Ämnesrör - som alternativ till homogen stång

ämnesörr (1).jpgÄmnersrör - ETT KOSTNADSEFFEKTIVT ALTERNATIV

Kortare produktionstider, snävare toleranser, minimerat materialbortfall och förlängd livslängd på maskiner och verktyg. För bearbetande kunder kan sömlösa ämnesrör många gånger vara ett lönsamt alternativ till homogen stång och standardrör.  – I slutändan kan det innebära stora besparingar för kunden, men också stora fördelar för miljön, konstaterar Mattias Skoog, produktchef för specialstål på BE Group.

Långa leveranstider och stigande priser på stål har gjort att många företag söker efter nya, mer tids- och kostnadseffektiva lösningar.

För tillverkare som sysslar med skärande bearbetning, exempelvis inom fordons- och verkstadsindustrin, kan dimensionsoptimerade sömlösa ämnesrör många gånger vara ett bra alternativ till homogen stång.

mattiasskoog.pngGenom att använda ämnesrör blir bearbetningen enklare, man slipper borra och materialbortfallet minimeras. Den förbättrade skärbarheten gör dessutom att livslängden på verktygen ökar väsentligt, berättar Mattias Skoog.

Stora ekonomiska och miljömässiga vinster alltså. Enligt Mattias Skoog kan det handla om så mycket som 50 procent mindre spill vid användning av ämnesrör jämfört med solid stång.

Mellan 80–90 procent av de ämnesrör som BE Group säljer kommer i dagsläget från den franska tillverkaren Vallourec. BE Group lagerför dimensioner ur deras optimerade dimensionsprogram, från det klenaste 30–20, där 30 anger rörets ytterdiameter (i millimeter) och 20 anger rörets innerdiameter, till det grövsta som har måtten 250–150.

Det handlar om ett mikrolegerat stål, besläktat med S355J2, där man tillsatt olika legeringsämnen för högre sträck- och brottgräns samt förbättrad skärbarhet, berättar Mattias Skoog.

Utöver Vallourecs sortiment lagerför BE Group även ett urval av ämnesrör från den världsledande svenska tillverkaren Ovako. Kunderna återfinns framför allt inom fordons- och verkstadsindustrin.

På grund av coronakrisen har leveranstiderna och framför allt priserna på allt stål gått upp den senaste tiden. Att i det läget se över produktionskostnaderna har för många tillverkare blivit en nödvändighet.

Det finns områden och applikationer där man inom den bearbetande industrin av gammal vana använt sig av stång, men där sömlösa ämnesrör är ett väl så bra eller till och med bättre alternativ. Nu ser vi hur efterfrågan ökar, avslutar Mattias Skoog.

ämnen.png

Artikeln ovan är hämtad ur Nya Dimensioner 2 - 2021

TRYCK HÄR FÖR ATT SE VÅRT SORTIMENT INOM ÄMNESRÖR