KCKR S355J2H runda

KCKR-hålprofil S355J2H runda från BE Group

Produkt och dimension Vikt Lager/Prel. inkommande

KCKR-hålprofil S355J2H 48.3x4 mm 6.0 m

KCKR-hålprofil S355J2H 48.3x4 mm 6.0 m

Art. 1200101001
26,22 kg/st
26,22 kg/st

KCKR-hålprofil S355J2H 76.1x4 mm 12.0 m

KCKR-hålprofil S355J2H 76.1x4 mm 12.0 m

Art. 1200101004
85,32 kg/st
85,32 kg/st

KCKR-hålprofil S355J2H 88.9x5 mm 12.0 m

KCKR-hålprofil S355J2H 88.9x5 mm 12.0 m

Art. 1200102400
124,80 kg/st
124,80 kg/st

KCKR-hålprofil S355J2H 101.6x5 mm 12.0 m

KCKR-hålprofil S355J2H 101.6x5 mm 12.0 m

Art. 1200102495
142,80 kg/st
142,80 kg/st

KCKR-hålprofil S355J2H 114.3x5 mm 12.0 m

KCKR-hålprofil S355J2H 114.3x5 mm 12.0 m

Art. 1200102700
162,00 kg/st
162,00 kg/st

KCKR-hålprofil S355J2H 139.7x5 mm 12.0 m

KCKR-hålprofil S355J2H 139.7x5 mm 12.0 m

Art. 1200103150
199,20 kg/st
199,20 kg/st

KCKR-hålprofil S355J2H 139.7x6 mm 12.0 m

KCKR-hålprofil S355J2H 139.7x6 mm 12.0 m

Art. 1200103200
237,60 kg/st
237,60 kg/st

KCKR-hålprofil S355J2H 168.3x6 mm 12.0 m

KCKR-hålprofil S355J2H 168.3x6 mm 12.0 m

Art. 1200103402
288,00 kg/st
288,00 kg/st

KCKR-hålprofil S355J2H 168.3x8 mm 12.0 m

KCKR-hålprofil S355J2H 168.3x8 mm 12.0 m

Art. 1200103404
379,20 kg/st
379,20 kg/st

KCKR-hålprofil S355J2H 193.7x6 mm 12.0 m

KCKR-hålprofil S355J2H 193.7x6 mm 12.0 m

Art. 1200103430
333,60 kg/st
333,60 kg/st

KCKR-hålprofil S355J2H 193.7x8 mm 12.0 m

KCKR-hålprofil S355J2H 193.7x8 mm 12.0 m

Art. 1200103440
439,20 kg/st
439,20 kg/st

KCKR-hålprofil S355J2H 193.7x10 mm 12.0 m

KCKR-hålprofil S355J2H 193.7x10 mm 12.0 m

Art. 1200103450
543,60 kg/st
543,60 kg/st

KCKR-hålprofil S355J2H 219.1x6.3 mm 12.0 m

KCKR-hålprofil S355J2H 219.1x6.3 mm 12.0 m

Art. 1200103705
397,20 kg/st
397,20 kg/st

KCKR-hålprofil S355J2H 219.1x10 mm 12.0 m

KCKR-hålprofil S355J2H 219.1x10 mm 12.0 m

Art. 1200103800
619,20 kg/st
619,20 kg/st

KCKR-hålprofil S355J2H 244.5x8 mm 12.0 m

KCKR-hålprofil S355J2H 244.5x8 mm 12.0 m

Art. 1200104030
558,00 kg/st
558,00 kg/st

KCKR-hålprofil S355J2H 323.9x10 mm 12.0 m

KCKR-hålprofil S355J2H 323.9x10 mm 12.0 m

Art. 1200104702
928,80 kg/st
928,80 kg/st

KCKR-hålprofil S355J2H 323.9x12.5 mm 12.0 m

KCKR-hålprofil S355J2H 323.9x12.5 mm 12.0 m

Art. 1200104800
1152,00 kg/st
1152,00 kg/st

KCKR-hålprofil S355J2H 273x10 mm 12.0 m

KCKR-hålprofil S355J2H 273x10 mm 12.0 m

Art. 1200104200
778,80 kg/st
778,80 kg/st

KCKR-hålprofil S355J2H 273x12.5 mm 12.0 m

KCKR-hålprofil S355J2H 273x12.5 mm 12.0 m

Art. 1200104400
963,60 kg/st
963,60 kg/st

Foderrör EN10219 S355J2H 139,7x5,4mm 6m

Foderrör EN10219 S355J2H 139,7x5,4mm 6m

Art. 1290103351
17,90 kg/m
17,90 kg/m
Kemisk analys Se tabell

Kemisk sammansättning vid chargeanalys för långa och platta stålprodukter av stålsorter med krav på slagseghet. EN 10025-2, EN 10028 eller 10149.

