HEA 320 12.1m S355J2

Specifikation
Kg/m 97,6
Kg/st 1180,96
Stålsort S355J2
Materialnorm EN 10025-2
Toleransnorm EN 10034
Certifikat EN 10204 3.1
Mantelyta (m2/m) 1,762165
CE-märkning Ja
Byggvarubedömmningen Ja
Sunda Hus Ja
Intrastate Code 72163390
UNSPCS 30101704
Kortbitar
Produkt och dimension Längd Vikt/Enhet Lager/Prel. inkommande

HEA 320 S355J2 (R) L=5900 mm

HEA 320 S355J2 (R) L=5900 mm

Art. 1101532096R
Serial 0113862
Röd,25-40 μm
575,84 kg/st
575,84 kg/st