UPE 180 10.1m S355J2

Specifikation
Kg/m 19,7
Kg/st 198,97
Stålsort S355J2
Materialnorm EN 10025-2
Toleransnorm EN 10279
Certifikat EN 10204 3.1
Mantelyta (m2/m) 0,639
CE-märkning Ja
Byggvarubedömmningen Ja
Sunda Hus Ja
Intrastate Code 72163110
UNSPCS 30101704
Kortbitar
Produkt och dimension Längd Vikt/Enhet Lager/Prel. inkommande

UPE 180 S355J2 (R) L=6900 mm

UPE 180 S355J2 (R) L=6900 mm

Art. 1101251240R
Serial 0113826
135,93 kg/st
135,93 kg/st