Observera att nedanstående tabell är ett utdrag och att kompletterande information finns i den kompletta normen. Informationen nedan är att betrakta som vägledning.

Beteckning stålsort Desoxidationsmetod   FN=ej otätat FF=heltätat Max C % för nominell tjocklek i mm <16 Max C % för nominell tjocklek i mm <16<40 Max C % för nominell tjocklek i mm >40 (c) Si % max. Mn %  max. P %  max. (d) S % max. (d, e) N %  max. (f) Cu %  max.  Övriga % max. (g)
S235JR FN 0.17 0.17 0.20 - 1.40 0.035 0.035 0.012 0.55 -
S235J0 FN 0.17 0.17 0.17 - 1.40 0.030 0.012 0.012 0.55 -
S235J2 FF 0.17 0.17 0.17 - 1.40 0.025 - - 0.55 -
S275JR FN 0.21 0.21 0.22 - 1.50 0.035 0.012 0.012 0.55 -
S275J0 FN 0.18 0.18 0.18(h) - 1.50 0.030 0.012 0.012 0.55 -
S275J2 FF 0.18 0.18 0.18(h) - 1.50 0.025 - - 0.55 -
S355JR FN 0.24 0.24 0.24 0.55 1.60 0.035 0.012 0.012 0.55 -
S355J0 FN 0.20 0.20(i) 0.22 0.55 1.60 0.030 0.012 0.012 0.55 -
S355J2 FF 0.20 0.20(i) 0.22 0.55 1.60 0.025 - - 0.55 -
S355K2 FF 0.20 0.20(i) 0.22 0.55 1.60 0.025 - - 0.55 -
S355MCc   0.12 0.12 - 0.50 1.50 0.025 0.020 - - j
S420MCc   0.12 0.12 - 0.50 1.60 0.025 0.015 - - j
S650MCc   0.12 0.12 - 0.50 2.00 0.025 0.015 - - j
S355J0WP FN 0.12 0.12 0.12 0.75 1.0 0.06-0.15 0.035 0.009 0.25-0.55 0.65 Ni
P265GHc   0.20 0.20 0.20 0.40 0.80-1.40 0.025 0.010 0.012 0.30 k
HB450m FF 0.25 0.25 0.25 0.70 1.60 0.025 0.010 - 0.30  
S690QLc FF 0.20 0.20 0.20 0.80 1.70 0.020 0.010 0.015 0.50 l

c) För profiler med nominell tjocklek > 100 mm skall C-halt överenskommas (option 26).
d) För långa produkter kan P och S halten vara 0.005% högre.
e) För långa produkter får max S-halt ökas med 0,015 % för förbättrad bearbetbarhet efter överenskommelse om stålet är behandlat för förbättrad sulfidmorfologi och den kemiska analysen visas min. 0,002 % Ca.
f) Maximihalten för kväve gäller inte om den kemiska analysen visar en lägsta halt av total Al av 0,020 % eller minst 0,015 % syrelösligt Al eller om tillräckligt mycket andra kvävebindande ämnen finns. I detta fall skall de kvävebindande ämnena anges i intyget.
g) Om andra ämnen tillsätts skall det anges i kontrollintyget.
h) För nominell tjocklek >150 mm: C = 0,20 % max.
i) För nominell tjocklek >30 mm: C = 0,22 % max.
j) Summan av Nb, V och Ti ska vara max. 0.22%
k) Summan av Cr, Cu, Mn och Ni ska vara max. 0.70%
l) Det ska finnas minst 0,010% finkornbildande ämnen närvarande. Även aluminium är ett av dessa ämnen. Minimihalten 0,010% avser lösligt aluminium. Detta värde anses uppnått om total aluminiumhalt är minst 0,013% vid tvist ska löslig halt bestämmas. 
m) Tillverkas ej enligt EN. Hållfasthetsdata och analys är således ej normerade, utan baseras på leverantörernas datablad. Hållfasthet gäller för T=20mm. Beteckningen anspelar på materialets hårdhet i Brinell.

Mekaniska egenskaper - Sträckgräns Se tabell

Mekaniska egenskaper vid rumstemperatur för långa och platta produkter av stålsorter med specificerad slagseghet. EN 10025-2, EN 10028 eller EN 10149

Observera att nedanstående tabeller är ett utdrag och att kompletterande information finns i den kompletta normen. Informationen nedan är att betrakta som vägledning.

