HEA 140 10.1m S355J2

Specifikation
Kg/m 24,7
Kg/st 249,47
Stålsort S355J2
Materialnorm EN 10025-2
Toleransnorm EN 10034
Certifikat EN 10204 3.1
Mantelyta (m2/m) 0,78473
CE-märkning Ja
Byggvarubedömmningen Ja
Sunda Hus Ja
Intrastate Code 72163310
UNSPCS 30101704
Kortbitar
Produkt och dimension Längd Vikt/Enhet Lager/Prel. inkommande

HEA 140 S355J2 (R) L=8740 mm

HEA 140 S355J2 (R) L=8740 mm

Art. 1101532015R
Serial 0114113
Grå,> 40 μm
215,88 kg/st
215,88 kg/st