BE:s nya armeringsfabrik

srdan1 (1).jpg”AMBITIONEN ÄR ATT VARA BÄST I SVERIGE PÅ ARMERING”

I våras blev det klart att BE Group köper Hercules armeringsfabrik i Norrköping av NCC. Med köpet stärker BE sitt erbjudande på armering i allmänhet och ILF-armering i synnerhet. 
– Det är ett enormt lyft, både för BE Group och för fabriken. Ambitionen är att vara bäst i Sverige på armering, säger försäljningschefen Srdan Jovic.

BE:s nya armeringsfabrik räknas som en av Europas främsta produktionsanläggningar för olika typer av armering. Införlivandet i BE Groups organisation innebär synergieffekter för båda parter. En win-win situation, påpekar Srdan Jovic som arbetat på fabriken i olika roller i snart fyra år, vidare. 

– BE får tillgång till en mycket modern produktionsanläggning och all kompetens, samtidigt som vi får en stark försäljningsorganisation med ett bredare sortiment av stål – vilket är en stor konkurrensfördel i kontakten med kunderna.

HELTÄCKANDE SORTIMENT

BE Groups erbjudande inom armering omfattar allt från rakstål och armeringsnät i olika varianter till svetsade produkter och inläggningsfärdig armering – så kallad ILF-armering.  Efter stängningen av lagret och produktionsanläggningen i Malmö har BE till stor del förlitat sig på externa samarbetspartners när det handlat om olika former av bearbetning – till exempel klippt, bockad och svetsad armering. 

– Framöver kommer vi att kunna erbjuda allt från egen fabrik. Vi blir heltäckande på armering och kommer även att kunna erbjuda olika armeringstillbehör, konstaterar BE Groups produktchef för armering, Anders Eriksson, nöjt.

– Den viktigaste nyheten i vårt erbjudande är att vi blir vassare på ILF-armering. Förvärvet innebär dessutom att vi höjer kontrollen och kvaliteten avsevärt, på produktionen men också när det gäller viktiga saker som ledtider och leveransprecision. Redan idag ser vi till exempel att många kunder vill ha sina varor vid ett exakt klockslag. Det är ett krav som blir allt vanligare och som vi garanterat kommer att få se mer av framöver.

armeringnyhet2 (1).jpg

ÖKAD STABILITET

Kontroll och stabilitet är faktorer som många kunder värdesätter högt. Det märks inte minst i oroliga tider, konstaterar Anders Eriksson vidare. 

– Nu blir vi mindre sårbara. Prissättning, lagerhållning, produktion, transporter och leveranser, allt blir enklare att planera när vi inte är beroende av andra. Det ger en helt annan stabilitet, vilket gynnar både oss och våra kunder.

En annan viktig aspekt är miljön och klimatet. BE Group driver sedan många år tillbaka ett gediget hållbarhetsarbete. När produktionen sker i egen regi ökar möjligheterna att kontrollera att de högt ställda miljökraven efterlevs. Det blir också enklare att dokumentera och redovisa produkternas miljöpåverkan.

– Miljöaspekten är väldigt viktig. Idag ställer de flesta kunder krav på sina leverantörer att de ska kunna redovisa vilken klimatpåverkan en produkt har, konstaterar Anders Eriksson vidare.

DUBBLAD OMSÄTTNING

Hercules Armering startades i samband med bygget av Citytunneln i Malmö i början av 2000-talet. När den underjordiska järnvägsförbindel sen var klar flyttades fabriken till Norrköping. Utöver själva produktionsanläggningen består fabriken av ett invändigt och ett utvändigt lager, samt ytterligare ett lager i Norrköpings hamn.

BE Group fick tillträde till fabriken i början av maj i år. I förvärvet ingår ett flerårigt samarbetsavtal där BE åtar sig att leverera armering till olika NCC-projekt runt om i landet. Inledningsvis har NCC lovat att bistå med bland annat administrativ hjälp. I september är det tänkt att BE tar över driften själv.

Idag har fabriken ett 20-tal anställda. Men utvecklingspotentialen är stor, inte minst tack vare förvärvet, menar Srdan Jovic. Under hösten är planen att gå över till dubbla skift, vilket på sikt kommer att kräva nyanställningar. Inom ett par år tror försäljningschefen att personalstyrkan består av i alla fall ett 30-tal personer och att produktionen har ökat till omkring det dubbla.

armeringnyhet (1).jpg

MER ATTRAKTIVA

Armeringsmarknaden präglas av hård konkurrens och små marginaler. Ofta beskrivs produkterna som enkla och möjligheterna att konkurrera med något annat än priset som mer eller mindre obefintliga. 
Srdan Jovic håller inte med.

– Produktion, transporter, ledtider, klimat och arbetsmiljö… Det finns alltid möjligheter till utveckling, även i en så modern fabrik som den här. 

Enligt Anders Eriksson kommer förvärvet av armeringsfabriken även att påverka BE:s övriga sortiment på ett positivt sätt.

– Absolut! Med en bredare portfölj blir vi mer attraktiva. Armering blir en ingång som öppnar för försäljning av vårt övriga sortiment – och vice versa.

Vill du se vår armeringssortiment? Tryck här

Vill du veta mer om  vår produktionsservice inom ILF? Tryck här