocklek i mm <16 Max C % för nominell tjocklek i mm <16<40 Max C % för nominell tjocklek i mm >40 (c) Si % max. Mn %  max. P %  max. (d) S % max. (d, e) N %  max. (f) Cu %  max.  Övriga % max. (g)
S235JR FN 0.17 0.17 0.20 - 1.40 0.035 0.035 0.012 0.55 -
S235J0 FN 0.17 0.17 0.17 - 1.40 0.030 0.012 0.012 0.55 -
S235J2 FF 0.17 0.17 0.17 - 1.40 0.025 - - 0.55 -
S275JR FN 0.21 0.21 0.22 - 1.50 0.035 0.012 0.012 0.55 -
S275J0 FN 0.18 0.18 0.18(h) - 1.50 0.030 0.012 0.012 0.55 -
S275J2 FF 0.18 0.18 0.18(h) - 1.50 0.025 - - 0.55 -
S355JR FN 0.24 0.24 0.24 0.55 1.60 0.035 0.012 0.012 0.55 -
S355J0 FN 0.20 0.20(i) 0.22 0.55 1.60 0.030 0.012 0.012 0.55 -
S355J2 FF 0.20 0.20(i) 0.22 0.55 1.60 0.025 - - 0.55 -
S355K2 FF 0.20 0.20(i) 0.22 0.55 1.60 0.025 - - 0.55 -

c) För profiler med nominell tjocklek > 100 mm skall C-halt överenskommas (option 26).
d) För långa produkter kan P och S halten vara 0.005% högre.
e) För långa produkter får max S-halt ökas med 0,015 % för förbättrad bearbetbarhet efter överenskommelse om stålet är behandlat för förbättrad sulfidmorfologi och den kemiska analysen visas min. 0,002 % Ca.
f) Maximihalten för kväve gäller inte om den kemiska analysen visar en lägsta halt av total Al av 0,020 % eller minst 0,015 % syrelösligt Al eller om tillräckligt mycket andra kvävebindande ämnen finns. I detta fall skall de kvävebindande ämnena anges i intyget.
g) Om andra ämnen tillsätts skall det anges i kontrollintyget.
h) För nominell tjocklek >150 mm: C = 0,20 % max.
i) För nominell tjocklek >30 mm: C = 0,22 % max.

Mekaniska egenskaper - Sträckgräns Se tabell

Mekaniska egenskaper vid rumstemperatur för långa och platta produkter av stålsorter med specificerad slagseghet. EN 10025-2. 

Observera att nedanstående tabeller är utdrag ur EN 10025-2 och att kompletterande information finns i den kompletta normen. Informationen nedan är att betrakta som vägledning.

Minimum sträckgräns ReH (a) MPa (b). Nominell tjocklek, mm

Beteckning Stålsort <16 >16 <40 >40 <63 >63 <80 >80 <100 >100 <150 >150 <200 >200 <250 >250 <400 (c)
S235JR 235 255 215 215 215 195 185 175 -
S235J0 235 255 215 215 215 195 185 175 -
S235J2 235 255 215 215 215 195 185 175 165
S275JR 275 265 255 245 235 225 215 205 -
S275J0 275 265 255 245 235 225 215 205 -
S275J2 275 265 255 245 235 225 215 205 195
S355JR 355 345 335 325 315 295 285 275 -
S355J0 355 345 335 325 315 295 285 275 -
S355J2 355 345 335 325 315 295 285 275 265
S355K2 355 345 335 325 315 295 285 275 265

a) För plåt, band och bredplattstång med bredd > 600 mm gäller tvärprov (t) vinkelrätt mot valsriktningen. För alla övriga formvaror gäller värden för längsprov (l), parallellt med valsriktningen.
b) 1 MPa = 1 N/mm2.
c) Värdena gäller för platta produkter.

Mekaniska egenskaper - Brottgräns Se tabell

Mekaniska egenskaper vid rumstemperatur för långa och platta produkter av stålsorter med specificerad slagseghet. EN 10025-2. 

Observera att nedanstående tabeller är utdrag ur EN 10025-2 och att kompletterande information finns i den kompletta normen. Informationen nedan är att betrakta som vägledning.

Minimum brottgräns MPa (b). Nominell tjocklek, mm

Beteckning Stålsort <3 >3 <100 >100 <150 >150 <250 >250 <400 (c)
S235JR 360-510 360-510 350-500 340-390 -
S235J0 360-510 360-510 350-500 340-390 -
S235J2 360-510 360-510 350-500 340-390 -
S275JR 430-580 410-560 400-540 380-540 235380-540
S275J0 430-580 410-560 400-540 380-540 -
S275J2 430-580 410-560 400-540 380-540 -
S355JR 510-680 470-630 450-600 450-600 380-540
S355J0 510-680 470-630 450-600 450-600 -
S355J2 510-680 470-630 450-600 450-600 -
S355K2 510-680 470-630 450-600 450-600 450-600

a) För plåt, band och bredplattstång med bredd > 600 mm gäller tvärprov (t) vinkelrätt mot valsriktningen. För alla övriga formvaror gäller värden för längsprov (l), parallellt med valsriktningen.
b) 1 MPa = 1 N/mm2.
c) Värdena gäller för platta produkter.

Översättningstabell för allmänna konstruktionsstål Se tabell

Observera att jämförelserna endast är att betrakta som vägledning

Enl. utdrag EN10027-1 Enl. närmast tidigare jämförbar SS-norm Enl. närmast tidigare jämförbar DIN-norm (17100)
S235JR SS-1311 USt37-2
S235JR SS-1312-00 RSt37-2
S235J0 - St37-3U
S235J2 - St37-3N
S275JR SS-1412-00 St44-2
S275J0 - St44-3U
S275J2 SS-1414-01 St44-3N
S355JR SS-2172-00 -
S355J0 SS-2132-01 St52-3U
S355J2 SS-2134-01 St52-3N
S355J2/N/M - -
S355K132 - -

 

Beteckningar för konstruktionsstål Se bild

Vägledning gällande vanliga beteckningar för konstruktionsstål