HEA 340 12.1m S355J2

Specifikation
Kg/m 105
Kg/st 1270,5
Stålsort S355J2
Materialnorm EN 10025-2
Toleransnorm EN 10034
Certifikat EN 10204 3.1
Mantelyta (m2/m) 1,799595
CE-märkning Ja
Byggvarubedömmningen Ja
Sunda Hus Ja
Intrastate Code 72163390
UNSPCS 30101704
Kortbitar
Produkt och dimension Längd Vikt/Enhet Lager/Prel. inkommande

HEA 340 S355J2 (R) L=9000 mm

HEA 340 S355J2 (R) L=9000 mm

Art. 1101532108R
Serial 0114316
Röd,10-15 μm
945,00 kg/st
945,00 kg/st