Rundstång 1.4305 K12

Rundstång i stålsorten 1.4305 är legerat med svavel för att öka skärbarheten och effektivisera spånavskiljning. 1.4305 är med andra ord skärbarhetsförbättrat . Detta medför dock att korrosionsmotståndet försämras något jämfört med austenitiska 1.4301. Denna stålsort kallas vanligtvis för automatstål och återfinns endast i stångprodukter. Tolerans k12 d.v.s. en plustolerans vilket tillåter stångdiametern att vara något större än det nominella måttet.
Läs mer
Produkt och dimension Vikt Lager/Prel. inkommande

Rfr Rundstång 1.4305 K12 30 mm 3.0 m

Rfr Rundstång 1.4305 K12 30 mm 3.0 m

Art. 3103215070
16,80 kg/st
16,80 kg/st

Rundstång 1.4305 K12

Rundstång i stålsorten 1.4305 är legerat med svavel för att öka skärbarheten och effektivisera spånavskiljning. 1.4305 är med andra ord skärbarhetsförbättrat . Detta medför dock att korrosionsmotståndet försämras något jämfört med austenitiska 1.4301. Denna stålsort kallas vanligtvis för automatstål och återfinns endast i stångprodukter. Tolerans k12 d.v.s. en plustolerans vilket tillåter stångdiametern att vara något större än det nominella måttet.