Minimum sträckgräns ReH (a) MPa (b). Nominell tjocklek, mm

Beteckning Stålsort <16 >16 <40 >40 <63 >63 <80 >80 <100 >100 <150 >150 <200 >200 <250 >250 <400 (c)
S235JR 235 255 215 215 215 195 185 175 -
S235J0 235 255 215 215 215 195 185 175 -
S235J2 235 255 215 215 215 195 185 175 165
S275JR 275 265 255 245 235 225 215 205 -
S275J0 275 265 255 245 235 225 215 205 -
S275J2 275 265 255 245 235 225 215 205 195
S355JR 355 345 335 325 315 295 285 275 -
S355J0 355 345 335 325 315 295 285 275 -
S355J2 355 345 335 325 315 295 285 275 265
S355K2 355 345 335 325 315 295 285 275 265
S355MCc 355   - - - - - - -
S420MCc 420   - - - - - - -
S650MCc 650d   - - - - - - -
S355J0WP 355 345 - - - - - - -
P265GHc 265 255 245e 215e 215 200 185 185 -
HB450m - 960 - - - - - - -
S690QLc 690n1 690n1 650n2 650 650 630 - - -

a) För plåt, band och bredplattstång med bredd > 600 mm gäller tvärprov (t) vinkelrätt mot valsriktningen. För alla övriga formvaror gäller värden för längsprov (l), parallellt med valsriktningen.
b) 1 MPa = 1 N/mm2.
c) Värdena gäller för platta produkter.
d) För tjocklek > 8 mm kan minimum sträckgräns vara 20 MPa lägre
e) Tjockleksintervallen är 40-60, 60-100 mm
m) Tillverkas ej enligt EN. Hållfasthetsdata och analys är således ej normerade, utan baseras på leverantörens datablad. Hållfasthet gället för T=20mm. Beteckningen anspelar på materialets hårdhet i Brinell.
n) Tjockleksintervallen är 3-50 (n1), 50-100 (n2) och 100-150 (n3) mm
 

Mekaniska egenskaper - Brottgräns Se tabell

Mekaniska egenskaper vid rumstemperatur för långa och platta produkter av stålsorter med specificerad slagseghet. EN 10025, EN 10028 eller EN 10149

Observera att nedanstående tabeller är ett utdrag och att kompletterande information finns i den kompletta normen. Informationen nedan är att betrakta som vägledning.

Minimum brottgräns MPa (b). Nominell tjocklek, mm

Beteckning Stålsort <3 >3 <100 >100 <150 >150 <250 >250 <400 (c)
S235JR 360-510 360-510 350-500 340-390 -
S235J0 360-510 360-510 350-500 340-390 -
S235J2 360-510 360-510 350-500 340-390 -
S275JR 430-580 410-560 400-540 380-540 235380-540
S275J0 430-580 410-560 400-540 380-540 -
S275J2 430-580 410-560 400-540 380-540 -
S355JR 510-680 470-630 450-600 450-600 380-540
S355J0 510-680 470-630 450-600 450-600 -
S355J2 510-680 470-630 450-600 450-600 -
S355K2 510-680 470-630 450-600 450-600 450-600
S355MCc 430-550 - - - -
S420MCc 480-620 - - - -
S650MCc 700-880 - - - -
S355J0WP 510-680 470-630 - - -
P265GHc 410-530 410-530 400-530 390-530 -
HB450m 1 400 - - - -
S690Qc   770-940 760-930 - -

 

c) Värdena gäller för platta produkter.
m) Tillverkas ej enligt EN. Hållfasthetsdata och analys är således ej normerade, utan baseras på leverantörens datablad. Hållfasthet gället för T=20mm. Beteckningen anspelar på materialets hårdhet i Brinell.

 

Översättningstabell för allmänna konstruktionsstål Se tabell

Observera att jämförelserna endast är att betrakta som vägledning

Enl. utdrag EN10027-1 Enl. närmast tidigare jämförbar SS-norm Enl. närmast tidigare jämförbar DIN-norm (17100)
S235JR SS-1311 USt37-2
S235JR SS-1312-00 RSt37-2
S235J0 - St37-3U
S235J2 - St37-3N
S275JR SS-1412-00 St44-2
S275J0 - St44-3U
S275J2 SS-1414-01 St44-3N
S355JR SS-2172-00 -
S355J0 SS-2132-01 St52-3U
S355J2 SS-2134-01 St52-3N
S355J2/N/M - -
S355K132 - -

 

Beteckningar för konstruktionsstål Se bild

Vägledning gällande vanliga beteckningar för konstruktionsstål