UPE 140 12.1m S355J2

UPE 140 12.1m S355J2

Specifikation
Kg/m 14,5
Kg/st 175,45
Stålsort S355J2
Materialnorm EN 10025-2
Toleransnorm EN 10279
Certifikat EN 10204 3.1
Längd 12100
Mantelyta (m2/m) 0,522
CE-märkning Ja
Byggvarubedömmningen Ja
Sunda Hus Ja
Intrastate Code 72163110
UNSPCS 30101704