KCKR-hålprofil S355J2H 139.7x5 mm 12.0 m

Specifikation
Kg/m 16,6
Kg/st 199,2
Stålsort S355J2H
Materialnorm EN 10219-1
Toleransnorm EN 10219-2
Certifikat EN 10204 3.1
Leveranstillstånd Kallformad
Längd 12000
Mantelyta (m2/m) 0,44
CE-märkning Ja
Byggvarubedömmningen Ja
Sunda Hus Ja
Intrastate Code 73063077
UNSPCS 40142100