UPE 140 10.1m S355J2

Specifikation
Kg/m 14,5
Kg/st 146,45
Stålsort S355J2
Materialnorm EN 10025-2
Toleransnorm EN 10279
Certifikat EN 10204 3.1
Längd 10100
Mantelyta (m2/m) 0,522
CE-märkning Ja
Byggvarubedömmningen Ja
Sunda Hus Ja
Intrastate Code 72163110
UNSPCS 30101704
Kortbitar
Produkt och dimension Längd Vikt/Enhet Lager/Prel. inkommande

UPE 140 S355J2 (R) L=8300 mm

UPE 140 S355J2 (R) L=8300 mm

Art. 1101251120R
Serial 0114674
Röd,15-20 μm
120,35 kg/st
120,35 kg/st