UPE 200 10.1m S355J2

Specifikation
Kg/m 22,8
Kg/st 230,28
Stålsort S355J2
Materialnorm EN 10025-2
Toleransnorm EN 10279
Certifikat EN 10204 3.1
Mantelyta (m2/m) 0,698
CE-märkning Ja
Byggvarubedömmningen Ja
Sunda Hus Ja
Intrastate Code 72163110
UNSPCS 30101704
Kortbitar
Produkt och dimension Längd Vikt/Enhet Lager/Prel. inkommande

UPE 200 S355J2 (R) L=9200 mm

UPE 200 S355J2 (R) L=9200 mm

Art. 1101251290R
Serial 0113363
209,76 kg/st
209,76 kg/st